Подписаться
Іван Севостьянов / Sevostianov I.
Іван Севостьянов / Sevostianov I.
Вінницький національний аграрний університет, зав. каф. технологічних процесів та обладнання
Подтвержден адрес электронной почты в домене vsau.vin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Процеси та машини вібраційних і віброударних технологій
РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ІВ Севостьянов, ...
ВНТУ, 2006
462006
Процессы и оборудование для виброударного разделения пищевых отходов. Монография
ИВ Севостьянов
Saarbrücken: LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013
262013
Історія інженерної діяльності
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов, РД Искович-Лотоцкий, ...
ВНТУ, 2015
15*2015
Аналіз способів сепарування вологих дисперсних матеріалів та обладнання для їх реалізації
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
НТУУ" КПІ", 2009
152009
Розрахунок параметрів вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для зневоднення вторинних продуктів переробних та харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов
Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля, 109, 2007
132007
Математичне моделювання процесів віброударного сепарування вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севастьянов, РД Іскович-Лотоцький
122008
Теоретичні основи процесів фільтрування вологих дисперсних матеріалів під впливом ударних хвиль напруг та деформацій
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, РР Обертюх, ИВ Севостьянов, ...
Промислова гідравліка та пневматика 2: 40–43., 2008
112008
Вібропресова машина для обезводнювання відходів харчових виробництв
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севостьянов, ВД Андрощук, ...
Вінницький національний аграрний університет, 2002
112002
Особливості віброударного зневоднення продуктів переробних виробництв
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ОВ Поліщук, ИВ Севостьянов, ...
Наукові нотатки: межвузівський збірник (за напрямом «Інженерна механіка …, 2007
92007
Перспективи розвитку вібропресового обладнання з гідроімпульсним приводом для багатокомпонентного складнопросторового навантаження
РД Іскович-Лотоцький, ІВ Севост’янов
Вестник национального технического университета Украины «Киевский …, 2002
92002
Експериментальні дослідження процесів потокового віброударного фільтрування вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов, РД Іскович-Лотоцький, ВС Любин, ИВ Севостьянов, ...
Промислова гідравліка та пневматика 4: 89–92., 2010
82010
Theoretical studies of the vibration process of the dryer for waste of food
V Bulgakov, I Sevostianov, G Kaletnik, I Babyn, S Ivanovs, I Holovach, ...
Rural sustainability research. 2020. Vol. 44 (339). Р. 32-45., 2020
62020
Технологія та обладнання для віброударного зневоднення вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов
монографія.-Вінниця: ВНАУ, 2020.-303 с., 2020
62020
Установка для багатостадійного зневоднення відходів харчових виробництв
ІВ Севостьянов, ВЛ Луцик
Вісник машинобудування та транспорту, 105-113, 2017
62017
Розробка та дослідження установки для двокомпонентного віброударного зневоднення відходів харчових виробництв
ІВ Севостьянов, ОВ Поліщук, АВ Слабкий
Восточно-европейский журнал передовых технологий 5 (7 (77)), 40-46, 2015
62015
Установка для виброударного обезвоживания отходов пищевых производств в пресс-форме
ИВ Севостьянов, АВ Слабкий, АВ Полищук, АИ Ольшевский
Технологический аудит и резервы производства 4 (4 (24)), 41-46, 2015
62015
Теорія технічних систем
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
ВНТУ, 2014
62014
Перспективні схеми гідроімпульсних машин для потокового віброударного фазового розділення вологих дисперсних матеріалів
ІВ Севостьянов
Промислова гідравліка і пневматика, 7-11, 2012
62012
Експлуатація та обслуговування машин
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
ВНТУ, 2006
62006
Синтез схем вібропресів для багатокомпонентного пресування заготовок
ІВ Севостьянов, ИВ Севостьянов
Вінницький державний технічний університет, 1998
61998
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20