Овсюченко Юрій, Ovsiuchenko Y.V.
Овсюченко Юрій, Ovsiuchenko Y.V.
Kharkiv National University of Radio Electronics
Підтверджена електронна адреса в nure.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Сутність організаційно-економічного механізму функціонування підприємств промисловості [Електронний ресурс]
ТВ Полозова, ЮВ Овсюченко
ТВ Полозова, ЮВ Овсюченко-Режим доступу: http://librar. org. ua …, 2005
632005
Оценка чувствительности организационно-экономического механизма функционирования предприятия
ТВ Полозова, ЮВ Овсюченко
Днепропетровский национальный университет, 2004
82004
Оцінка функціонування економічного механізму діяльності транспортних підприємств
ЮВ Овсюченко
ББК: У 290-21, 122, 2008
32008
Современные экономические теории. Онтология экономических концепций и методология современных подходов в проведении экономических исследований
ПН Коюда, ЮВ Овсюченко
ХНУРЭ, 2013
22013
Визначення факторів і напрямків оцінки функціонування господарського механізму промислових підприємств
ВО Тімофєєв, ЮВ Овсюченко
Економіка та управління підприємствами машинобудівної галузі, 136–146-136–146, 2008
12008
Модель оценки системы бенчмаркинга в произвольной предметной области
НВ Игуменцева, ЮВ Овсюченко, ЕВ Пересада, ИБ Прибыльнова
Національний технічний університет" Харківський політехнічний інститут", 2020
2020
MUTUAL INFLUENCE RELIGION AND ECONOMIC GROWTH (ВЗАЄМОДІЯ РЕЛІГІЇ ТА ЕКОНОМІЧНОГО ЗРОСТАННЯ)
ODY Ovsiuchenko Y.V.
Вересневі наукові читання, ХХXІІI Міжнародна науково-практична iнтернет …, 2019
2019
INFORMATION COMPUTER TECHNOLOGY OF ENTERPRISE DEVELOPMENT STRATEGY FORMATION ON THE BASIS OF BENCHMARKING METHODS
MAI Hutsa O.M., Ovsiuchenko Y.V., Petrova R.V.
Information systems and innovative technologies in project and program …, 2019
2019
ВИКОРИСТАННЯ ІННОВАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ЩОДО ПРИЙНЯТТЯ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ У ЗВО
Овсюченко Ю.В., Пересада Е.В
МАТЕРІАЛИ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «УПРАВЛІННЯ …, 2019
2019
«ON-LINE SUPPORT» SYSTEMS AS A COMPONENT OF STRATEGY OF REFORMATION OF HIGHER EDUCATION
НВ Ігуменцева, ЮВ Овсюченко, ОВ Пересада, ІБ Прібильнова
Bulletin of NTU" KhPI". Series: Strategic Management, Portfolio, Program and …, 2019
2019
Системи «on-line підтримки» як складова стратегії реформування вищої освіти
ПІБ Ігуменцева Н. В., Овсюченко Ю.В., Пересада О. В.
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Стратегічне …, 2019
2019
Математичні моделі та новітні технології управління економічними та технічними системами
ВО Тімофєєв, ІВ Чумаченко, РВ Артюх, ІГ Бабець, МВ Булаєнко, ...
Харьков: ФОП Мезіна ВВ, 2017
2017
Створення систем «on-line підтримки» на ринку послуг з перевезень автотранспортом
ЮВ Овсюченко, РВ Петрова, НВ Ігуменцева
ХНУРЭ, 2017
2017
Методика розрахунку якості виконання управлінських функцій представниками держави у акціонерних товариствах
А.В. Мурзабулатова, Ю.В. Овсюченко
Международная научно-практическая конференция «Математическое моделирование …, 2016
2016
Современные экономические теории
ЮВ Овчсюченко
ХНУРЭ, 2015
2015
ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ
ВВ Кирий, ЮВ Овсюченко, ДА Бесараб
Бизнес информ, 175-177, 2010
2010
К вопросу об определении информационной безопасности управления проектами
ВВ Кирій, ЮВ Овсюченко, ДА Бесараб
2010
Підхід до формування та взаємодії ключових елементів і факторів виробництва
Юрий Овсюченко, Валентина Кирій
Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. 6 (Випуск …, 2010
2010
Сучасні умови успішного здійснення процесу розвитку організаційної структури підприємства
ТВ Полозова, ЮВ Овсюченко
Дніпропетровський національный університет, 2009
2009
ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ УПРАВЛІННЯ ЕФЕКТИВНІСТЮ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ІНТЕГРОВАНИХ КОРПОРАТИВНИХ СИСТЕМАХ
ГА Іващенко, СВ Мочерний, ПВ Осипов, ТВ Полозова, ЮВ Овсюченко, ...
СТАЛИЙ РОЗВИТОК ЕКОНОМІКИ, 221, 0
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20