Київський університет імені Бориса Грінченка
Київський університет імені Бориса Грінченка
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
967*2006
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
967*2006
Українська лексика кінця ХХ століття: на матеріалі мови засобів масової інформації
ОА Стишов
Пугач, 2005
4762005
Українська лексика кінця ХХ століття: на матеріалі мови засобів масової інформації
ОА Стишов
Пугач, 2005
4762005
Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку
ВО Огнев’юк
К.: Знання України, 380-390, 2003
4292003
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
4092011
Інтерактивні технології навчання дорослих
СО Сисоєва
ВД" ЕКМО", 2011
4092011
Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К.: Поліграфкнига 403, 1996
3751996
Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах
АМ Богуш
3362015
Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Безпалько
К.: Центр учбової літератури 208, 14, 2009
2912009
Міфологічний горизонт українського модернізму
Я Поліщук
Івано-Франківськ: Лілея-НВ, 2002
2852002
Педагогічна творчість: монографія
СО Сисоєва
К.: Каравела, 1998
2671998
Музична педагогіка: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: КНУКіМ, 2006
2492006
Музична педагогіка: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: КНУКіМ, 2006
2492006
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2462003
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
2462003
Підготовка викладачів вищої школи: інформаційні технології у педагогічній діяльності: навч.-метод. посіб.
ТІ Коваль, СО Сисоєва, ЛП Сущенко
К.: Вид. центр НЛУ 380, 2009
2092009
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб.
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України 264, 2004
2052004
Вихователь дітей дошкільного віку: становлення фахівця в умовах навчання: монографія
ГВ Бєлєнька
К.: Світич 304, 2006
2042006
Система методичної підготовки майбутніх вчителів інформатики в педагогічних університетах
НВ Морзе
Вид-во НПУ ім. МП Драгоманова, 2003
2042003
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20