Ільчук Валерій Петрович / Ilchuk Valerii / Ilchuk Valeriy
Ільчук Валерій Петрович / Ilchuk Valerii / Ilchuk Valeriy
Professor, Chernihiv National University of Technology / Чернігівський національний технологічний
Verified email at stu.cn.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Інноваційно-інвестиційна система залізничного транспорту як економічна категорія
ВП Ільчук, ЄМ Сич
Чернігів: ЧДТУ, 2001
862001
Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Логос 256, 7, 2002
732002
Інноваційно-інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Логос, 2006
562006
Ринок фінансових послуг
ЄМ Сич, ВП Ільчук, НІ Гавриленко
навчальний посібник/ЄМ Сич, ВП Ільчук, НІ Гавриленко.–К.:«Центр учбової …, 2012
492012
Кластерна стратегія економіки регіону
ВП Ільчук, ІО Хоменко, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧДТУ, 2013
282013
Формування кластерів як засіб підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008
252008
Виробничі кластери у розвитку конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, НІ Гавриленко, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧДТУ, 2009
17*2009
Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak odyn z mekhanizmiv efektyvnoho finansuvannia priorytetnykh proektiv dorozhnoi haluzi [Public-private partnership as one of the mechanisms for …
SM Shkarlet, VP Ilchuk, IA Khomenko
Ekonomichnyi prostir–Economic space 89, 93-103, 2014
152014
Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів
С Шкарлет, В Ільчук, І Лисенко
Економіст, 4-6, 2013
152013
Інноваційний розвиток підприємства: навч. посіб.
СМ Шкарлет, ВП Ільчук
Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015
122015
Державно-приватне партнерство як один з механізмів ефективного фінансування пріоритетних проектів дорожньої галузі
СМ Шкарлет, ВП Ільчук, ІО Хоменко
Економічний простір, 93-103, 2014
112014
Сучасні підходи до вирішення проблеми оновлення рухомого складу залізничного транспорту
ІВ Токмакова
Вісник економіки транспорту та промисловості, 82-84, 2009
112009
Фінансове забезпечення функціонування інноваційно-інвестиційних комплексів
ВП Ільчук
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 14-22, 2006
112006
Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання
ЄМ Сич, ГВ Кравчук, ВП Ільчук
навч. посібник/ЄМ Сич, ГВ Кравчук, ВП Ільчук, 2004
112004
Інвестиційна діяльність
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Аспект-Поліграф, 2003
112003
Klasterna stratehiya rozvytku ekonomiky rehionu [Cluster strategy of economic development of the region]
VP Ilchuk, IO Khomenko, IV Lysenko
Chernihiv: Chernihiv State Technological University (in Ukrainian), 2013
102013
Кластеризація як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧДТУ, 2009
102009
Цінові інструменти інвестиційних тарифів на підприємствах залізничного транспорту
ВК Мироненко, ВМ Кислий, ВП Ільчук, ЄМ Сич
102001
Проблеми фінансового забезпечення інноваційного оновлення вантажного вагонного парку
ВП Ільчук, ЄВ Талавіра
Вісник Чернігівського державного технологічного університету. Серія …, 2012
82012
Інновації в підвищенні технологічного рівня транспорту
В Ільчук, НІ Богомолова, ІВ Сидоренко
Збірник наукових праць Київського університету економіки і технологій …, 2007
82007
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20