Veronika Denysenko
Veronika Denysenko
KSU
Подтвержден адрес электронной почты в домене kspu.edu
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів засобами педагогічної технології
В Денисенко
Педагогічна теорія і практика, С. 65-75, 2010
34*2010
Формування ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів
В Денисенко
Автореф. дис... канд. пед. наук, 19 с., 2005
342005
Теоретико-методичні засади використання інформаційних технологій підготовки майбутніх учителів початкової школи
В Денисенко
Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць., С.63-67., 2013
82013
Формування професійно-педагогічних ціннісних орієнтацій майбутніх учителів початкових класів
В Денисенко
Початкова школа, С.25-26, 2002
82002
An Analysis of the Readiness of IT Specialties Students to Use Information Technology in the Educational Process/Vinnyk M., Tarasich Y
V Denysenko
Society, Integration, Education. Rezekne Higher Education Institution, 75-83, 2014
62014
Соціальний аспект підготовки майбутніх учителів початкових класів
В Денисенко
Соціальна робота в Україні і за рубежем: психолого- педагогічні, правові …, 2002
62002
Готовність студентів до використання ІКТ у навчальному процесі ВНЗ
ВВ Денисенко, МО Вінник, ЮГ Тарасіч, ВВ Денисенко, МА Винник, ...
Інформаційні технології в освіті: Зб. наук. праць., С.43-51, 2015
42015
Комп'ютеризація навчання як інструмент забезпечення основних функцій викладача ВНЗ
ВВ Денисенко
Інформаційні технології в освіті, 65-70, 2014
22014
Шляхи використання сучасних технологій формування творчої особистості у педагогічному процесі початкової школи
ВВ Денисенко
Педагогічні науки, 188-193, 2014
12014
Мистецтво як засіб формування естетичної культури майбутніх педагогів початкової школи
В Денисенко
Проблеми сучасної педагогічної освіти: зб. наук. ст., С.39-44, 2008
12008
Напрямки організації екологічного виховання та екологічної освіти школярів
В Денисенко, Н Борисенко
Актуальні проблеми фахової підготовки сучасного педагога: матеріали …, 2020
2020
Формування навичок самоосвітньої діяльності студентів педагогічних факультетів в умовах дистанційної освіти
V Denysenko, N Borisenko, I Hrytsenko, N Sydorenko
Social Work and Education 7 (№3), P. 325-337, 2020
2020
Педагогічна культура як основа фахової підготовки майбутнього вчителя
В Денисенко, Н Борисенко, І Гриценко, Н Сидоренко
ІІІ Міжнародна конференція "Інноваційні технології в науці та освіті …, 2019
2019
Цінність ідей Фрідріха Фребеля для розвитку педагогічної науки
В Денисенко
Сучасні проблеми дошкільної та початкової освіти у системі суспільних …, 2019
2019
Соціально-професійний аспект підготовки майбутніх учителів початкової школи
В Денисенко
Формування професійної компетентності кадрового потенціалу дошкільної та …, 2018
2018
Педагогічні умови формування основ правових знань учнів початкової школи
В Денисенко, Н Борисенко
Гірська школа Українських Карпат : Наукове фахове видання з педагогічних …, 2018
2018
Витоки, становлення, розвиток початкової освіти Херсонської губернії у другій половині ХІХ - першій половині ХХ століть: історичні нариси
В Денисенко, Я Мельник
Херсон: ХНТУ, 2018
2018
Формування ціннісних орієнтирів молодших школярів засобами вільної та відкритої культури
В Денисенко, Н Борисенко, І Гриценко, Н Сидоренко
European humanities studies: State and Society, P.94-117, 2018
2018
Збірник авторських програм / уклад. : Б. М. Андрієвський, О. Е. Анісімова, А. Л. Владимирова та ін.
БМ Андрієвський, ОЕ Анісімова, АЛ Владимирова, НА Воропай, ...
Херсон, 2017
2017
Педагогічні умови практичної підготовки майбутніх класних керівників до виховної роботи
В Денисенко
Modern scientific researches and developments: theoretical value and …, 2016
2016
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20