Вільчик Тетяна Борисівна, Вильчик Татьяна Борисовна, Tetyana Vilchyk
Вільчик Тетяна Борисівна, Вильчик Татьяна Борисовна, Tetyana Vilchyk
Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого (Yaroslav Mudryi National Law University)
Нет подтвержденного адреса электронной почты
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України : дис. ... д-ра юрид. наук : 12.00.10
ТБ Вільчик
Харків, 2016
542016
Адвокатура як інститут реалізації права на правову допомогу: порівняльно-правовий аналіз законодавства країн Європейського Союзу та України:автореф. дис. ... д-ра юрид. наук …
ТБ Вільчик, ТБ Вильчик, TB Vilchyk
Харків : [б. в.], 2016
542016
Прокурорський нагляд в Україні: підруч./за ред. ІЄ Марочкіна, ПМ Каркача
ІЄ Марочкін, ЮМ Грошевий, ПМ Каркач, НВ Сібільова, ВС Бабкова, ...
Х. : ТОВ "Одіссей", 2005
26*2005
Адвокатура та громадянське суспільство у правовій державі
ТБ Вільчик
Право України, 243–250, 2014
232014
Організація судових та правоохоронних органів : підручник / за ред.: І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової
ІЄ Марочкін, НВ Сібільова, ВП Тихий, ПМ Каркач, ВВ Афанасьєв, ...
Розділи «Адвокатура», «Нотаріат», 376, 2011
19*2011
Організація судових та правоохоронних органів : підручник / І. Є. Марочкін [та ін.]; за ред.: І. Є. Марочкіна, Н. В. Сібільової
ІЄ Марочкін, НВ Сібільова, ВП Тихий, ПМ Каркач, ВВ Афанасьєв, ...
Х. : Одіссей, 2010
192010
Організація судових та правоохоронних органів: підручник для студентів юридичних спеціальностей вищих навч. закладів/І.®
ІЄ Марочкін, НВ Сібільова, ВП Тихий, ПМ Каркач, ВВ Афанасьєв, ...
Х.: ТОВ «Одіссей, 2007
192007
Дисциплінарна та цивільно-правова відповідальність адвокатів
ТБ Вільчик
Інформація і право, 115-122, 2015
172015
. Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні : монографія / Т.Б. Вільчик. – Харків: Право, 2015. – 400 с.
Т Вільчик
Монографія, 2015
162015
Конституційне право на правову допомогу адвоката у країнах Європейського Союзу та в Україні : монографія
ТБ Вільчик
Харків: Право, 2015
162015
Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою
Т Вільчик
Вісник Академії адвокатури України : наук. журн. – Київ 11 (Число 2 (30 …, 2014
152014
Реалізація принципу незалежності професійної діяльності адвокатів у взаєминах з державною владою
ТБ Вільчик
Вісник Академії адвокатури України 11 (2), 63–74, 2014
152014
Організація роботи адвокатури в Україні: Навч. посіб./За ред.Сібільової НВ
ТБ Вільчик
Видавець СПД ФО Вапнярчук НМ, 351, 2006
15*2006
Організація судових та правоохоронних органів [Електронний ресурс] : Навч. посіб. / за ред. І.Є. Марочкіна, Н.В. Сібільової, О.М. Толочної.
ІЄ Марочкін, ВВ Афанасьєв, ВС Бабкова, ВД Бринцев, ТБ Вільчик, ...
Гуманітарні науки : Зб. на допомогу учб. та наук. роботі студ. [Електронний …, 2000
14*2000
Конституційно-правовий статус адвокатури України
ТБ Вільчик
Теорія і практика правознавства : електрон. наук. фах. вид. Нац. юрид. ун-ту …, 2015
10*2015
Системи безоплатної правової допомоги у країнах Європейського Союзу
ТБ Вільчик
Порівняльно-аналітичне право 4, Режим доступу: http://www.pap.in.ua/4_, 2015
72015
Адвокатура й держава: взаємодія в забезпеченні прав і законних інтересів громадян
Т Вільчик
Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія …, 2014
62014
Юридична природа адвокатури та проблеми організації її діяльності
ТБ Вільчик
Університетські наукові записки, 327-331, 2011
62011
Прокурорський нагляд в Україні
ІЄ Марочкін, ЮМ Грошевий, ПМ Каркач, НВ Сібільова, ВС Бабкова, ...
Х. : ТОВ "Одіссей", 2008
6*2008
Системи органів адвокатського самоврядування в країнах Європейського Союзу: Італія, Німеччина, Франція
Т Вільчик
Право та інноваційне суспільство : електронне видання., 2015
52015
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20