Підписатись
Надольний Іван Федотович
Надольний Іван Федотович
Національна академія статистики, обліку та аудиту, зав. кафедри філософії та соціально-гуманітарних
Підтверджена електронна адреса в nasoa.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Філософія
ІФ Надольний
К.: Вікар, 2001
732001
Керівник в органах державної влади та місцевого самоврядування
РВ Войтович, МІ Пірен, ІФ Надольний
К.: Центр сприяння інституційному розвитку державної служби, 18, 2006
412006
Європейське право як феномен духовнопрактичного освоєння світу
ВМ Ляшенко
В. Ляшенко, 1999
371999
Філософія: навч. посіб
ЛВ Губерський, ІФ Надольний, ВП Андрущенко, Н ІФ
К.: Вікар, 2001
362001
Соціально-освітні чинники формування духовності особистості в сучасному українському суспільстві
АІ Корецька
[спец] 09.00. 03 «Соціальна філософія та філософія історії, 2003
332003
Світогляд–ключова проблема пізнання та діяльності людини
ІФ Надольний
Вісник Національної академії державного управління при Президентові України …, 2015
232015
Філософія: підручник
Л Губерський, ІФ Надольний
Харків: Фоліо, 2017
212017
Соціально-гуманістичний потенціал національної свідомості
ІФ Надольний
Державне управління в Україні: реалії та перспективи 36, 29-34, 2005
182005
Соціально-етичний потенціал державної служби (теоретико-історичний аналіз)
ВС Колтун
Укр. Акад. держ. упр. при Президентові України, 2002
142002
та ін. Філософія: Навчальний посібник
ІФ Надольний, ВП Андрущенко, ІВ Бойченко, ВП Розумний
К.: Вікар, 1997
131997
Філософія: навч. посіб. для студ. і аспірантів гуманіт. спец. вищих навч. закладів
ІФ Надольний, ВП Андрущенко, ІВ Бойченко, ВП Розумний, ...
К.: Вікар, 1999
121999
Взаємовідносини політики і релігії в соціокультурному просторі (соціально-філософський аналіз)
ТВ Євдокимова
спец. 09.00. 03/ТВ Євдокимова, 2002
112002
Експлікація поняття «культура» в сучасному філософському дискурсі
ЛП Саракун
92011
Національна самосвідомість як чинник державотворення
І Надольний
Філософія освіти, 175-186, 2006
92006
Шляхи підвищення ефективності діяльності органів місцевого самоврядування: соціологічний аналіз
ТВ Покотило
Державне будівництво, 2015
82015
Критерії вибору оптимального державно-управлінського рішення в умовах невизначеності
ОВ Федорчак
Ефективність державного управління, 236-246, 2012
82012
Керівник в органах державного управління та місцевого самоврядування:(опор. Конспект дистанцію курсу):[навч. посіб.]
МІ Пірен, ІФ Надольний, РВ Войнович
МІ Пірен, ІФ Надольний, РВ Войтович.-К.: Центр навч. літра, 2004
82004
Національна самосвідомість як чинник розвитку духовності українського суспільства
ІФ Надольний
Наук. вісн. Держ. акад. статистики, обліку та аудиту.–2003.–Вип 1, 80-87, 2003
82003
Вплив навчання на зростання кар’єрного потенціалу державних службовців в Україні
ТА Соколова
Актуальні проблеми державного управління, 225-231, 2009
72009
Моральна регуляція підприємницької діяльності (філософсько-управлінський аналіз)
ТО Гугніна
Автореферат дис... канд. наук з державного управління. К, 2000
72000
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20