Підписатись
Марина Боровик
Марина Боровик
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Identification of efficiency factors for control over information and communication provision of sustainable development in higher education institutions
I Gontareva, M Borovyk, V Babenko, I Perevozova, A Mokhnenko
902019
Ризик-менеджмент: конспект лекцій для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073–Менеджмент.
МВ Боровик
342018
Управління соціальним розвитком промислових підприємств
МВ Боровик
Боровик МВ–Х.: Харківський національний економічний університет, 2005
322005
Організація системи управління знаннями
ММ Новікова, МВ Боровик
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
142014
Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти на засадах економіки знань: теорія та методологія: монографія
МВ Боровик
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова. Харків: Друкарня Мадрид, 2019
72019
Формирование совокупности показателей, характеризующих социальное развитие предприятия
МВ Боровик
Коммунальное хозяйство городов, 285-290, 2005
72005
Управлiння соцiальним розвитком промислових пiдприємств
МВ Боровик
72005
Інформація як основа інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти
МВ Боровик
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
62018
Ризик-менеджмент як інструмент забезпечення сталого розвитку
МВ Боровик
Сталий розвиток економіки, 81-87, 2016
62016
Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографія
ВС Пономаренко, МВ Афанасьєв, ІВ Гонтарева, ІЯ Іпполітова, ...
ХНЕУ, 2013
62013
Методичні аспекти оцінки ефективності управління діяльністю вітчизняних підприємств та організацій в умовах невизначеності та ризику
МВ Боровик, ІМ Писаревський, МВ Волкова
Інфраструктура ринку 67, 98-103, 2022
52022
Управлінські рішення: конспект лекцій для студентів бакалавріату всіх форм навчання спеціальності 073–Менеджмент.
МВ Боровик
42020
Формирование социальной политики предприятия
МН Новикова, МВ Боровик
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць, 41-46, 2003
42003
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПРОМИСЛОВИХ ПІДПРИЄМСТВ
Н Кондратенко, І Писаревський, М Боровик
Економіка та суспільство, 2022
32022
Теоретичні аспекти управління організаційними змінами на підприємстві
ММ Новікова, МВ Боровик, ЄА Бубирьов
Бізнес Інформ, 219-225, 2022
32022
Методичні рекомендації до виконання кваліфікаційної роботи другого магістерського рівня «Структура та правила оформлення роботи»(для студентів 1 курсу денної форми навчання …
ГК Воронов, ГІ Гуріна, ОВ Саввова, ЮО Смирнова, ОІ Фесенко
3*2021
Комунікації та підходи до їх визначення
МВ Боровик, МВ Волкова
The scientific heritage, 3-5, 2019
32019
Конспект лекцій з дисципліни «Організація виробництва»(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504–Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за …
ММ Новікова, МВ Боровик
32015
Методические рекомендации по оценке уровня социального развития промышленного предприятия
ВН Гринева, МВ Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
32015
Розробка системи управління знаннями в компетентній організації
М Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
32015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20