Київський університет імені Бориса Грінченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
TitleCited byYear
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
762*2006
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
762*2006
Українська лексика кінця двадцятого століття
ОА Стишов
" Пугач", 2005
3872005
Українська лексика кінця двадцятого століття
ОА Стишов
" Пугач", 2005
3872005
Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку
ВО Огнев’юк
К.: Знання України, 348, 2003
3682003
Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К.: Поліграфкнига 403, 1996
3141996
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
2992011
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
2992011
Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Безпалько
К.: Центр учбової літератури 208, 2, 2009
2472009
Міфологічний горизонт українського модернізму: монографія
Я Поліщук
Івано-Франківськ: Лілея-НВ 392, 2002
2472002
Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови: Підручник/За ред. АМ Богуш
АМ Богуш, НВ Гавриш
К.: Вища шк 542, 2, 2007
2362007
Педагогічна творчість: монографія
СО Сисоєва
К.: Каравела, 1998
2351998
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2202003
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2202003
Музична педагогіка: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: КНУКіМ, 2006
1812006
Музична педагогіка: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: КНУКіМ, 2006
1812006
Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах
НВ Морзе
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
1802003
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр НЛУ, 2009
1632009
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб.
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України 264, 2004
1612004
Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: монографія
ГВ Бєлєнька
К.: Світич 304, 2006
1582006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20