Подписаться
Іван Марченко
Іван Марченко
доцент кафедри міжнародних економічних відносин імені Артура Голікова, ХНУ імені В.Н. Каразіна
Подтвержден адрес электронной почты в домене karazin.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Потенціал зовнішньої торгівлі країн ЄС та України та його вплив на глобальну конкурентоспроможність країн
ІС Марченко
Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні …, 2015
52015
Міжнародна конкурентоспроможність України в європейському конкурентному просторі
ІС Марченко
ОЛЕНА ЗАЯЦЬ Конкурентна сила міжнародних інтеграційних об’єднань 8 (02), 2018
42018
Конкурентоспроможність економіки України: стан та перспективи
ІС Марченко
Економіка та держава, 86-90, 2016
32016
Теоретичні передумови формування концепції міжнародної конкурентоспроможності країни
ІС Марченко
Інвестиції: практика та досвід, 98-102, 2016
22016
Інтеграційні спрямування України та їх вплив на конкурентоспроможність зовнішньоторговельного потенціалу країни
ІС Марченко
Матеріали наукової конференції «Геостратегічні пріоритети України в …, 2015
12015
ИС Марченко аспирант, Харьковский национальный университет имени ВН Каразина, г. Харьков СТРАТЕГИИ ПОВЫШЕНИЯ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ НАЦИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИК: ОПЫТ НОВЫХ …
С ЭКОНОМИК
Журнал “Економіка та держава”-наукове фахове видання України з питань економіки, 2014
1*2014
Селективное импортозамещение—условие устойчивого развития эмерджентных рыночных экономик
ИС Марченко
Інвестиції: практика та досвід, 136-141, 2014
12014
Чинники трансформації моделей зовнішньоекономічної діяльності країн в умовах глобалізації
ІС Марченко
Бізнес Інформ, 44-49, 2014
12014
Економічний розвиток Італійської республіки в контексті дезінтеграційних процесів в Європейському Союзі
ІС Марченко, АВ Погорєлова
Харків: ХНУ імені ВН Каразіна, 2019
2019
Напрями подолання структурної економічної кризи в країнах нафто-експортерів в умовах нестабільності світових цін на нафту (на прикладі Боліварської Республіки Венесуела)
ІС Марченко, ВС Шаповал
Вісник Харківського національного університету імені ВН Каразіна. Серія …, 2019
2019
Факторы трансформации моделей внешнеэкономической деятельности стран в условиях глобализации
ІС Марченко
Бизнес информ, 44-49, 2014
2014
Трансформации внешнеэкономических моделей стран в посткризисный период (на примере США)
ИС Марченко
РОЛЬ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСТОЙЧИВОМ РАЗВИТИИ, 2012
2012
Адаптація до епохи диджиталізації: використання штучного інтелекту та віртуальної реальності в медійному просторі України на тлі світового досвіду
І МАРЧЕНКО
НАЦІОНАЛЬНЕ МИСТЕЦТВО, 150, 0
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–13