Діана Гарбар
Діана Гарбар
Житомирський державний університет імені Івана Франка, природничий факультет, кафедра ботаніки
Verified email at zu.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Karyological features of the genus Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) of the Ukrainian fauna
DA Garbar, AV Garbar
Cytology and Genetics 41 (2), 109-114, 2007
92007
Систематическая структура комплекса Planorbarius corneus sl (Gastropoda, Pulmonata): анализ аллозимных маркером и морфологических признаков
СВ Межжерин, ДА Гарбар, АВ Гарбар
Вестник зоологии 39 (6), 11-17, 2005
92005
Ресистематика моллюсков рода Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata) фауны Украины: опыт решения проблемы на основе геногеографического подхода
СВ Межжерин, ДА Гарбар, АВ Гарбар
Доповіді національної академії наук України, 170-175, 2006
72006
Молюски роду Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауни України: аналіз морфологічних, каріологічних та генетичних ознак
ДА Гарбар
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2006
72006
Видовий склад та поширення підроду Limacus (Gastropoda, Pulmonata, Limacidae) на території України
ТМ Чернишова, ОВ Гарбар, ДА Гарбар
Видавництво УжНУ «Говерла», 2010
52010
Кариологические особенности рода Planorbarius (Gastropoda, Pulmonata, Bulinidae) фауны Украины
ДА Гарбар, АВ Гарбар
Цитология и генетика, 49-55, 2007
52007
Структура комплексу Arion Subfuscus (Gastropoda, Arionidae) на території правобережного Полісся та лісостепу
ОВ Гарбар, НС Кадлубовська, ДА Гарбар
Вісник Львівського університету. Серія біологічна, 228-233, 2014
42014
Алозимна та морфологічна мінливість видів роду Fagotia bourguignat, 1884 (Gastropoda, Pectinibranchia, Melanopsidae)
ОВ Гарбар, НМ Стельмащук, ДА Гарбар
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2012
42012
Механизмы стабилизации гибридных зон у пресноводных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata): тестирование гипотез путем моделирования экологической ниши
СВ Межжерин, ВМ Титар, АВ Гарбар, ДА Гарбар, ЕД Коршунова, ...
Доповіді національної академії наук України, 144-149, 2010
32010
Генетическая изменчивость и филогеография двух видов пресноводных легочных моллюсков (Gastropoda, Pulmonata) фауны Украины
СВ Межжерин, АВ Гарбар, ЕД Коршунова, ДА Гарбар, ЕИ Жалай
Вісник українського товариства генетиків і селекціонерів, 2008
32008
Genetic structure and morphological variability of Limax maximus (Linnaeus, 1758)(Pulmonata, Limacidae) populations in the Right-bank Ukraine
OV Garbar, TN Chernyshova, DA Garbar
Ruthenica 21 (1), 2011
22011
Кариотипы слизней (Mollusca, Gastropoda) фауны украины
АВ Гарбар, ТМ Чернишова, ДА Гарбар
Международная конференция Кариосистематика беспозвоночных животных V, 35, 2010
22010
Фауна прісноводних молюсків Шацьких озер
ОМ Василенко, ДА Гарбар, ОВ Павлюченко, ІО Першко, ОІ Уваєва
Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції" Проблеми …, 2004
12004
Черевоногі молюски малакологічної колекції Житомирського державного університету імені Івана Франка
РК Мельниченко, ТВ Андрійчук, ДА Гарбар, АМ Гарлінська, АВ Довбня, ...
Видавництво УжНУ" Говерла", 2016
2016
Порівняльний аналіз комплексів дощових червів урбанізованих та природних екосистем на прикладі м. Новограда-Волинського
ОВ Широкопояс, ДА Гарбар
Магістерська, 2015
2015
Диференціація комплексів дощових червів у міських екосистемах
ОВ Широкопояс, ДА Гарбар
дипломна робота, 2015
2015
Дощові черви урбанізованих та природних екосистем на прикладі м. Новограда-Волинського та Житомира
ОВ Павлушкіна, ДА Гарбар
Біологічні дослідження–2015: Збірник наукових праць, 117-119, 2015
2015
Структура угруповань прісноводних легеневих молюсків у водоймах різного типу Романівського району
АМ Вручинська, ДА Гарбар
Біологічні дослідження–2015: Збірник наукових праць., 68-70, 2015
2015
Поширення фонових видів слизнів роду Limax: моделювання динаміки ареалів в умовах глобальних змін клімату
СВ Баранець, ДА Гарбар
Дипломна робота, 2015
2015
Дощові черви м. Новограда-Волинського: структура угруповань в залежності від рівня трансформації екосистем
ОВ Гарбар, ДА Гарбар, ОВ Павлушкіна
ЖДТУ, 2014
2014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20