Borys Grinchenko Kyiv University / Київський університет імені Бориса Грінченка
Borys Grinchenko Kyiv University / Київський університет імені Бориса Грінченка
Університет Грінченка
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
1063*2006
Українська лексика кінця ХХ століття: на матеріалі мови засобів масової інформації
ОА Стишов
Пугач, 2005
5202005
Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб.
ОВ Безпалько
К.: Центр навчальної літератури, 29, 2003
4742003
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
4662011
Освiта в системi цiнностей сталого людського розвитку
ВО Огнев'юк
461*2003
Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку
ВО Огнев’юк
К.: Знання України, 380-390, 2003
4612003
Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К.: Поліграфкнига 403, 1996
4191996
Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах
АМ Богуш
4052015
Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Безпалько
К.: Центр учбової літератури 208, 14, 2009
3412009
Міфологічний горизонт українського модернізму
Я Поліщук
Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002
3112002
Реактивные свойства кардиореспираторной системы как отражение адаптации к напряженной физической тренировке в спорте
ВС Мищенко, ЕН Лысенко, ВЕ Виноградов
К.: Науковий світ, 2007
308*2007
Музична педагогіка: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: КНУКіМ, 2006
3022006
Педагогічна творчість: монографія
СО Сисоєва
К.: Каравела, 1998
2921998
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2822003
Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних закладах
АМ Богуш, АМ Богуш, НВ Гавриш, ТМ Котик, ТН Котик
Видавничий Дім" Слово", 2010
2472010
Хортинг–школа сили і честі юного українця
ЖВ Петрочко, ЕА Єрьоменко
Паливода АВ, 2016
2462016
Хортинг–школа сили і честі юного українця: метод. посіб.
ЖВ Петрочко, ЕА Єрьоменко
К.: Паливода АВ, 2015
246*2015
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр НЛУ 380, 2009
2392009
Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах
НВ Морзе
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
2232003
Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі
О Ващенко, С Свириденко
Здоров’я та фізична культура 8, 1-6, 2006
2222006
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20