Іван Севостьянов / Sevostianov I.
Іван Севостьянов / Sevostianov I.
Вінницький національний аграрний університет, зав. каф. технологічних процесів та обладнання
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ІВ Севостьянов, ...
ВНТУ, 2006
402006
Процессы и оборудование для виброударного разделения пищевых отходов. Монография
ИВ Севостьянов
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013
242013
Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
НТУУ" КПІ", 2009
152009
Розрахунок параметрів вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для зневоднення вторинних продуктів переробних та харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 109, 2007
132007
Математичне моделювання процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ИВ Севостьянов, ...
Вібрації в техніці та технологіях 2: 39–45., 2008
122008
Історія інженерної діяльності. Ч. ІІІ.: навчальний посібник
РД Іскович-Лотоцький
Вінниця: ВДТУ, 2003
12*2003
Теоретичні основи процесів фільтрування вологих дисперсних матеріалів під впливом ударних хвиль напруг та деформацій
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ИВ Севостьянов, ...
Промислова гідравліка та пневматика 2: 40–43., 2008
112008
Вібропресова машина для обезводнювання відходів харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов, ВД Андрощук, ...
Вінницький національний аграрний університет, 2002
112002
Особливості віброударного зневоднення продуктів переробних виробництв
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ОВ Поліщук, ИВ Севостьянов, ...
Наукові нотатки: межвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка …, 2007
92007
Перспективи розвитку вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для багатокомпонентного складнопросторового навантаження
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севост’янов
Вестник национального технического университета Украины «Киевский …, 2002
92002
Експериментальні дослідження процесів потокового віброударного фільтрування вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ВС Любин, ИВ Севостьянов, ...
Промислова гідравліка та пневматика 4: 89–92., 2010
82010
Синтез схем вібропресів для багатокомпонентного пресування заготовок
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
Вінницький державний технічний університет, 1998
71998
Перспективні схеми гідроімпульсних машин для потокового віброударного фазового розділення вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
Промислова гідравліка і пневматика.№ 3: 7–11., 2012
62012
Установка для виброударного обезвоживания отходов пищевых производств в пресс-форме
ИВ Севостьянов, АВ Слабкий, АВ Полищук, АИ Ольшевский
Технологический аудит и резервы производства 4 (4 (24)), 2015
52015
Раціональна послідовність проектування технологічних процесів складання
ІВ Севостьянов
Наукові праці Вінницького національного технічного університету, 2015
52015
Реологічні моделі та рівняння вологих дисперсних матеріалів під час їх віброударного інерційного навантаження
ІВ Севостьянов, ЯВ Іванчук, ИВ Севостьянов, ЯВ Иванчук
Національний технічний університет України" Київський політехнічний інститут", 2012
52012
Вібраційні та віброударні технології в процесах сепарування вологих дисперсних матеріалів
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов, РД Искович-Лотоцкий, ...
Вібрації в техніці та технологіях 4: 18–21., 2008
52008
Експлуатація та обслуговування машин
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
ВНТУ, 2006
52006
Экспериментальные исследования гидроимпульсного привода многокоординатного вибростенда
РД Искович-Лотоцкий, ИВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ...
Вінницький національний аграрний університет, 1998
51998
Установка для багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв
ІВ Севастьянов, ВЛ Луцик
Вісник машинобудування та транспорту.№ 1: 105-113., 2017
42017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20