Follow
Іван Севостьянов / Sevostianov I.
Іван Севостьянов / Sevostianov I.
Вінницький національний аграрний університет, зав. каф. технологічних процесів та обладнання
Verified email at vsau.vin.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ІВ Севостьянов, ...
ВНТУ, 2006
462006
Процессы и оборудование для виброударного разделения пищевых отходов. Монография
ИВ Севостьянов
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013
262013
Історія інженерної діяльності
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов, РД Искович-Лотоцкий, ...
ВНТУ, 2015
15*2015
Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
НТУУ" КПІ", 2009
152009
Розрахунок параметрів вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для зневоднення вторинних продуктів переробних та харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 109, 2007
132007
Математичне моделювання процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севастьянов, РД Іскович-Лотоцький
122008
Теоретичні основи процесів фільтрування вологих дисперсних матеріалів під впливом ударних хвиль напруг та деформацій
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ИВ Севостьянов, ...
Промислова гідравліка та пневматика 2: 40–43., 2008
112008
Вібропресова машина для обезводнювання відходів харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов, ВД Андрощук, ...
Вінницький національний аграрний університет, 2002
112002
Особливості віброударного зневоднення продуктів переробних виробництв
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ОВ Поліщук, ИВ Севостьянов, ...
Наукові нотатки: межвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка …, 2007
92007
Перспективи розвитку вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для багатокомпонентного складнопросторового навантаження
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севост’янов
Вестник национального технического университета Украины «Киевский …, 2002
92002
Експериментальні дослідження процесів потокового віброударного фільтрування вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ВС Любин, ИВ Севостьянов, ...
Промислова гідравліка та пневматика 4: 89–92., 2010
82010
Theoretical studies of the vibration process of the dryer for waste of food
V Bulgakov, I Sevostianov, G Kaletnik, I Babyn, S Ivanovs, I Holovach, ...
Rural sustainability research. 2020. Vol. 44 (339). Р. 32-45., 2020
62020
Технологія та обладнання для віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов
монографія.-Вінниця: ВНАУ, 2020.-303 с., 2020
62020
Установка для багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв
ІВ Севостьянов, ВЛ Луцик
Вісник машинобудування та транспорту, 105-113, 2017
62017
Розробка та дослідження установки для двокомпонентного віброударного зневоднення відходів харчових виробництв
ІВ Севостьянов, ОВ Поліщук, АВ Слабкий
Восточно-европейский журнал передовых технологий 5 (7 (77)), 40-46, 2015
62015
Установка для виброударного обезвоживания отходов пищевых производств в пресс-форме
ИВ Севостьянов, АВ Слабкий, АВ Полищук, АИ Ольшевский
Технологический аудит и резервы производства 4 (4 (24)), 41-46, 2015
62015
Теорія технічних систем
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
ВНТУ, 2014
62014
Перспективні схеми гідроімпульсних машин для потокового віброударного фазового розділення вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов
Промислова гідравліка і пневматика, 7-11, 2012
62012
Експлуатація та обслуговування машин
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
ВНТУ, 2006
62006
Синтез схем вібропресів для багатокомпонентного пресування заготовок
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
Вінницький державний технічний університет, 1998
61998
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20