Eduard Belyaev, Едуард Беляєв, EV Beliaiev
Eduard Belyaev, Едуард Беляєв, EV Beliaiev
National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya Вінницький національний медичний університет
Подтвержден адрес электронной почты в домене vnmu.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Особливості антропометричних і соматотипологічних показників у міських здорових осіб чоловічої та жіночої статі підліткового й юнацького віку
ЛА Сарафинюк, СВ Прокопенко, ЕВ Беляєв
Вісник морфології 10 (1), 52-53, 2004
92004
Актуальні питання викладання фармакології на медичному та стоматологічному факультетах: проблеми та перспективи
НІ Волощук, ОС Пашинська, ЕВ Беляєв
Медична освіта, 2012
42012
Антропогенетичні фактори виникнення карієсу у практично здорових міських юнаків і дівчат Подільського регіону України [Текст] : Автореферат... к. мед. наук спец.: 14.03.01 …
ЕВ Беляєв
Вінницький національний медичний університет ім. М.І.Пирогова, 2007
3*2007
Aneuploidy of buccal epithelial cells: a phenomenon or a potential threat
MP Odud, EV Beliaiev, DA Lysenko
Clinical Dentistry 4, 2017
12017
COMPARATIVE CLINICAL EFFICIENCY ASSESSMENT OF VARIOUS LOCAL ANESTHESIA METHODS IN CURING DENTAL CARIES AND PULPITIS
OV Muntyan, VL Muntyan, SD MM, EV Beliayev, MA Goray
Мир медицины и биологии 15 (1 (67)), 2019
2019
Computed tomographic characteristics of dental arches in young men and women with physiological bite, depending on types of faces
TP Pozur, ММ Shinkaruk-Dykovytska, LR Mateshuk-Vatseba, ...
Biomedical and biosocial anthropology, 37-43, 2018
2018
Показники клітинного циклу букального епітелію на тлі застосування різних видів часткових знімних пластинчатих протезів
ЕВ Беляєв, МП Одуд, ДА Лисенко
Запорожский медицинский журнал, 97-100, 2018
2018
Cell cycle indicators of buccal epithelial cells in the treatment of different types of removable plate partial dentures
EV Beliaiev, MP Odud, DA Lysenko
ZAPOROZHYE MEDICAL JOURNAL, 97-100, 2018
2018
Показатели клеточного цикла буккального эпителия на фоне применения различных видов частичных съемных пластинчатых протезов
EV Beliaiev, MP Odud, DA Lysenko
Запорожский медицинский журнал, 2018
2018
Анеуплоїдія букальних епітеліальних клітин: феномен чи потенційна загроза
MP Odud, EV Beliaiev, DA Lysenko
Clinical Dentistry, 2017
2017
Hemodynamic indicators of doppler test within arteria profunda linguae in patients with combined pathology of mucous membrane of oral cavity and rheumatoid arthritis
AV Povsheniuk, BY Komnatskyi, VM Kulygina, EV Beliaiev
ZAPOROZHYE MEDICAL JOURNAL, 413-417, 2017
2017
ПОКАЗАТЕЛИ ДОППЛЕРОГРАФИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ ГЕМОДИНАМИКИ ARTERIA PROFUNDA LINGUAE У БОЛЬНЫХ С СОЧЕТАННОЙ ПАТОЛОГИЕЙ СЛИЗИСТОЙ ОБОЛОЧКИ ПОЛОСТИ РТА И РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ
АВ Повшенюк, БЮ Комнацький, ВМ Кулигіна, ЕВ Беляєв
Запорожский медицинский журнал 19 (4), 413-417, 2017
2017
Показники допплерографічного дослідження гемодинаміки arteria profunda linguae у хворих з поєднаною патологією слизової оболонки порожнини рота і ревматоїдним артритом
АВ Повшенюк, БЮ Комнацький, ВМ Кулигіна, ЕВ Беляєв
Запорізький державний медичний університет, 2017
2017
Показатели допплерографического исследования гемодинамики arteria profunda linguae у больных с сочетанной патологией слизистой оболочки полости рта и ревматоидным артритом
AV Povsheniuk, BY Komnatskyi, VM Kulygina, EV Beliaiev
Запорожский медицинский журнал, 2017
2017
Порівняльна характеристика показників клітинного циклу букального епітелію в осіб з інтактними зубними рядами та при використанні часткових знімних пластинкових протезів з …
МПО Е. В. Беляєв
Новини стоматології, 64-67, 2016
2016
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ВИКЛАДАННЯ ФАРМАКОЛОГІЇ НА МЕДИЧНОМУ ТА СТОМАТОЛОГІЧНОМУ ФАКУЛЬТЕТАХ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ
ОС Пашинська, ЕВ Беляєв, НІ Волощук
Medical education, 2015
2015
SIMULATION USING REGRESSION ANALYSIS COMPUTED TOMOGRAPHY SIZES OF MAXILLARY SINUS HEALTHY CITY IN YOUNG PEOPLE AND MEN DEPENDING ON ANTHROPO-SOMATOTYPOLOGICAL INDICATORS
IV Gunas, EY Shkolnik, EV Beliaev
WORLD OF MEDICINE AND BIOLOGY 50 (2), 33-37, 2015
2015
Моделювання за допомогою регресійного аналізу комп’ютерно-томографічних розмірів верхньощелепних пазух у здорових міських юнаків та чоловіків в залежності від антропо …
ІВ Гунас, ЕЯ Школьнік, ЕВ Беляєв
Мир медицины и биологии 11 (2-1 (49)), 2015
2015
ОСОБЛИВОСТІ ДІАГНОСТИКИ, ЛІКУВАННЯ І РЕАБІЛІТАЦІЇ ВТОРИННИХ ДЕФОРМАЦІЙ ЗУБОЩЕЛЕПОВОЇ СИСТЕМИ
ЕВ Беляєв
«Світ Медицини та Біології» 1 (№4(53)), 151-156, 2015
2015
Математичне моделювання виникнення карієсу зубів різного ступеня інтенсивності в практично здорових дівчат і юнаків в залежності від їх конституціональних параметрів
СВП ЕВ Беляєв
Вісник морфології 18 (2), 391-395, 2012
2012
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20