Марина Боровик
Марина Боровик
O.M.Beketov National University of Urban Economy in Kharkiv
Підтверджена електронна адреса в kname.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Управління соціальним розвитком промислових підприємств
МВ Боровик
Боровик МВ–Х.: Харківський національний економічний університет, 2005
292005
Організація системи управління знаннями
ММ Новікова, МВ Боровик
Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер.: Економічні науки …, 2014
72014
Ризик-менеджмент: конспект лекцій для студентів магістратури усіх форм навчання спеціальності 073–Менеджмент.
МВ Боровик
62018
Формирование совокупности показателей, характеризующих социальное развитие предприятия
МВ Боровик
Коммунальное хозяйство городов, 285-290, 2005
62005
Управлiння соцiальним розвитком промислових пiдприємств
МВ Боровик
62005
Економіка підприємства: компетентність і ефективність розвитку: монографія
ВС Пономаренко, МВ Афанасьєв, ІВ Гонтарева, ІЯ Іпполітова, ...
ХНЕУ, 2013
42013
Формирование социальной политики предприятия
МН Новикова, МВ Боровик
Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць, 41-46, 2003
42003
Конспект лекцій з дисципліни «Організація виробництва»(для студентів усіх форм навчання напряму підготовки 6.030504–Економіка підприємства та слухачів другої вищої освіти за …
ММ Новікова, МВ Боровик
22015
Особливості оцінки трудового потенціалу підприємства
МВ Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
22015
Методические рекомендации по оценке уровня социального развития промышленного предприятия
ВН Гринева, МВ Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
22015
Управління інформаційно-комунікаційним забезпеченням сталого розвитку закладів вищої освіти на засадах економіки знань: теорія та методологія: монографія
МВ Боровик
Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. ОМ Бекетова. Харків: Друкарня Мадрид, 2019
12019
Влияние внешних и внутренних факторов на состояние развития высших учебных заведений в Украине
МВ Боровик
Інфраструктура ринку, 147-153, 2019
12019
Інформація як основа інформаційно-комунікаційного забезпечення сталого розвитку закладів вищої освіти
МВ Боровик
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія: Міжнародні …, 2018
12018
Социальное развитие предприятия в инновационном аспекте
МВ Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Факторы социального развития предприятия
МВ Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫМ РАЗВИТЕМ ПРЕДПРИЯТИЯ НА ОСНОВЕ ПРИНЯТИЯ ОПТИМАЛЬНЫХ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
МВ Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
ВПРОВАДЖЕННЯ ТРЕНІНГІВ В ПРОЦЕС ПІДГОТОВКИ СТУДЕНТІВ ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
МВ Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Розробка системи управління знаннями в компетентній організації
М Боровик
Інтернет–конференції ХНУМГ ім. ОМ Бекетова, 2015
12015
Методика оцінювання студентів при проведенні тренінгу
М Боровик
Економічний аналіз, 66-69, 2012
12012
Особливості формування системи управляння знаннями в сучасних умовах
МВ Боровик
«Вісник ЖДТУ»: Економіка, управління та адміністрування, 24-28, 2010
12010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20