Подписаться
Іванова В.М. / Иванова В.М.  / Ivanova V. / Іванова Валентина
Іванова В.М. / Иванова В.М. / Ivanova V. / Іванова Валентина
ст. викл. кафедри фізичної географії і геології МДПУ імені Богдана Хмельницького
Подтвержден адрес электронной почты в домене mdpu.org.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основні чинники деградації земель Запорізькій області
ВМ Іванова, ОВ Непша
Географія та екологія: наука і освіта: матеріали VІІ Всеукраїнської науково …, 2018
232018
Формування екологічних знань і вмінь майбутніх вчителів географії під час вивчення курсу" Загальне землезнавство"
ЛМ Донченко, ТВ Зав’ялова, ВМ Іванова, ОВ Непша
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах …, 2019
192019
Зрошення з Каховського магістрального каналу як елемент еколого-меліоративного навантаження на ґрунтові ресурси Запорізької області
ВМ Іванова, ОВ Непша, ОМ Шелудько
Science, research, development 29, 2018-30.04, 2018
192018
Роль і місце виробничої практики в професійному становленні майбутніх учителів географії
ЛМ Донченко, ВМ Іванова, ОВ Непша, ТО Сапун
Інноваційна педагогіка 1 (11), 126-130, 2019
142019
Формування картографічних компетентностей в шкільному курсі географії
О Левада, В Іванова, О Непша
Науковий вісник Мелітопольського державного педагогічного університету …, 2018
142018
Заходи щодо збереження ґрунтів і підвищення продуктивності агроландшафтів басейну річки Молочної
ВМ Іванова, ОВ Непша, ММ Стецишин
Нові виміри наукового пізнання: зб. матеріалів Міжнар. наук.-пр. інтернет …, 2017
142017
Шляхи формування екологічного світогляду та екологічної культури майбутніх вчителів географії
В Іванова, Я Сугоняк
Розвиток сучасної освіти і науки: результати, проблеми, перспективи …, 2019
132019
Туризм для інвалідів: сучасні підходи до визначення поняття
ВМ Іванова, ЮМ Хрущ, РС Медведський
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Географічні …, 2017
122017
Сучасна оцінка ресурсного потенціалу туристичної галузі Запорізької області
ОА Марченко, ВМ Іванова, ЮМ Хрущ
Бізнес-навігатор, 134-140, 2016
112016
Динамика склонов северо-западного побережья Азовского моря
ЛН Даценко, ЛМ Даценко, ТВ Завьялова, ВМ Иванова, СВ Гришко, ...
112010
Формування екологічної культури майбутніх учителів географії в процесі вивчення дисциплін фізико-географічного циклу
ВМ Іванова, ГВ Тамбовцев
Актуальные научные исследования в современном мире 6 (11 (55)), 91-96, 2019
102019
Гідрогеологічні умови формування ресурсів підземних вод Запорізької області
Іванова В.М. Непша О.В.
Меліорація та водокористування-екологічна безпека водних об’єктів: матеріали …, 2018
10*2018
Гідрогеологічні умови водоносного горизонту нижньокрейдових відкладів Новопилипівської ділянки Мелітопольського міського водозабору
ВМ Іванова, ОВ Непша
Сучасні тенденції розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті …, 2018
102018
Зрошення як засіб боротьби з посушливими явищами в басейні річки Молочної
ВМ Іванова, ОВ Непша
Вітчизняна наука на зламі епох: проблеми та перспективи розвитку: Зб …, 2016
102016
Гідрогеологічні умови водоносних горизонтів четвертинних та верхньокрейдових відкладів Новопилипівської ділянки Мелітопольського міського водозабору
ОВ Непша, ВМ Іванова, ПФ Будєй
Science, research, development, 40-42, 2018
92018
Современные черты рельефа Северо-Западного Приазовья
ЛА Прохорова, АВ Непша, ВМ Иванова
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Географічні …, 2018
92018
Навчальна практика з геології як умова формування екологічної компетентності майбутніх вчителів географії
ВМ Іванова, ОМ Шелудько
Наукове сьогодення: теоретико-прикладні дослідження та перспективи …, 2019
82019
Гiдрогеологiчнi умови формування ресурсiв пiдземних вод Запорiзької областi
ВМ Iванова, ОВ Непша
82018
Современное состояние качества питьевой воды в населенных пунктах Запорожской области и ее влияние на здоровье населения
ВМ Иванова, АВ Непша, ТА Сапун
Меліорація та водокористування: матеріали VІІІ наук.-практ. конф., 38-40, 2018
72018
Экологические аспекты орошения земель в Запорожской области
ВМ Иванова, АВ Непша, ТА Сапун, ГВ Тамбовцев
Сучасний світ як результат антропогенної діяльності: зб. матеріалів ІІ-ї …, 2018
72018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20