Follow
Микулик Петро (Mykulyk Petro)
Микулик Петро (Mykulyk Petro)
Ternopil Ivan Puluj National Technical University Тернопільський національний технічний університет
Verified email at tntu.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Методичні вказівки до лабораторної роботи№ 2" Дослідження шумів аналого-цифрового перетворювача та способи їх зменшення"
ВП Пісьціо, ВР Медвідь, ПМ Микулик
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2023
42023
Методичні вказівки до лабораторної роботи№ 9" Основи цифрового представлення зображень та їх обробки"
ВП Пісьціо, ВР Медвідь, ПМ Микулик
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2023
22023
Методичні вказівки до лабораторної роботи№ 3" Неперервний спектральний аналіз сигналів"
ВП Пісьціо, ВР Медвідь, ПМ Микулик
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2023
22023
Методичні вказівки до лабораторної роботи№ 1" Цифрові сигнали та зображення в системі Mathcad"
ВП Пісьціо, ВР Медвідь, ПМ Микулик
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2023
22023
Методичні вказівки до лабораторної роботи№ 8" Оптимальна та адаптивна фільтрація сигналів"
ВП Пісьціо, ВР Медвідь, ПМ Микулик
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2023
12023
Методичні вказівки до лабораторної роботи№ 7" Цифрові фільтри"
ВП Пісьціо, ВР Медвідь, ПМ Микулик
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2023
12023
Методичні вказівки до лабораторної роботи№ 4" Дискретне перетворення Фур'є"
ВП Пісьціо, ВР Медвідь, ПМ Микулик
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2023
12023
Методичні вказівки до лабораторної роботи№ 5" Кореляційний аналіз сигналів"
ВП Пісьціо, ВР Медвідь, ПМ Микулик
ТНТУ ім. І. Пулюя, 2023
12023
Дослідження імітаційної моделі оцінки відхилення та коливання напруги мережі за параметрами її спектру
О Буняк, П Микулик
Вісник ТНТУ 1 (2004), с.90-98, 2004
12004
Методичні рекомендації для практичних занять та самостійної роботи з курсу «Технологія проєктування та адміністрування баз даних і сховищ даних» для здобувачів першого рівня …
ОР Дмитрів, ДВ Дмитрів, ПМ Микулик
Тернопільський національний технічний університет імені Івана Пулюя, 2024
2024
Дослідження відхилення напруги в електричних мережах з різкозмінним навантаженням
ДП Микулик, ПМ Микулик
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
Оцінка впливу коефіцієнта спотворення синусоїдності на електрообладнання в умовах різкозмінних навантажень
ДП Микулик, ПМ Микулик
Матеріали ⅩⅡ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та …, 2023
2023
The Dynamics of Impulse Strengthening Process of Screw Crest
Y Vovk, O Lyashuk, I Okipnyi, P Mykulyk, R Hevko, I Lutsiv, O Pastukh
2022
The Dynamics of Impulse Strengthening Process of Screw Crest
OPYV Oleh Lyashuk, Ihor Okipnyi, Petro Mykulyk, Roman Hevko, Igor Lutsiv
Iranian Journal of Science and Technology, Transactions of Mechanical …, 2021
2021
Застосування дискретного перетворення Фур’є для контролю параметрів якості електроенергії при різкозмінних навантаженнях
ПМ Микулик
Матеріали Міжнародної науково-технічної конференції „Фундаментальні та …, 2020
2020
Аналіз загальноприйнятих методів контролю відхилення та коливання напруги в електричній мережі
П Микулик
Теоретичні та прикладні аспекти радіотехніки, приладобудування і комп …, 2019
2019
Аналітичний огляд методів розрахунку параметрів якості електроенергії
ПМ Микулик
Фундаментальні та прикладні проблеми сучасних технологій : міжнародна …, 2018
2018
Аналітичний огляд збитків при недотриманні значень параметрів якості електроенергії, нормованих стандартами
П Микулик
ХХ Наукова конференція Тернопільського національного технічного університету …, 2017
2017
Розробка мікропроцесорної системи керування на основі мікропроцесорного комплекту КР580 та на основі ОМЕОМ К1816ВЕ51/Методичні вказівки для виконання курсового роекту з …
ВР Медвідь, ПМ Микулик, ВП Пісьціо
2016
Методичні вказівки для лабораторної роботи№ 29." Програмування МП і8086 з використанням програмного емулятора emu8086" з курсу" Електроніка і мікропроцесорна техніка"
ВР Медвідь, ПМ Микулик, ВП Пісьціо
2016
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20