Подписаться
Мудра А.Є., Mudra Alla
Мудра А.Є., Mudra Alla
доцент кафедри медичної біохімії Тернопільський державний медичний
Подтвержден адрес электронной почты в домене tdmu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Hepatoprotective effect of melatonin in toxic liver injury in rats
O Oleshchuk, Y Ivankiv, H Falfushynska, A Mudra, N Lisnychuk
Medicina 55 (6), 304, 2019
252019
Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемно-орієнтованого навчання у медичному університеті
АГ Шульгай, ЛЯ Федонюк, АЄ Мудра, ОМ Олещук
Медична освіта, 113-116, 2018
102018
Mizhdystsyplinarna intehratsiia yak skladova problemno-oriientovanoho navchannia u medychnomu universyteti [Interdisciplinary integration as a component of problem-oriented …
AH Shulhay, LY Fedonyuk, AY Mudra, OM Oleshchuk
Medychna osvita–Medical Education 4 (80), 113-116, 2018
92018
Селективність металотіонеїнів печінки коропа у зв’язуванні іонів металів та антиоксидантний захист організму за дії суміші міді, цинку, марганцю і свинцю
ОБ Столяр, АЄ Мудра, НГ Зіньковська, ВО Хоменчук, ВО Арсан, ...
Доп. НАН України, 184-189, 2004
82004
Особливості викладання медичної біохімії студентам-іноземцям
АЄ Мудра, ОМ Олещук
Медична освіта, 108-110, 2014
42014
MOLECULAR RESPONSES OF THE BIVALVE MOLLUSKS FROM THE COOLING POND AS A MODEL FOR PREDICTION OF CONTEMPORARY ENVIRONMENTAL CHALLENGES Biol. Stud. 2014: 8 (1); 11–28
LL Gnatyshyna, OO Turta, IV Yurchak, NI Boyko, AY Mudra, ...
Studia Biologica 8 (1), 11-28, 2014
42014
Вміст заліза і магнію у печінці коропа за забруднення середовища солями важких металів
АЄ Мудра
4*2004
HEPATOPROTECTIVE EFFECTS OF L-ORNITHINE-L-ASPARTATE IN TOXIC LIVER INJURY
OM Oleshchuk, VA Datsko, HY Loi, TV Datsko, AY Mudra, SL Malanchuk, ...
PharmacologyOnline 3, 146-155, 2021
22021
Responses of the Clam Anodonta anatina to Thermal Impact Depending on Peculiarities of Occurrence in Natural Habitat
GI Falfyshynska, LL Gnatyshyna, IV Yurchak, AY Mudra, A Ivanina, ...
Hydrobiological Journal 52 (2), 2016
22016
Блокада синтезу оксиду азоту при експериментальному цирозі
ОМ Олещук, КА Посохова, АЄ Мудра
Медична хімія, 197-197, 2011
22011
Система антиоксидантной защиты гепатопанкреаса рака узкопалого Astacus leptodactylus L. как биомаркер загрязнения воды ионами тяжелых металлов
ФГИ Столяр, О.Б., Мудрая А.Е.
Гидробиол. журн. 41 (5), 84–91, 2005
2*2005
Analysis of mir-9 Expression Pattern in Rat Retina during Postnatal Development
E Pöstyéni, A Kovács-Valasek, P Urbán, L Czuni, G Sétáló Jr, C Fekete, ...
International journal of molecular sciences 22 (5), 2577, 2021
12021
Biochemical Responses of the Bivalve Mollusk Unio tumidus Inhabiting a Small Power Plant Reservoir on the Dniester River Basin, Ukraine
V Khoma, L Gnatyshyna, V Martinyuk, Y Rarok, A Mudra, O Stoliar
Bulletin of Environmental Contamination and Toxicology 105 (1), 67-75, 2020
12020
Фулерени С60 посилюють токсичний ефект толуолу на стан ферментативної системи біотрансформації ксенобіотиків
ЛМ Палиця, ММ Корда, АЄ Мудра, ЛЯ Федонюк
Мир медицины и биологии 15 (1 (67)), 178-181, 2019
12019
L-arginine, but not L-name Protects Against Liver Injury Induced by Experimental Ischemia-Reperfusion
OM Oleshchuk, KA Posokhova, AY Mudra
International journal of medicine and medical research, 58-62, 2015
12015
Вивчення біохімічних процесів у гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища
АЄ Мудра
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2008
12008
Вплив сублетальної концентрацій йонів міді на метаболічну активність та прооксидантно-антиоксидантний стан гепатопанкреасу коропа
АЄ Мудра, ОБ Столяр
ТДПУ ім. В. Гнатюка, 2001
12001
Nitric oxide-mediated effects of L-ornithine-L-aspartate in acute toxic liver injury
V Datsko, H Loi, T Datsko, A Mudra, A Mykolenko, T Golovata, M Furdela, ...
Pharmacia 69 (2), 527-534, 2022
2022
Фармакокорекція кріоглобулінемії при алергічних дерматозах із супутньою цитомегаловірусною інфекцією
ОВ Бакалець, АЄ Мудра, ОМ Олещук
Art of Medicine, 11-15, 2019
2019
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AS A PART OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE MEDICAL UNIVERSITY
AH Shulhay, LY Fedonuk, AY Mudra, OM Oleshchuk
Ternopil State Medical University, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20