Мудра А.Є., Mudra Alla
Мудра А.Є., Mudra Alla
доцент кафедри медичної біохімії Тернопільський державний медичний
Підтверджена електронна адреса в tdmu.edu.ua
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Hepatoprotective effect of melatonin in toxic liver injury in rats
O Oleshchuk, Y Ivankiv, H Falfushynska, A Mudra, N Lisnychuk
Medicina 55 (6), 304, 2019
162019
Mizhdystsyplinarna intehratsiia yak skladova problemno-oriientovanoho navchannia u medychnomu universyteti [Interdisciplinary integration as a component of problem-oriented …
AH Shulhay, LY Fedonyuk, AY Mudra, OM Oleshchuk
Medychna osvita–Medical Education 4 (80), 113-116, 2018
52018
Селективність металотіонеїнів печінки коропа у зв’язуванні іонів металів та антиоксидантний захист організму за дії суміші міді, цинку, марганцю і свинцю
ОБ Столяр, АЄ Мудра, НГ Зіньковська, ВО Хоменчук, ВО Арсан, ...
Доп. НАН України, 184-189, 2004
52004
Міждисциплінарна інтеграція як складова проблемно-орієнтованого навчання у медичному університеті
АГ Шульгай, ЛЯ Федонюк, АЄ Мудра, ОМ Олещук
Медична освіта, 113-116, 2018
42018
Вміст заліза і магнію у печінці коропа за забруднення середовища солями важких металів
АЄ Мудра
4*2004
Molecular responses of the bivalve mollusks from the cooling pond as a model for prediction of contemporary environmental challenges
LL Gnatyshyna, OO Turta, IV Yurchak, N Boyko, A Mudra, H Falfushynska, ...
Біологічні Студії/Studia Biologica 8, 11-28, 2014
32014
Блокада синтезу оксиду азоту при експериментальному цирозі
ОМ Олещук, А Мудра, Д Євгенівна
ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ МОЛЕКУЛЯРНО-БІОХІМІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ДЛЯ РОЗРОБКИ …, 2019
22019
Responses of the Clam Anodonta anatina to Thermal Impact Depending on Peculiarities of Occurrence in Natural Habitat
GI Falfyshynska, LL Gnatyshyna, IV Yurchak, AY Mudra, A Ivanina, ...
Hydrobiological Journal 52 (2), 2016
22016
Система антиоксидантной защиты гепатопанкреаса рака узкопалого Astacus leptodactylus L. как биомаркер загрязнения воды ионами тяжелых металлов
ФГИ Столяр, О.Б., Мудрая А.Е.
Гидробиол. журн. 41 (5), 84–91, 2005
2*2005
Фулерени С60 посилюють токсичний ефект толуолу на стан ферментативної системи біотрансформації ксенобіотиків
ЛМ Палиця, ММ Корда, АЄ Мудра, ЛЯ Федонюк
Мир медицины и биологии 15 (1 (67)), 2019
12019
Особливості викладання медичної біохімії студентам-іноземцям
АЄ Мудра, ОМ Олещук
Медична освіта, 2015
12015
Вивчення біохімічних процесів у гепатоцитах коропа і рака за дії пошкоджуючих чинників середовища
АЄ Мудра
Автореферат дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук, 2008
12008
Biochemical Responses of the Bivalve Mollusk Unio tumidus Inhabiting a Small Power Plant Reservoir on the Dniester River Basin, Ukraine
V Khoma, L Gnatyshyna, V Martinyuk, Y Rarok, A Mudra, O Stoliar
Bulletin of environmental contamination and toxicology 105, 67-75, 2020
2020
Фармакокорекція кріоглобулінемії при алергічних дерматозах із супутньою цитомегаловірусною інфекцією
ОВ Бакалець, АЄ Мудра, ОМ Олещук
Art of Medicine, 11-15, 2019
2019
INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AS A PART OF PROBLEM-BASED LEARNING IN THE MEDICAL UNIVERSITY
AH Shulhay, LY Fedonuk, AY Mudra, OM Oleshchuk
Ternopil State Medical University, 2018
2018
Фуллерены С60 усиливают токсический эффект толуола на состояние ферментативной системы биотрансформации ксенобиотиков
ММ Корда
Sciences of Europe, 2018
2018
Вплив мелатоніну на цитокіновий профіль при експериментальному цукровому діабеті
ЯІ Іванків, ОМ Олещук, ВП Пида, АЄ Мудра
Запорізький державний медичний університет, 2016
2016
ДОСВІД І ПЕРСПЕКТИВИ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ, ВДОСКОНАЛЕННЯ НАУКОВИХ ПОШУКІВ І ДОСЛІДЖЕНЬ НА КАФЕДРІ МЕДИЧНОЇ БІОХІМІЇ В СИСТЕМІ НОВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ
НП Саюк, АЄ Мудра, ЛМ Рубіна, СІ Яворська, ОІ Острівка, ММ Корда, ...
Medical education, 2015
2015
Реакції двостулкового молюска на теплову дію залежно від особливостей існування у природних умовах
ГІ Фальфушинська, ЛЛ Гнатишина, ІВ Юрчак, АЄ Мудра, А Іваніна, ...
Гидробиологический журнал, 81-94, 2015
2015
L-arginine, but not L-name Protects Against Liver Injury Induced by Experimental Ischemia-Reperfusion
OM Oleshchuk, KA Posokhova, AY Mudra
International Journal of Medicine and Medical Research 1 (1), 2014
2014
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20