Ченцов Виктор Васильевич
Ченцов Виктор Васильевич
Университет таможенного дела и финансов
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
НазваниеПроцитированоГод
Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки
ВВ Ченцов
Тернопіль: Збруч, 2000
672000
Трагические судьбы: Политические репрессии против немецкого населения Украины в 1920-е-1930-е годы
ВВ Ченцов
Готика, 1998
361998
Історія митної справи в Україні
КМ Колесников, ОВ Морозов, ГМ Виноградов, ...
К.: Знання, 2006
19*2006
Документы органов государственной безопасности УССР 1920-1930-х годов: источниковедческий анализ
Р Подкур, ВВ Ченцов
Збруч, 2010
172010
Реабілітація жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою
ВВ Ченцов, ВМ Тертишник
Університет митної справи та фінансів, 2017
112017
The place and role of implementing WCO Professional Standards into Curriculum of the Ukrainian Academy of Customs
O Pavlenko, V Chentsov
WCO PICARD Conference, 2008
102008
Антирадянська національна опозиція в УСРР в 20-ті рр. і погляд на проблему крізь архівні джерела
Д Архірейський, В Ченцов
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, 3-55, 2000
102000
Механізми державного управління митною справою: порівняльний аналіз: дис… доктора наук з державного управління. 25.00. 02–механізми державного управління
ВВ Ченцов
Віктор Васильович Ченцов, Донецьк, 2013
92013
Митне право України: Навч. посібник/за заг. ред. ВВ Ченцова
ВВ Ченцов
К.: Істина, 2007
92007
«Табу – на думку, заборона – на слово». За матеріалами роботи політконтролю НК ДПУ у 20-ті роки
ВВ Ченцов
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, С. 12-23, 1994
81994
Механізми державного управління митною справою: Монографія
ВВ Ченцов
Дніпропетровськ: АМСУ, 2012
72012
Механізми державного управління митною справою ЄС та України: порівняльний аналіз
В Ченцов
Державне управління та місцеве самоврядування.–2012.–Вип 3 (14), 72-81, 2012
72012
Особливості державного управління митними органами в Європейському Союзі: структурно-функціональний аналіз
ВВ Ченцов
Теорія та практика державного управління, 417-424, 2009
72009
Полiтичнi репресiї в радянськiй Українi в 20-тi роки
В Ченцов
72000
Фільтраційні справи
МП Ковальський, ВВ Ченцов
невідомі джерела державних архівів/М. Ковальський, В. Ченцов//Архіви України …, 1993
71993
Таможенный контроль: на пути к международным стандартам: монография
АВ Полищук, ПВ Пашко, ЕБ Самсонов
Полищук АВ, Пашко ПВ, Самсонов ЕБ–Одесса: ПЛАСКЕ ЗАО, 2009
62009
Этапы институционального развития в таможенной системе Украины: на пути к стандартам Европейского Союза
ВВ Ченцов, ЕВ Гармаш
Матеріали Першої Глобальної конференції Міжнародної мережі митних …, 2014
52014
Політичний розшук у царській Росії. Жандармерія і охранка
ВВ Ченцов
Дніпропетровськ: Академія митної служби України, 2010
5*2010
Improvement of foreign economic activity through implementation of the WCO Professional Standards in curriculum of the Ukrainian Academy of customs
V Chentsov, O Pavlenko, E Kozlovski
Вісник Академії митної служби України. Сер.: Економіка, 38-51, 2009
52009
Досвід модернізації митної служби США та можливості його імплементації в Україні
ВВ Ченцов
Публічне адміністрування: теорія та практика, 1, 2009
52009
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20