Ільчук Валерій Петрович / Ilchuk Valerii / Ilchuk Valeriy
Ільчук Валерій Петрович / Ilchuk Valerii / Ilchuk Valeriy
Professor, Chernihiv National University of Technology / Чернігівський національний технологічний
Подтвержден адрес электронной почты в домене stu.cn.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Інноваційно-інвестиційна система залізничного транспорту як економічна категорія
ВП Ільчук, ЄМ Сич
Чернігів: ЧДТУ, 2001
932001
Інноваційно-інвестиційний розвиток залізничного транспорту
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Логос 256, 7, 2002
772002
Інноваційно-інвестиційні комплекси транспортної галузі: методологія формування та розвитку
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Логос, 2006
602006
Ринок фінансових послуг
ЄМ Сич, ВП Ільчук, НІ Гавриленко
навчальний посібник/ЄМ Сич, ВП Ільчук, НІ Гавриленко.–К.:«Центр учбової …, 2012
462012
Кластерна стратегія економіки регіону
ВП Ільчук, ІО Хоменко, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧДТУ, 2013
352013
Формування кластерів як засіб підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Дніпропетровськ: ПДАБА, 2008
242008
Виробничі кластери у розвитку конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, НІ Гавриленко, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧДТУ, 2009
18*2009
Derzhavno-pryvatne partnerstvo yak odyn z mekhanizmiv efektyvnoho finansuvannia priorytetnykh proektiv dorozhnoi haluzi [Public-private partnership as one of the mechanisms for …
SM Shkarlet, VP Ilchuk, IA Khomenko
Economic space–Economic Space 89, 93-103, 2014
162014
Модернізація продуктивних сил як визначальний чинник сталого розвитку проблемних регіонів
С Шкарлет, В Ільчук, І Лисенко
Економіст, 4-6, 2013
152013
Інноваційний розвиток підприємства: навч. посіб.
СМ Шкарлет, ВП Ільчук
Чернігів: Черніг. нац. технол. ун-т, 2015
142015
Сучасні підходи до вирішення проблеми оновлення рухомого складу залізничного транспорту
ІВ Токмакова
Вісник економіки транспорту і промисловості, 82-84, 2009
132009
Державно-приватне партнерство як один з механізмів ефективного фінансування пріоритетних проектів дорожньої галузі
СМ Шкарлет, ВП Ільчук, ІО Хоменко
Економічний простір, 93-103, 2014
122014
Кластеризація як фактор підвищення конкурентоспроможності економіки регіону
ВП Ільчук, ІВ Лисенко
Чернігів: ЧДТУ, 2009
122009
Управлінський аналіз діяльності суб'єктів господарювання
ЄМ Сич, ГВ Кравчук, ВП Ільчук
навч. посібник/ЄМ Сич, ГВ Кравчук, ВП Ільчук, 2004
122004
Фінансове забезпечення функціонування інноваційно-інвестиційних комплексів
ВП Ільчук
Вісник Чернігівського державного технологічного університету, 14-22, 2006
112006
Інвестиційна діяльність
ЄМ Сич, ВП Ільчук
К.: Аспект-Поліграф, 2003
112003
Цінові інструменти інвестиційних тарифів на підприємствах залізничного транспорту
ВК Мироненко, ВМ Кислий, ВП Ільчук, ЄМ Сич
112001
Klasterna stratehiya rozvytku ekonomiky rehionu [Cluster strategy of economic development of the region]
VP Ilchuk, IO Khomenko, IV Lysenko
Chernihiv: Chernih. derzh. tekhnol. un-t, 2013
102013
Класифікація інвестицій як система супідрядних понять довгострокового вкладення капіталу
ЄМ Сич, ВП Ільчук, ОЄ Сич, НТ Шадура
Фінанси України, 22, 1999
101999
Innovation and investment activity of AIC: current state and problems of development
V Ilchuk, T Shpomer
Agricultural and resource economics: international scientific e-journal 3 (1 …, 2017
92017
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20