Зоя Шершньова
Зоя Шершньова
ДВНЗ "Київський національний економічний університет імені Вадима
Подтвержден адрес электронной почты в домене kneu.edu.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Стратегічне управління
ЗЄ Шершньова, ЗЕ Шершнёва
ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана», 2004
13392004
Стратегічне управління: Навч. посібник
ЗЄ Шершньова, СВ Оборська
К.: КНЕУ 2, 384, 1999
4831999
Антикризове управління підприємством: Навч.-метод. посіб. для самост. вивч. дисц
ЗЄ Шершньова, СВ Оборська
К.: КНЕУ 196, 15, 2004
1482004
Стратегічне управління розвитком підприємства
ОП Пащенко
Вісник Хмельницького національного університету 2 (2), 99-103, 2011
74*2011
Стратегiчне управлiння
ЗЕ Шершньова, СВ Оборська, ЮМ Ратушний
551999
Стратегiчне управлiння: пiдручник-2-ге вид., перероб. i доп.
ЗЕ Шершньова
512004
Теоретичні аспекти стратегічного управління підприємством та його персоналом
ЛМ Романюк
КНТУ, 2010
402010
Антикризова програма підприємства: методичні основи розробки та організація виконання
ЗЄ Шершньова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 140-143, 2010
322010
Стратегiчне управлiння: Навч. посiбник
ЗЕ Шершньова, СВ Оборська
221999
Стратегiчне управлiння: навч. посiб.
ЗЕ Шершньова, СВ Оборська
201999
Умови та критерії застосування антикризової стратегії на промислових підприємствах
ПВ Круш, АЮ Погребняк
Політехніка, 2012
122012
Стратегічний аналіз у системі управління підприємствами
ОЛ Трухан
Вісник Житомирського державного технологічного університету. Серія …, 2009
82009
Цільова спрямованість та моделювання стратегічного планування розвитку банківської установи
НП Дребот
Регіональна економіка, 176-182, 2008
82008
Стратегiчне управлiння: пiдруч.-2-ге вид., перероб. i доп.
ЗЕ Шершньова
72004
Стратегiчне управлiння: навчальний посiбник
ЗЕ Шершньова, СВ Оборська
71999
Стратегiчне управлiння: пiдруч.-.
ЗЕ Шершньова
62004
Цінова конкурентоспроможність та особливості процесу ціноутворення на ринку сільськогосподарської продукції
ОЮ Коваленко
Інноваційна економіка, 218-226, 2013
52013
Концептуальний погляд на взаємозв’язок понять «стратегія» та «стратегічний розвиток»
ОМ Таран-Лала
42010
Корпоративне управління як основа розвитку економіки
ЗЄ Шершньова, ЗЕ Шершнёва, АЄ Черпак, АЕ Черпак
ДВНЗ «Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана», 2007
42007
Управління корпоративними конфліктами інтересів: гносеологічний аспект
ЗЄ Шершньова, СМ Хименко
Вісник Киiвського нацiонального унiверситету iм. Тараса Шевченка. Серiя …, 2016
32016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20