Подписаться
Кирильчук Ольга Валеріївна / Кирильчук О.В. / Olha Kyrylchuk
Кирильчук Ольга Валеріївна / Кирильчук О.В. / Olha Kyrylchuk
Taras Shevchenko National University of Kyiv
Подтвержден адрес электронной почты в домене knu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Сутнісна характеристика понять інститут та інституція в теорії інновацій
ОВ Катигробова
Сборник научных трудов SWorld 14 (3), 95-100, 2011
212011
Система інституціоналізації інноваційних процесів в умовах ринкової трансформації
ОВ Катигробова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2012
132012
Институциональные изменения как условие повышения конкурентоспособности экономики
ОВ Кирильчук
Теория и практика общественного развития, 53-55, 2015
102015
Інституційні зміни як основа подолання суперечностей інноваційного розвитку
ОВ Катигробова
Інвестиції: практика та досвід, 32-35, 2013
82013
Система фінансового забезпечення інноваційного розвитку України
ОВ Катигробова
Інноваційна економіка, 281-285, 2013
62013
Інституціональний механізм забезпечення інноваційної діяльності в сучасній економіці
ОВ Катигробова
Підприємництво, господарство і право, 169-172, 2008
62008
Проблеми здійснення інституційних перетворень економіки в сучасних умовах
ОВ Катигробова
СТОРІНКА МОЛОДОГО ВЧЕНОГО, 129, 2006
62006
Ідеї М.Зібера в контексті інституційних реформ
ВЛ Осецький, ОВ Катигробова
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2007
4*2007
Інституціоналізація інноваційного розвитку в умовах ринкової трансформації
ОВ Катигробова
ступеня канд. економ. наук: спец. 08.00. 01 “Економічна теорія та історія …, 0
4
Развитие теории инноваций в контексте институционализма
О Катигробова
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2013
32013
Systema instytutsionalizatsii innovatsiinykh protsesiv v umovakh rynkovoi transformatsii [The System of institutionalization of innovative processes in conditions of market …
O Katigrobova
Visnik Kyivskoho natsіonalnoho unіversitetu іm. T. Shevchenka-Bulletin of …, 2012
32012
Сутнiсна характеристика понять «iнститут» та «iнституцiя» в теорiї iнновацiй
ОВ Катигробова
Научные исследования и их практическое применение. Современное состояние и …, 2011
32011
Rozvitok teoriyi innovatsiy v konteksti institutsionalizmu [The development of the theory of innovation in the context of institutionalism]
O Katigrobova
Ekonomika [Economy], 39-42, 2013
22013
Информационные технологии как приоритетный фактор развития экономики
ОВ Катигробова
Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы развития, 209-212, 2013
22013
Інституційні зміни ринку праці в аграрному секторі економіки
ОВ Катигробова
Економіка АПК, 53-59, 2012
22012
Інноваційний розвиток економіки України в умовах глобалізації
ОВ Катигробова
Науковий вісник Полтавського університету споживчої кооперації України …, 2007
22007
Фінансові чинники інноваційного розвитку економіки України
ОВ Кирильчук, НВ Савчук
Міжнародна науково-практична конференція «Зовнішні та внутрішні фактори …, 2019
2019
Стратегія інноваційного розвитку економіки України в умовах європейської інтеграції
ОВ Кирильчук, НВ Савчук
Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку …, 2018
2018
Інноваційна індустріалізація як нова модель реалізації євро інтеграційної макроекономічної політики України
ВЛ Осецький, ОВ Кирильчук, ВА Куліш
“Економічна стратегія та політика реалізації європейського вектору розвитку …, 2018
2018
Противоречия экономического развития Украины в условиях евроинтеграции
ОВ Кирильчук
Actual Problems of Social Sciences. Materials of XXVIII International …, 2017
2017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20