Київський університет імені Бориса Грінченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
849*2006
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
849*2006
Українська лексика кінця ХХ століття: на матеріалі мови засобів масової інформації
ОА Стишов
Пугач, 2005
4242005
Українська лексика кінця ХХ століття: на матеріалі мови засобів масової інформації
ОА Стишов
Пугач, 2005
4242005
Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку
ВО Огнев’юк
К.: Знання України, 98, 2003
3932003
Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К.: Поліграфкнига 403, 1996
3441996
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
3352011
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
3352011
Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник/За ред. АМ Богуш
АМ Богуш, НВ Гавриш
К.: Вища шк 542, 2, 2007
2762007
Міфологічний горизонт українського модернізму
Я Поліщук
Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002
2752002
Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Безпалько
К.: Центр учбової літератури 208, 14, 2009
2662009
Педагогічна творчість: монографія
СО Сисоєва
К.: Каравела, 1998
2461998
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2232003
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2232003
Музична педагогіка: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: КНУКіМ, 2006
2092006
Музична педагогіка: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: КНУКіМ, 2006
2092006
Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах
НВ Морзе
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
1872003
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб.
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України 264, 2004
1852004
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр НЛУ 380, 2009
1842009
Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: монографія
ГВ Бєлєнька
К.: Світич 304, 2006
1812006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20