Підписатись
Nina Dedeliuk / Ніна Деделюк
Nina Dedeliuk / Ніна Деделюк
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Теорія і методика адаптивної фізичної культури
НА Деделюк
Луцьк: Вежа-Друк, 2014
512014
Традиції фізичного виховання в Київській Русі: монографія
НА Деделюк, АВ Цьось
Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2004
482004
Наукові методи дослідження у фізичному вихованні
НА Деделюк
Луцьк: Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2010
462010
Історія фізичного виховання на теренах України з найдавніших часів до початку ХІХ ст.
АВ Цьось, НА Деделюк
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2014
362014
Традиції фізичного виховання Київської Русі та їх використання в загальноосвітній школі
НА Деделюк
Львів: Львівський держ. ін-т фізичної культури, 2004
82004
Теорія спорту: Методичні рекомендації
ЖС Мудрик, ВС Добринський, НА Деделюк
Луцьк: СНУ ім. Лесі Українки, 2018
72018
Модель організації спортивно-оздоровчої діяльності студентів вищих навчальних закладів
Н Деделюк, Н Ковальчук, Л Ващук, О Томащук, В Санюк, С Савчук
Фізичне виховання, спорт і культура здоров'я у сучасному суспільстві, 29-35, 2018
72018
Iсторiя фiзичного виховання на теренах України з найдавнiших часiв до початку XIX ст
АВ Цьось, НА Деделюк
62014
Сім’я як основа народно-побутових форм фізичного виховання на території України в період середньовіччя
НА Деделюк, ОГ Томащук
Сучасні оздоровчо-реабілітаційні технології: збірник наукових праць Луцького …, 2006
62006
Доцільність використання елементів системи фізичного виховання Київської Русі в сучасній українській школі
Н Деделюк
Physical education, sport and health culture in modern society, 10-14, 2009
52009
Організація масових фізкультурно-оздоровчих спортивних заходів з використанням національних традицій фізичного виховання
Н Деделюк
Волинський національний університет Імені Лесі Українки, 2008
52008
Народні ігри та розваги в системі фізичного виховання Київської Русі
НА Деделюк
Молода спортивна наука України: Зб. наук. пр. з галузі фіз. культури та …, 2001
52001
Пріоритетні напрямки оздоровчого фітнесу у фізичному вихованні старшокласників
ЛМ Ващук, НА Деделюк
Молода спортивна наука України: зб. наук. праць з галузі фізичного виховання …, 0
4
Оцінка емоційно-вольової сфери школярів за методикою Басса-Дарки
Н Деделюк, О Томащук
НПУ імені МП Драгоманова, 2016
32016
Особливості розвитку психомоторних здібностей юних футболістів
Н Деделюк, Н Бугайчук
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
32013
Ритмічна гімнастика як ефективний засіб підвищення фізичної підготовленості дівчат середнього шкільного віку
Н Деделюк, Ю Хильчук, Г Балахнічева
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2013
32013
Підготовка майбутніх фахівців з адаптивного фізичного виховання до роботи у центрах інваспорту
ОГ Томащук
Нац. пед. ун-т ім. МП Драгоманова, 2010
32010
Форми фізичного виховання у Київській Русі
Н Деделюк
Теор. і мет. фіз. вих. і спорту, 120-123, 2002
32002
Особливості фізичної підготовленості старшокласниць як передумова побудови фітнес-програм силового спрямування
ЛМ Ващук, НА Деделюк, Н Захожай, С Савчук, О Іщук, В Захожий
Фізичне виховання, спорт і культура здоров’я у сучасному суспільстві 2, 2021
22021
Методика формування ситуативного мислення в процесі підготовки юних спортсменів (на прикладі футболістів)
Ж Мудрик, В Добринський, Н Деделюк, В Смолюк
Молодіжний науковий вісник Східноєвропейського національного університету …, 2016
22016
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20