Подписаться
Татьяна Фомина \ Tatiana Fomina
Татьяна Фомина \ Tatiana Fomina
Подтвержден адрес электронной почты в домене univd.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Взаємодія слідчого з іншими органами і підрозділами при розкритті та розслідуванні кримінальних правопорушень: навчальний посібник:[2-ге вид. допов. і перероб.]
СЄ Абламський, ОО Юхно, ТГ Фоміна, ВГ Дрозд, ЮВ Лук’яненко
Харків: ФОП Панов АМ, 2019.-209 с., 2019
702019
Особливий режим досудового розслідування, судового розгляду в умовах воєнного стану: науково-практичний коментар Розділу IX-1 Кримінального процесуального кодексу України …
ІВ Гловюк, ОМ Дроздов, ГК Тетерятник, ТГ Фоміна, ВВ Рогальська, ...
Дніпро-Львів-Одеса-Харків, 2023
492023
Забезпечення слідчим процесуальних прав підозрюваного: монографія
ТГ Фоміна
Харків: НікаНова, 2014
292014
Запобіжні заходи в умовах воєнного стану: що змінилось
ВВР Т.Г.Фоміна
Закон і Бізнес. URL: https://zib.com.ua/ua/151472.html, 2022
82022
Застосування запобіжних заходів у кримінальному провадженні: проблеми теорії та практики: монографія
ТГ Фоміна
Харків: Панов, 373, 2020
82020
Дискусійні питання щодо визначення системи кримінально-процесуальних гарантій
ТГ Фоміна
Право і безпека, 185-188, 2010
82010
Osoblyvyi rezhym dosudovoho rozsliduvannia, sudovoho rozghliadu v umovakh voiennoho stanu: naukovo-praktychnyi komentar Rozdilu IX-1 Kryminalnoho protsesualnoho kodeksu Ukrainy …
I Hloviuk, O Drozdov, H Teteriatnyk, T Fomina, V Rohalska, V Zavtur
URL: http://dspace. lvduvs. edu. ua/handle/1234567890/4783.[in Ukrainian], 2022
62022
Процесуальний статус поручителя у кримінальному провадженні: проблеми визначення та шляхи удосконалення
T Fomina
Проблеми законності, 200-210, 2018
62018
Тимчасовий арешт як спеціальний вид тримання під вартою: підстави та процесуальний порядок застосування
ТГ Фоміна
Часопис Київського університету права.-2017.-№ 4.-С. 230-234, 2017
62017
Деякі аспекти забезпечення прав підозрюваного під час застосування запобіжних заходів
ТГ Фоміна
Право і безпека.-2015.-№ 1 (56).-С. 65-71., 2015
62015
Проблемні аспекти нового Кримінального процесуального кодексу України щодо визначення статусу обвинуваченого
ТГ Фоміна, ОО Юхно
Право і безпека.-2012.-№ 4 (46).-С. 192-195, 2012
62012
Special regime of pre-trial investigation, trial under martial law: scientific and practical commentary on Section IX-1 of the Criminal Procedure Code of Ukraine
I Hloviuk, O Drozdov, H Teteriatnyk, T Fomina, V Rohalska, V Zavtur
As of May 3, 2022
52022
Сутність процесуального порядку застосування запобіжного заходу
ТГ Фоміна
Підприємництво, господарство і право.-2018.-№ 2.-С. 207-211, 2018
42018
Особливості застосування запобіжного заходу під час розслідування кримінальних правопорушень, пов’язаних із домашнім насильством
ТГ Фоміна
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2021.–№ 4 …, 2021
32021
Особливості документування та розслідування злочинів, учинених на території проведення операції Об’єднаних сил, а також на тимчасово окупованих територіях: науково-методичні …
ОО Юхно, ВВ Кікінчук, РЛ Степанюк, СО Книженко, ТА Орлова, ...
Харків, 2020.–140 с., 2020
32020
Обґрунтування ризику переховування від органів досудового розслідування та/або суду під час застосування запобіжних заходів крізь призму практики Європейського Суду з прав людини
ТГ Фоміна
Судова та слідча практика в Україні, 126-130, 2018
32018
Процесуальний порядок обрання запобіжного заходу до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру
ТГ Фоміна
Вісник Луганського державного університету внутрішніх справ ім. ЕО Дідоренка …, 2017
32017
Процесуальна характеристика запобіжних заходів, що обираються до особи, стосовно якої передбачається застосування примусових заходів медичного характеру
ТГ Фоміна
Право і безпека.–2017.–№ 2 (65).–С. 101-107, 2017
32017
Проблемні питання щодо визначення змісту кримінально-процесуальних гарантій прав особи
ТГ Фоміна
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2011.–№ 1 …, 2011
32011
Скасування запобіжного заходу у зв’язку з прийняттям уповноваженим органом рішення про передачу підозрюваного, обвинуваченого для обміну як військовополоненого: процесуальний …
ТГ Фоміна
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ.–2022.–№ 3 …, 2022
22022
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20