Кузьменко Світлана Василівна (Kuzmenko S. V.)
Кузьменко Світлана Василівна (Kuzmenko S. V.)
Житомирський державний університет імені Івана Франка
Verified email at zu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Survey and prospects of Arduino nano 3.0 platform use in high school
OM Kryvonos, YV Kuzmenko, SV Kuzmenko
INFORMATION TECHNOLOGIES AND LEARNING TOOLS 56 (6), 77-87, 2016
22016
Огляд та перспективи використання платформи Arduino Nano 3.0 у вищій школі
ОМ Кривонос, ЄВ Кузьменко, СВ Кузьменко
Інформаційні технології і засоби навчання, 77-87, 2016
22016
Робототехніка в школі
ЄВ Кузьменко, СВ Кузьменко, ОІ Хомутовський
2*
Приклад використання платформи Arduino в курсі фізики середньої школи
ЄВ Кузьменко, МП Кривонос, СВ Кузьменко
ТНПУ ім. В. Гнатюка, 2018
2018
Апаратно-обчислювальна платформа Arduino для навчання
СВ Кузьменко, ЄВ Кузьменко, ОМ Кривонос
Інформаційно-комп’ютерні технології–2018, 263-264, 2018
2018
Система стабілізації роботів
ЄВ Кузьменко, СВ Кузьменко
2018
Програмування мікроконтролерів. З чого почати
СВ Кузьменко, ЄВ Кузьменко, ОС Яценко
Актуальні питання сучасної інформатики, 110-112, 2017
2017
Практична реалізація проекту світлодіодного куба на базі платформи Arduino Nano 3.0
СВ Кузьменко
Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології у виробництві та освіті …, 2017
2017
ОГЛЯД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ ПЛАТФОРМИ ARDUINO NANO 3.0 У ВИЩІЙ ШКОЛІ
OM Kryvonos, YV Kuzmenko, SV Kuzmenko
Information Technologies and Learning Tools 56 (6), 77-87, 2016
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–9