Подписаться
Руслана Ненька
Руслана Ненька
Уманський НУС
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Елементи теорії ймовірностей та математичної статистики
РВ Ненька, СВ Лещенко, ІІ Побережець
Умань: УНУС, 2012
62012
Прикладні задачі з вищої математики у вищих навчальних закладах аграрного профілю
РВ Ненька
Вид. від. ЧНУ ім. Б. Хмельницького, 2009
32009
З досвіду використання вільних комп’ютерних математичних систем при навчанні вищої математики і фізики
Л Ковальов, С Лещенко, М Медведєва, Р Ненька
СумДПУ імені АС Макаренка, 2020
12020
Використання дистанційного навчання для організації самостійної роботи студентів при вивченні вищої математики в аграрних ВНЗ
ЛЄ Ковальов, РВ Ненька
РВВ ЦДПУ ім. В. Винниченка, 2018
12018
INFINITESIMAL CONFORMAL TRANSFORMATIONS OF RIEMANNIAN MANIFOLDS WHICH PRESERVE THE GENERALIZED EINSTEIN TENSOR
ВЄ Березовський, РВ Ненька, СВ Лещенко
Institute of Mathematics and Physics, SjF STU in Bratislava, 2020
2020
Робоча програма" Вища математика ІІ"(спеціальність 122 Комп'ютерні науки)
РВ Ненька
Уманський НУС, 2019
2019
Робоча програма" Вища математика з основами математичної статистики"(спеціальність 201 Агрономія)
РВ Ненька
Уманський НУС, 2019
2019
Almost geodesic mappings of the second type of spaces with affine connection onto two-symmetric spaces
ВЄ Березовський, СВ Лещенко, РВ Ненька
Spektrum STU, 2019
2019
Методичні підходи до організації групової навчальної діяльності з математики студентів ЗВО технологічних спеціальностей із використанням ІКТ
М Медведєва, С Лещенко, Р Ненька
Психолого-педагогічні проблеми сільської школи, 137-145, 2018
2018
Методичні підходи до організації групової навчальної діяльності з математики студентів ЗВО технологічних спеціальностей із використанням ІКТ
РВ Ненька, СВ Лещенко
Умань: ВПЦ Візаві, 2018
2018
ВИЩА МАТЕМАТИКА. Ч. ІІ
ВЄ Березовський, РВ Ненька, СВ Лещенко
Видавничо-поліграфічний центр" Візаві", 2017
2017
ВИЩА МАТЕМАТИКА. У 2-х частинах. Ч. І
ВЄ Березовський, РВ Ненька, СВ Лещенко
Умань: Видавничо-поліграфічний центр" Візаві", 2016
2016
Вища математика. Конспект лекцій для студентів спеціальністі" 208 Агроінженерія"
РВ Ненька
Уманський НУС, 2016
2016
Теорія ймовірностей і математична статистика. Навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей
ІІ Побережець, РВ Ненька
Видавничо-поліграфічний центр" Візаві", 2016
2016
Вища математика. Конспект лекцій для студентів за спеціальністю" 193 Геодезія і землеустрій"
ІІ Побережець, РВ Ненька, СВ Лещенко
Уманський НУС, 2016
2016
Вступ до математичного аналізу
ВЄ Березовський, РВ Ненька, СВ Лещенко
Уманський НУС, 2015
2015
Невизначений інтеграл. Методичні рекомендації для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів факультету економіки і підприємництва
ВЄ Березовський, РВ Ненька, СВ Лещенко
Уманський НУС, 2015
2015
Математична статистика. Методичні вказівки для проведення практичних занять та самостійної роботи студентів факультету економіки і підприємництва
ІІ Побережець, РВ Ненька
Видавничо-поліграфічний центр" Візаві", 2015
2015
Про площу плоскої фігури і число пі
ВЄ Березовський, СВ Лещенко, РВ Ненька
К.: НТУУ «КПІ», 2015
2015
Про теорему косинусів
ВЄ Березовський, РВ Ненька, СВ Лещенко
К: НТУУ «КПІ», 2015
2015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20