Follow
Донкоглова Н.А.
Донкоглова Н.А.
провідний спеціаліст кафедри фінансів Національного університету Києво- Могилянська академія
Verified email at ukma.kiev.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Системний аналіз формування державної політики в умовах макроекономічної дестабілізації
І Лук'яненко, Д Віт, О Прімєрова, Р Семко, В Токарчук, О Фарина, ...
912017
Фінансова політика в умовах тінізації та дисбалансів на ринку праці: методологія та інструментарій: монографія
І Лук'яненко, Д Віт, М Оліскевич, С Шумська, В Близнюк, О Прімєрова, ...
362020
Імідж ділової людини та чинники впливу на його формування
Е Галицька, Н Донкоглова
17*2011
Роль ділової етики у формуванні особистості студента
Е Галицька, Н Донкоглова
62009
Основні методи та прийоми впливу на співрозмовника в процесі спілкування
Е Галицька, Н Донкоглова
ВПЦ НаУКМА, 2012
32012
Природа конфліктів у вищих навчальних закладах та шляхи їх розв'язання
Е Галицька, Н Донкоглова
22010
Оцінювання впливу маніпулювання на студентське середовище
Е Галицька, Н Донкоглова
12014
Застосування статистичних методів у дослідженні психолого-педагогічних аспектів діяльності студентів вищих навчальних закладів
ЕВ Галицька, НА Донкоглова
Педагогіка формування творчої особистості у вищій і загальноосвітній школах…, 2013
12013
Методологічні аспекти фінансово-економічних досліджень
Е Галицька, Н Донкоглова
Інтерсервіс, 2023
2023
Основні характеристики іміджу викладача вищої школи та чинники впливу на нього
Е Галицька, Н Донкоглова
2022
Результати дослідження факторів впливу на імідж викладача вищої школи
Е Галицька, Н Донкоглова
2022
Статистичне забезпечення дослідження педагогічної діяльності в закладах вищої освіти
Е Галицька, Н Донкоглова
2021
Особливості культури спілкування студентів закладів вищої освіти
Е Галицька, Н Донкоглова
2020
Застосування інтерактивних методів при викладанні фінансово-економічних дисциплін
Е Галицька, Н Донкоглова
2019
Професійно значимі якості викладача ВНЗ:[препринт]
Н Донкоглова
2018
Методи впливу на ділових партнерів
Е Галицька, Н Донкоглова
2018
Іміджеві характеристики викладача ВНЗ
Н Донкоглова
2017
Роль та основні підходи до організації самостійної роботи студентів
Е Галицька, Н Донкоглова
2016
Формування професійно орієнтованого мовлення у студентів економічних спеціальностей
Н Донкоглова
2008
СИСТЕМИ В ШВЕЙЦАРІЇ
ОО Катеринчак, НА Донкоглова
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20