Хребор Марина Викторівна, Khrebor M.V., Хребор М.В.
Хребор Марина Викторівна, Khrebor M.V., Хребор М.В.
Вищий навчальний державний заклад України "Українська медична стоматологічна академія"
Подтвержден адрес электронной почты в домене umsa.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Клініко-патогенетичні аспекти ортопедичного стоматологічного лікування учасників ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС
МВ Хребор
Полтава, 1999
71999
Оптимизация ортопедического лечения переломов нижней челюсти с использованием эйджуаз техники
ЮИ Силенко, ВА Гаврилов, МВ Хребор
Обл. наук.-практ. конф.«Методи поліпшення ортопедичної стоматологічної …, 2007
32007
Клiнiко-патогенетичнi аспекти ортопедичного стоматологiчного лiкування учасникiв лiквiдацiї наслiдкiв аварiї на Ч А Е С: Автореф. дис.. канд. мед. наук: 14.01. 22/Українська …
МВ Хребор
31999
REMOTE RESULTS OF TREATMENT WITH FIXED DENTURES OF SENIOR PATIENTS WITH COMPLETE SECONDARY EDENTIA OF LOWER JAW WITH SUPPORT ON IMPLANTS
VO Ponomarenko, MV Khrebor, YI Silenko
Ukrainian Dental Almanac, 29-31, 2017
22017
Аналіз структури науково-дослідної роботи лікарів-інтернів на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів ВДНЗУ «УМСА»
ТП Скрипнікова, ЮІ Силенко, МВ Хребор
Український стоматологічний альманах, 2016
22016
The data obtained from an electromyography at different time periods of use of complete relatively fixed prosthesis with different abutment systems under condotions of …
V Ponomarenko, A Shul'zhenko, Y Silenko, M Khrebor
Georgian medical news, 18-24, 2015
22015
Пристрій для лікування та профілактики гальванозу
ТВ Перепелова, ЮІ Силенко, МВ Хребор
Державна служба інтелектуальної власності України, ДП “Український інститут …, 2013
22013
Підходи до застосування бюгельних протезів з каркасами з пoлioксиметилену та кобальт-хромового сплаву на основі математичного моделювання
ОЮ Шульженко, ЮІ Силенко
Актуальні проблеми сучасної медицини: Вісник української медичної …, 2011
22011
Клiнiчнi та бiохiмiчнi показники в ротовiй порожнинi у лiквiдаторiв наслiдкiв аварiї на ЧАЕС при вiдновленнi безперервностi зубних рядiв мостоподiбними протезами
ЮI Силенко, МВ Хребор
Український стоматологiчний альманах., 33, 2001
22001
Стан вільно-радикального окисления ротової рідини при протезуванні пластиночними знімними протезами
ЮІ Силенко, ГМ Давиденко, МВ Хребор
Матеріали науково-практичної конференції: Актульні проблеми ортопедичної …, 1995
21995
Вивчення стану атрофії альвеолярного відростку в учасників ліквідації аварії на ЧАЕС
МВ Хребор, ЮІ Силенко
Матеріали науково-практичної конференциї: Актуальні проблеми ортопедичної …, 1995
21995
Застосування методів симуляційного навчання на кафедрі післядипломної освіти лікарів-стоматологів
ВЛ Мельник, ЮІ Силенко, МВ Хребор, ВК Шевченко, ПМ Скрипников
Українська медична стоматологічна академія, 2019
12019
Віддалені результати незнімного протезування хворих похилого віку з повною вторинною адентією нижньої щелепи з опорою на імплантати
ВО Пономаренко, МВ Хребор, ЮІ Силенко
Український стоматологічний альманах, 2017
12017
Особливості електропровідності й опору фіксуючих цементів для незнімних ортопедичних конструкцій
ТВ Перепелова, СВ Міщенко, ТA Хміль, МВ Хребор, ЮІ Силенко, ...
Український стоматологічний альманах, 2017
12017
Динаміка рівня цитокінів ротової рідини в пацієнтів із повною вторинною адентією після протезування з опорою на імплантати
ВО Пономаренко, ЮІ Силенко, МВ Хребор
Український стоматологічний альманах, 2016
12016
Показатели электромиографии в разные сроки пользования полными условно несъемными протезами с применением абатментов различных систем в условиях дезинтеграции одного из …
ВО Пономаренко, АЮ Шульженко, ЮИ Силенко, МВ Хребор, ...
Тбилисский государственный медицинский университет, 2015
12015
Клініко-патогенетичні підходи до нових способів лікування генералізованого пародонтиту
ВО Дубина, ПМ Скрипников, ЮІ Силенко, ГМ Силенко, СО Чинчикова
Український стоматологічний альманах, 2014
12014
Фактори гомеостазу ротової порожнини в нормі та при дефіциті секреторного IGA
ПМ Скрипников, ГМ Силенко, БЮ Силенко, МВ Хребор, АІ Сидорова
Український стоматологічний альманах, 2014
12014
Підходи до протезування хворих похилого віку з повноюадентієюнижньоїщелепи із застосуванням імплантатів на основі математичного моделювання
ВО Пономаренко, ЮІ Силенко, МВ Хребор, ТА Хміль
Український стоматологічний альманах, 2014
12014
Стан регіонарного кровообігу тканин ротової порожнини в осіб старечого віку на етапах імплантаційного лікування
ВО Пономаренко, ЮІ Силенко, МВ Хребор, ТА Хміль
Український стоматологічний альманах, 2013
12013
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20