Follow
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
Borys Grinchenko Kyiv Metropolitan University
Київський столичний університет імені Бориса Грінченка
Verified email at kubg.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Основи педагогічної творчості
СО Сисоєва
Міленіум, 2006
1505*2006
Хортинг–школа сили і честі юного українця
ЖВ Петрочко, ЕА Єрьоменко
К.: Паливода АВ, 2016
9462016
Дошкільна лінгводидактика: Теорія і методика навчання дітей рідної мови в дошкільних навчальних закладах
АМ Богуш
936*2015
Інтерактивні технології навчання дорослих
С Сисоєва
Рідна школа, 3-8, 2010
7692010
Бойовий хортинг як засіб виховання патріотизму у школярів і студентів
ЖВ Петрочко, ЕА Єрьоменко
К.: Паливода АВ, 2017
7202017
Соціальна педагогіка в схемах і таблицях: навч. посіб.
ОВ Безпалько
К.: Центр навчальної літератури, 29, 2003
6732003
Українська лексика кінця ХХ століття: на матеріалі мови засобів масової інформації
ОА Стишов
Пугач, 2005
652*2005
національна доповідь/за заг. ред
І Україна
ВМ Гейця та ін, 285-289, 2020
6172020
Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі: навч. посіб.[для студ. вищ. навч. закл.]
ОВ Безпалько
К.: Центр учбової літератури 208, 14, 2009
5622009
Підготовка вчителя до формування творчої особистості учня
СО Сисоєва
К.: Поліграфкнига 403, 1996
5551996
Музична педагогіка: Навчальний посібник
ОМ Олексюк
К.: КНУКіМ, 2006
533*2006
Вікова психологія: навч. посіб
ОП Сергєєнкова, ОА Столярчук, ОП Коханова, ОВ Пасєка
К.: Центр учбової літератури 20012, 384, 2012
516*2012
Освіта в системі цінностей сталого людського розвитку
ВО Огнев’юк
К.: Знання України, 380-390, 2003
4812003
Методика організації художньо-мовленнєвої діяльності дітей у дошкільних закладах
АМ Богуш, АМ Богуш, НВ Гавриш, ТМ Котик, ТН Котик
Видавничий Дім" Слово", 2010
3892010
Педагогіка духовного потенціалу особистості: сфера музичного мистецтва: навч. посіб.
ОМ Олексюк, ММ Ткач
К.: Знання України 264, 2004
3812004
Методика навчання інформатики: Навч. посіб.: у 4 ч./За ред. акад. МІ Жалдака
НВ Морзе
К.: Навчальна книга, 13-26, 2003
3742003
Педагогічна творчість: монографія
СО Сисоєва
К.: Каравела, 1998
3731998
Реактивные свойства кардиореспираторной системы как отражение адаптации к напряженной физической тренировке в спорте
ВС Мищенко, ЕН Лысенко, ВЕ Виноградов
К.: Науковий світ, 2007
361*2007
Готовність вчителя до використання здоров’язберігаючих технологій у навчально-виховному процесі
О Ващенко, С Свириденко
Здоров’я та фізична культура 8, 1-6, 2006
3552006
Методологія науково-педагогічних досліджень
СО Сисоєва, ТЄ Кристопчук
ВИДАВНИЦТВО" ВОЛИНСЬКІ ОБЕРЕГИ", 2013
3372013
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20