Ibatullin Shamil Ібатуллін Шаміль Ільдусович
Ibatullin Shamil Ібатуллін Шаміль Ільдусович
Інститут землекористування НААН
Подтвержден адрес электронной почты в домене landukraine.com.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Капіталізація земель приміських зон великих міст: теорія, методологія, практика
ШІ Ібатуллін
К.: НАУ, 2007
302007
Організація і планування сільськогосподарського виробництва: навчальний посібник
ММ Ільчук
ЗАТ “Нічлава”, 2004
21*2004
Стан та перспективи капіталізації земельних ресурсів регіону в контексті сталого розвитку України: монографія
ШІ Ібатуллін, МА Хвесик, ЙМ Дорош
К.: НВП «Видавництво «Наукова думка 198, 5, 2014
122014
Оцінка основних тенденцій зональної спеціалізації сільськогосподарського землекористування в Україні
ШІ Ібатуллін, ОВ Шанін, ОВ Степенко
Економіка АПК, 12-21, 2014
102014
Механізми управління земельними відносинами в контексті забезпечення сталого розвитку
ШІ Ібатуллін, ОВ Сакаль, ОВ Степенко
ДУ ІЕПСР НАНУ, 2012
102012
Визначення меж і напрямів розвитку міської агломерації
ШІ Ібатуллін
Землеустрій і кадастр, 25-36, 2007
62007
METHODICAL APPROACHES TO THE LAND RESOURCES MASS VALUATION.
S Ibatullin, O Stepenko
Economic Annals-XXI, 2014
52014
Передумови формування стратегічної моделі управління земельними ресурсами в Україні
ШІ Ібатуллін, ОВ Сакаль, ВВ Бокоч
Економіст, 2013
52013
Перспективні напрями вдосконалення управління лісовими ресурсами в рамках просторового соціально-економічного розвитку України
ШІ Ібатуллін, ОВ Сакаль, ВВ Бокоч
Бізнес Інформ, 2013
5*2013
Макроекономічний аналіз грошових потоків
ШІ Ібатуллін
Економіка АПК, 51-58, 2000
52000
Інвестиційна привабливість приміських земель
ШІ Ібатуллін
Вісник аграрної науки, 65-69, 2007
42007
Реформування системи управління фінансами та постановка системи бюджетного управління на підприємстві
ШІ Ібатуллін
Облік і фінанси АПК, 2005
42005
Кредитна інфраструктура АПК України: стан та перспективи розвитку
ШІ Ібатуллін
42001
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ УПРАВЛІННЯ ЗЕМЕЛЬНИМИ РЕСУРСАМИ ПРИМІСЬКИХ ЗОН ВЕЛИКИХ МІСТ
ШІ ІБАТУЛЛІН
4*
Методичні підходи до масової оцінки земельних ресурсів
ШІ Ібатуллін, ОВ Степенко
Економічний часопис-ХХІ, 93-96, 2014
32014
Розвиток відносин власності в системі раціонального використання та відтворення земельних ресурсів
ШІ Ібатуллін, ОВ Степенко
Економіка природокористування і охорони довкілля: зб. наук. пр., 35-41, 2012
32012
Методика оцінки економічного потенціалу територій України для цілей землекористування
ШІ Ібатуллін
Вісник аграрної науки, 2007
32007
Визначення впливу великого міста на прилеглі території на основі гравітаційної моделі
ШІ Ібатуллін
Землеустрій і кадастр, 2006
32006
Формування земельної ренти в аграрному виробництві
ШІ Ібатуллін
Землеустрій і кадастр, 2006
32006
Імітаційне моделювання фінансових розрахунків бізнес-плану аграрного виробництва
ШІ Ібатуллін
Науковий вісник НАУ, 2003
32003
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20