Follow
Ibatullin Shamil Ібатуллін Шаміль Ільдусович
Ibatullin Shamil Ібатуллін Шаміль Ільдусович
Інститут землекористування НААН
Verified email at landukraine.com.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Капіталізація земель приміських зон великих міст: теорія, методологія, практика
ШІ Ібатуллін
К.: НАУ, 2007
462007
Організація і планування сільськогосподарського виробництва: навчальний посібник
ММ Ільчук
ЗАТ “Нічлава”, 2004
36*2004
Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку
ШІ Ібатуллін, ОВ Сакаль, ОВ Степенко
ДУ ІЕПСР НАНУ, 2012
272012
Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні
ШІ Ібатуллін, ОВ Шанін, ОВ Степенко
Економіка АПК, 12-21, 2014
152014
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПРИМІСЬКИХ ЗОН ВЕЛИКИХ МІСТ
ШІ ІБАТУЛЛІН
13*
Стан та перспективи капіталізації земельних ресурсів регіону в контексті сталого розвитку Укрпаїни:[монографія]
ШІ Ібатуллін, МА Хвесик, ЙМ Дорош
К.: НВП «Видавництво «Наукова думка 198, 5, 2014
112014
Методичні підходи до масової оцінки земельних ресурсів
ШІ Ібатуллін, ОВ Степенко
Економічний часопис-ХХІ, 93-96, 2014
102014
Визначення меж і напрямів розвитку міської агломерації
ШІ Ібатуллін
Землеустрій і кадастр, 25-36, 2007
72007
Облік земельних ділянок в системі державного земельного кадастру – основа державного реєстру прав на нерухоме майно
АГ Мартин, ШІ Ібатуллін
Землевпорядний вісник, 2005
72005
Передумови формування стратегічної моделі управління земельними ресурсами в Україні
ШІ Ібатуллін, ОВ Сакаль, ВВ Бокоч
Економіст, 2013
62013
Розвиток відносин власності в системі раціонального використання та відтворення земельних ресурсів
ШІ Ібатуллін, ОВ Степенко
Економіка природокористування і охорони довкілля: зб. наук. пр., 35-41, 2012
62012
Перспективні напрями вдосконалення управління лісовими ресурсами в рамках просторового соціально-економічного розвитку України
ШІ Ібатуллін, ОВ Сакаль, ВВ Бокоч
Бізнес Інформ, 2013
5*2013
Інвестиційна привабливість приміських земель
ШІ Ібатуллін
Вісник аграрної науки, 65-69, 2007
52007
Реформування системи управління фінансами та постановка системи бюджетного управління на підприємстві
ШІ Ібатуллін
Облік і фінанси АПК, 2005
52005
Кредитна інфраструктура АПК України: стан та перспективи розвитку
ШІ Ібатуллін
52001
Макроекономічний аналіз грошових потоків
ШІ Ібатуллін
Економіка АПК, 51-58, 2000
52000
Determination of economic losses on agricultural land in connection with hostilities on the example of the territory of Kyivska oblast in Ukraine.
S Ibatullin, I Dorosh, O Dorosh, O Sakal, Y Butenko, R Kharytonenko, ...
Acta Scientiarum Polonorum: Formatio Circumiectus 21 (2), 2022
42022
Conceptual approaches to the formation of an automated system of management of the land and property complex of the national academy of agrarian sciences of ukraine
L Novakovsky, J Dorosh, A Tarnopolsky, S Ibatullin
Scientific and industrial journal “Land management, cadastre and land …, 2019
42019
Methodical approaches to the land resources mass valuation.
S Ibatullin, O Stepenko
Economic Annals-XXI/Ekonomìčnij Časopis-XXI, 2014
42014
Теоретико-методологічні основи формування природно-господарських територіальних систем в Україні
ШІ Ібатуллін, ОВ Степенко
Інвестиції: практика та досвід, 2013
42013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20