Н. О. Держак (Nataliya Derzhak); ORCID 0000-0003-0121-621X
Н. О. Держак (Nataliya Derzhak); ORCID 0000-0003-0121-621X
Volodymyr Dahl East Ukrainian National University
Підтверджена електронна адреса в snu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і практика ділового адміністрування: навчальний посібник/Дібніс ГІ, Ромахова ОО, Держак НО, Шаріпова ОС та ін
ГІ Дібніс
Луганськ: Ноулідж, 2009
182009
Existentialism and the emergence, growth, and development of existential sociology
J Johnson, A Melnikov
Methodology, Theory, and Practice of the Sociological Analysis of a Modern …, 2008
82008
Особливостi управлiння внутрiшнiм маркетингом на пiдприємствi
НО Держак, ВЕ Кiм
Вiсник Донбаської державної машинобудiвної академiї, 73, 2009
5*2009
Досліждення особливостей життєвого циклу управлінських продуктів
ОР Шарко, ОО РОМАХОВА
Вісник ХНУ, 133-136, 2011
32011
Особливості управління внутрішнім маркетингом на підприємстві
НО Держак, ВЄ Кім
ВІСНИК, 200973, 2009
32009
Перші кроки відкриття власної справи: сучасні технології та дилеми
ІВ Моргачов, ОЮ Чорна, НО Держак
Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля, 2018
22018
Напрями оцінювання системи адміністрування на підприємстві
ОО Ромахова
ВІСНИК, 169, 2013
22013
Соціальне партнерство як складова фінансово-економічної безпеки підприємства
ГО Надьон, ОО Ромахова, НО Держак
Вісник економіки транспорту і промисловості, 96-99, 2012
22012
Управління реакціями підприємства на ринкові зміни
НО Держак
Маркетинг і менеджмент інновацій, 98-102, 2011
22011
Адміністративний ресурс суб ‘єкта управління
ОО Ромахова
Видавництво Львівської політехніки, 2011
22011
Теорiя i практика дiлового адмiнiстрування: навчальний посiбник та iн.
ГI Дiбнiс, ОО Ромахова, НО Держак, ОС Шарiпова
22009
Организационный механизм маркетингового воздействия на предприятии
НА Держак
Маркетинг: теория и практика: зб. наук. пр. східноукр. держ. ун-ту, 0
2
Дослідження параметрів ефективності системи економічної безпеки
ОО Ромахова, РВ Водолазскін
Економіка: реалії часу, 226-230, 2015
12015
Роль і місце адміністративної культури в адмініструванні діяльності підприємства
ОО Ромахова
Вісник Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, 178, 2012
12012
Вплив моніторингу на ефективність адміністрування роботи виконавців
ГІ Дібніс, ОО Ромахова
Відповідальна економіка, 149-150, 2012
12012
ВИБІР МЕТОДУ УПРАВЛІННЯ МАРКЕТИНГОВИМИ ДІЯМИ ПІДПРИЄМСТВА
НО Держак
Режим доступу: www. nbuv. gov. ua/portal/.../Derghak. pdf, 2011
12011
Формування стратегічного мислення як професійної компетентності працівників органів місцевого самоврядування в об’єднаних територіальних громадах
ЄІ Овчаренко, НО Держак, ЯЮ Білоус
ВІСНИК СХІДНОУКРАЇНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ імені Володимира Даля …, 2020
2020
Проблемні питання прийняття колективних рішень складних завдань в публічній сфері
ЄІ Овчаренко, НО Держак
вид-во СНУ ім. В. Даля, 2019
2019
Проблеми початку бізнесу в умовах обмежених ресурсів
СО Минка, НО Держак
Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля, 2019
2019
Техніка адміністративної діяльності
НО Держак
Східноукраїнський національний унівесритет імені Володимира Даля, 2019
2019
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20