Віталій Терлецький | Vitali Terletsky
Віталій Терлецький | Vitali Terletsky
Інститут філософії імені Г.С. Сковороди НАН України / National University of Kyiv-Mohyla Academy
Verified email at ukma.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Основы метафизики
Э Корет, В (пер. с нем.) Терлецкий
Тандем, 1998
1581998
Спільнота та суспільство
Н Тьоніс, Ф. (пер. з нім.) Погорілий, О., Комарова, В Терлецький
Дух і Літера, 2005
83*2005
Я і Ти
М Бубер, В (пер. з нім.) Терлецький
Дух і Літера, 2012
38*2012
Пролегомени до кожної майбутньої метафізики, яка може постати як наука
І Кант, В (пер. з нім.) Терлецький
ППС-2002, 2005
222005
Щодо критики насильства
В Беньямін, І Андрущенко, В Терлецький
Грані-Т, 2012
152012
Свідоме життя. Дослідження співвідношення суб’єктивності та метафізики
Д Генрих, В (пер. з нім.) Терлецький
Курс, 2006
122006
Філософія грошей
Г Зіммель, ІА (пер. з нім.) В. Зінченко, В. Терлецький
Промінь, 2010
102010
Шлях філософії: з XIX по XX століття
В Рьод, В (пер. з нім.) Кебуладзе, М Култаєва, В Терлецький
Дух і Літера, 2010
62010
Априорность и спонтанность в критической философии И.Канта
В Терлецкий
Вопросы философии, 129-139, 2013
52013
Шлях філософії: з XVII по XIX століття
В Рьод, В Терлецький, ВО нім.)
Дух і Літера, 2009
42009
Геополітична концепція Карла Шмітта в контексті подій у сучасній Україні
В Терлецький
Україна у світовій історії, 152-163, 2014
22014
Сучасні дискусії про назву Аристотелевого
В Терлецький
Sententiae 36 (2), 50-65, 2017
1*2017
Кант, програма Просвітництва та її неминуще значення для сьогодення
В Терлецький
Українознавство, 132-147, 2015
12015
Український погляд на Кантову антропологію
В Терлецький
Філософська думка, 67-71, 2015
12015
TO PROTERON. On the Prehistory of the Concept of A priori
V Terletsky
Sententiae 29 (2), 65-77, 2013
12013
Кантова теорія генія: деякі питання джерельної реконструкції
V Terletsky
Sententiae 39 (1), 29-53, 2020
2020
Віталій Терлецький. Теоретичний семінар Кантівського товариства в Україні
V Terletsky
Filosofska Dumka, 127-131, 2020
2020
Віталій Терлецький. Концепт «дослідження рецепції» в контексті методології історії філософії
V Terletsky
Filosofska Dumka, 24-36, 2020
2020
Дискусійні питання в історії виникнення третьої «Критики» Імануеля Канта
B Терлецький
Sententiae.№ 2: 49-61., 2018
2018
До третьої" критики" Канта
І Бурковський, А Єрмоленко, В Кебуладзе, В Терлецький
2018
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20