Іван Севостьянов / Sevostianov I.
Іван Севостьянов / Sevostianov I.
Вінницький національний аграрний університет, зав. каф. технологічних процесів та обладнання
Verified email at vsau.vin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ІВ Севостьянов, ...
ВНТУ, 2006
382006
Процессы и оборудование для виброударного разделения пищевых отходов. Монография
ИВ Севостьянов
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013
202013
Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
НТУУ" КПІ", 2009
142009
Пресс-валковые агрегаты в промышленности строительных материалов: Учеб. Пособие
ВС Севостьянов, НН Дубинин, ИВ Севостьянов
Белгород: Изд-во БелГТАСМ, 2000
142000
Розрахунок параметрів вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для зневоднення вторинних продуктів переробних та харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 109, 2007
122007
Математичне моделювання процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ИВ Севостьянов, ...
Вібрації в техніці та технологіях 2: 39–45., 2008
102008
Теоретичні основи процесів фільтрування вологих дисперсних матеріалів під впливом ударних хвиль напруг та деформацій
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ИВ Севостьянов, ...
Промислова гідравліка та пневматика 2: 40–43., 2008
102008
Особливості віброударного зневоднення продуктів переробних виробництв
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ОВ Поліщук, ИВ Севостьянов, ...
Наукові нотатки: межвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка …, 2007
102007
Методичні вказівки до виконання лабораторних робіт з дисципліни «Моделювання та аналіз електромагнітних процесів в складних електромеханічних (електротехнічних) системах та …
СО Лапкіна, СА Лапкина, ДС Яримбаш, ДС Ярымбаш, СТ Яримбаш, ...
Запорізький національний технічний університет, 2018
92018
Вібропресова машина для обезводнювання відходів харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов, ВД Андрощук, ...
Вінницький національний аграрний університет, 2002
92002
Історія інженерної діяльності. Ч. ІІІ.: навчальний посібник
РД Іскович-Лотоцький
Вінниця: ВДТУ, 2003
8*2003
Експериментальні дослідження процесів потокового віброударного фільтрування вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ВС Любин, ИВ Севостьянов, ...
Промислова гідравліка та пневматика 4: 89–92., 2010
72010
Перспективи розвитку вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для багатокомпонентного складнопросторового навантаження
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севост’янов
Вестник национального технического университета Украины «Киевский …, 2002
62002
Синтез схем вібропресів для багатокомпонентного пресування заготовок
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
Вінницький державний технічний університет, 1998
61998
Вібраційні та віброударні технології в процесах сепарування вологих дисперсних матеріалів
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов, РД Искович-Лотоцкий, ...
Вібрації в техніці та технологіях 4: 18–21., 2008
52008
Unit for vibro-impact dehydration of wastes of food production in the press-form
ИВ Севостьянов, АВ Слабкий, АВ Полищук, АИ Ольшевский
Technology audit and production reserves 4 (4 (24)), 41-46, 2015
42015
Високоефективні технологічні комплекси для зневоднення та фільтрування дисперсних харчових відходів
ІВ Севостьянов
Технологический аудит и резервы производства, 14-19, 2013
42013
Перспективні схеми гідроімпульсних машин для потокового віброударного фазового розділення вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
Промислова гідравліка і пневматика.№ 3: 7–11., 2012
42012
Экспериментальные исследования гидроимпульсного привода многокоординатного вибростенда
РД Искович-Лотоцкий, ИВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ...
Вінницький національний аграрний університет, 1998
41998
Визначення робочих параметрів гідроімпульсного вібропреса для потокового віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов, ЯВ Іванчук, BC Любин
Промислова гідравліка і пневматика, 57-60, 2012
32012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20