Савченко Василь Антонович
Савченко Василь Антонович
д.е.н., професор ДВНЗ "КНЕУ імені Вадима Гетьмана"
Verified email at kneu.ua
TitleCited byYear
Управління розвитком персоналу: Навч. посібник
ВА Савченко
К.: КНЕУ 351, 4.2, 2002
4582002
Розвиток персоналу
В Савченко
Україна: аспекти праці, 50-50, 2009
332009
Розвиток персоналу
В Савченко
Україна: аспекти праці, 50-50, 2009
332009
Концептосфера «человек телесный» в русской и немецкой паремиологи-ческой картине мира (кросскультурный анализ соматизмов)
ВА Савченко
Автореф. дисс… канд. фил. наук. Курск, 2010
182010
Методологічні основи визначення потреби у кваліфікованих кадрах
В Савченко
Україна: аспекти праці, 23-29, 2003
182003
Удосконалення та підвищення ефективності професійного навчання кадрів на виробництві
В Савченко
Україна: аспекти праці 2 (0), 0, 2001
172001
Механізм формування державного замовлення на підготовку фахівців і робітників
ВА Савченко
Соціально-трудові відносини: теорія та практика, 83-88, 2014
82014
ПРО СПІВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «КОМПЕТЕНТНІСТЬ»,«КОМПЕТЕНЦІЯ» ТА «ПРОФЕСІЙНА ПРИДАТНІСТЬ»
ВА Савченко
62010
Атестація персоналу та формування резерву керівників як чинники ефективного використання людських ресурсів
ВА Савченко, ВА Савченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2016
52016
Використання результатів атестації в управлінні розвитком персоналу
ВА Савченко
Соціально-трудові відносини: теорія та практика: збірник наукових праць …, 2011
42011
Формування та розвиток національної системи кваліфікацій
В Савченко, О Кузнецова, Н Паршина, М Дрозач
Україна: аспекти праці, 15-20, 2009
42009
Единоличные решения судьи при рассмотрении уголовных дел
ВА Савченко
ВА Савченко, 1981
41981
Професійні стандарти: сутність, значення, перспективи створення і використання
ВА Савченко
Засновник та видавець Державний вищий навчальний заклад «Київський …, 2012
12012
Визначення потреби організацій у персоналі як основа для прогнозування та планування його розвитку
ВА Савченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2013
2013
Застосування системи балансових розрахунків додаткової потреби в робітничих кадрах на промислових підприємствах регіону
В Савченко, В Ткачук
Соціально-економічні проблеми і держава, 19-30, 2013
2013
ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ ЕКОНОМІЧНО АКТИВНОГО НАСЕЛЕННЯ ВІКОМ СТАРШЕ 45 РОКІВ
ВА Савченко
Засновник та видавець Державний вищий навчальний заклад «Київський …, 2012
2012
Стратегічні напрями розвитку системи професійного навчання безробітних
ВА Савченко, МА Костенко
ДВНЗ «Київ. нац. екон. ун-т ім. Вадима Гетьмана», 2010
2010
Труднощі оцінювання ефективності професійного навчання безробітних
ВА Савченко, МА Костенко
Інститут підготовки кадрів державної служби зайнятості України (ІПК ДСЗУ), 2008
2008
Удосконалення механізму регулювання підготовки фахівців із вищою освітою
ВА Савченко
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2001
2001
Банківський менеджмент Маркетинг менеджмент Облік і аудит Менеджмент ПД Фінменеджмент
АВ Нікітін, ОС Федонін, ТВ Майорова, ОО Майборода, ОВ Павловська, ...
Маркетинг 13, 15.55, 0
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20