Мудра А.Є., Mudra Alla
Мудра А.Є., Mudra Alla
доцент кафедри медичної біохімії Тернопільський державний медичний
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Вміст заліза і магнію у печінці коропа за забруднення середовища солями важких металів
АЄ Мудра
42004
Molecular responses of the bivalve mollusks from the cooling pond as a model for prediction of contemporary environmental challenges
LL Gnatyshyna, OO Turta, IV Yurchak, N Boyko, A Mudra, H Falfushynska, ...
Біологічні Студії/Studia Biologica 8, 11-28, 2014
32014
Hepatoprotective Effect of Melatonin in Toxic Liver Injury in Rats
O Oleshchuk, Y Ivankiv, H Falfushynska, A Mudra, N Lisnychuk
Medicina 55 (6), 304, 2019
22019
Responses of the Clam Anodonta anatina to Thermal Impact Depending on Peculiarities of Occurrence in Natural Habitat
GI Falfyshynska, LL Gnatyshyna, IV Yurchak, AY Mudra, A Ivanina, ...
Hydrobiological Journal 52 (2), 2016
22016
Блокада синтезу оксиду азоту при експериментальному цирозі
ОМ Олещук, КА Посохова, АЄ Мудра
Медична хімія, 197-197, 2011
22011
Система антиоксидантной защиты гепатопанкреаса рака узкопалого Astacus leptodactylus L. как биомаркер загрязнения воды ионами тяжелых металлов
ФГИ Столяр, О.Б., Мудрая А.Е.
Гидробиол. журн. 41 (5), 84–91, 2005
2*2005
Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемно-орієнтованого навчання у медичному університеті
АГ Шульгай, ЛЯ Федонюк, АЄ Мудра, ОМ Олещук
Медична освіта, 113-116, 2018
12018
Особливості викладання медичної біохімії студентам-іноземцям
АЄ Мудра, ОМ Олещук
Медична освіта, 2014
12014
Вивчення біохімічних процесів у гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища
АЄ Мудра
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2008
12008
Biochemical Responses of the Bivalve Mollusk Unio tumidus Inhabiting a Small Power Plant Reservoir on the Dniester River Basin, Ukraine.
V Khoma, L Gnatyshyna, V Martinyuk, Y Rarok, A Mudra, O Stoliar
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology, 2020
2020
ФУЛЛЕРЕНЫ С60 УСИЛИВАЮТ ТОКСИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ТОЛУОЛА НА СОСТОЯНИЕ ФЕРМЕНТАТИВНОЙ СИСТЕМЫ БИОТРАНСФОРМАЦИИ КСЕНОБИОТИКОВ
ЛМ Палица, ММ Корда, АЄ Мудра, ЛЯ Федонюк
2019
ФУЛЕРЕНИ С60 ПОСИЛЮЮТЬ ТОКСИЧНИЙ ЕФЕКТ ТОЛУОЛУ НА СТАН ФЕРМЕНТАТИВНОЇ СИСТЕМИ БІОТРАНСФОРМАЦІЇ КСЕНОБІОТИКІВ
ЛМ Палиця, ММ Корда, АЄ Мудра, ЛЯ Федонюк
Мир медицины и биологии 15 (1 (67)), 2019
2019
Фармакокорекція кріоглобулінемії при алергічних дерматозах із супутньою цитомегаловірусною інфекцією
ОВ Бакалець, АЄ Мудра, ОМ Олещук
Art of medicine, 11-15, 2019
2019
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AS A PART OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE MEDICAL UNIVERSITY
AH Shulhay, LY Fedonuk, AY Mudra, OM Oleshchuk
Ternopil State Medical University, 2018
2018
Вплив мелатоніну на цитокіновий профіль при експериментальному цукровому діабеті
ЯІ Іванків, ОМ Олещук, ВП Пида, АЄ Мудра
Запорізький державний медичний університет, 2016
2016
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОШУКІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НП Саюк, АЄ Мудра, ЛМ Рубіна, СІ Яворська, ОІ Острівка, ММ Корда, ...
Medical education, 2015
2015
L-arginine, but not L-name Protects Against Liver Injury Induced by Experimental Ischemia-Reperfusion
OM Oleshchuk, KA Posokhova, AY Mudra
International Journal of Medicine and Medical Research 1 (1), 2015
2015
Реакції двостулкового молюска на теплову дію залежно від особливостей існування у природних умовах
ГІ Фальфушинська, ЛЛ Гнатишина, ІВ Юрчак, АЄ Мудра, А Іваніна, ...
Гидробиологический журнал, 81-94, 2015
2015
Стан глутатіону в гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища
АЄ Мудра
Природничий альманах. Сер.: Біологічні науки, 121-132, 2014
2014
NO-синтаза та прозапальні цитокіни при гострому токсичному гепатиті та за впливу модуляторів синтезу оксиду азоту
АЄ Мудра
Наукові записки Тернопільського національного педагогічного університету …, 2014
2014
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20