Київський університет імені Бориса Грінченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Підтверджена електронна адреса в kubg.edu.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
734*2006
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
734*2006
Українська лексика кінця двадцятого століття
ОА Стишов
" Пугач", 2005
3622005
Українська лексика кінця двадцятого століття
ОА Стишов
" Пугач", 2005
3622005
Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку
ВО Огнев’юк
К.: Знання України, 380-390, 2003
3432003
Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К.: Поліграфкнига 403, 1996
3061996
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
2792011
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
2792011
Міфологічний горизонт українського модернізму
Я Поліщук
Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002
2332002
Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Безпалько
К.: Центр учбової літератури 208, 2, 2009
2312009
Педагогічна творчість: монографія
СО Сисоєва
К.: Каравела, 1998
2281998
Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник/За ред. АМ Богуш
АМ Богуш, НВ Гавриш
К.: Вища шк 542, 2, 2007
2222007
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2172003
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2172003
Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах
НВ Морзе
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
1742003
Музична педагогіка: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: КНУКіМ, 2006
1612006
Музична педагогіка: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: КНУКіМ, 2006
1612006
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр КНЛУ 380, 2009
1552009
Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: монографія
ГВ Бєлєнька
К.: Світич 304, 2006
1482006
Методика навчання української мови в гімназії
СО Караман
К.: Ленвіт 272, 5, 2000
1472000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20