Ченцов Виктор Васильевич
Ченцов Виктор Васильевич
Университет таможенного дела и финансов
Подтвержден адрес электронной почты в домене amsu.dp.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Політичні репресії в Радянській Україні в 20-ті роки
ВВ Ченцов
Тернопіль: Збруч, 2000
812000
Трагические судьбы: Политические репрессии против немецкого населения Украины в 1920-е-1930-е годы
ВВ Ченцов
Готика, 1998
421998
Історія митної справи в Україні
КМ Колесников, ОВ Морозов, ГМ Виноградов, ...
К.: Знання, 2006
19*2006
Реабілітація жертв незаконних кримінальних переслідувань, політичних репресій та зловживань владою
ВВ Ченцов, ВМ Тертишник
Університет митної справи та фінансів, 2017
162017
Документы органов государственной безопасности УССР 1920–1930-х годов: источниковедческий анализ
Р Подкур, В Ченцов
Тернополь: Збруч, 2010
132010
The place and role of implementing WCO Professional Standards into Curriculum of the Ukrainian Academy of Customs
O Pavlenko, V Chentsov
WCO PICARD Conference, 2008
122008
Документы органов государственной безопасности УССР 1920-1930-х годов: источниковедческий анализ
Р Подкур, ВВ Ченцов
Збруч, 2010
112010
Антирадянська національна опозиція в УСРР в 20-ті рр. і погляд на проблему крізь архівні джерела
Д Архірейський, В Ченцов
З архівів ВУЧК, ГПУ, НКВД, КГБ, 3-55, 2000
112000
Механізми державного управління митною справою: порівняльний аналіз: дис… доктора наук з державного управління. 25.00. 02–механізми державного управління
ВВ Ченцов
Віктор Васильович Ченцов, Донецьк, 2013
102013
«Табу – на думку, заборона – на слово». За матеріалами роботи політконтролю НК ДПУ у 20-ті роки
ВВ Ченцов
З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ, С. 12-23, 1994
101994
Механізми державного управління митною справою: Монографія
ВВ Ченцов
Дніпропетровськ: АМСУ, 2012
92012
Механізми державного управління митною справою ЄС та України: порівняльний аналіз
В Ченцов
Державне управління та місцеве самоврядування, 14, 2012
92012
Таможенный контроль: на пути к международным стандартам: монография
АВ Полищук, ПВ Пашко, ЕБ Самсонов, СН Семка, ВВ Ченцов
Полищук АВ, Пашко ПВ, Самсонов ЕБ–Одесса: ПЛАСКЕ ЗАО, 2009
92009
Митне право України: Навч. посібник/за заг. ред. ВВ Ченцова
ВВ Ченцов
К.: Істина, 2007
92007
Досвід модернізації митної служби США та можливості його імплементації в Україні
ВВ Ченцов
Публічне адміністрування: теорія та практика, 1, 2009
82009
Фільтраційні справи
МП Ковальський, ВВ Ченцов
невідомі джерела державних архівів/М. Ковальський, В. Ченцов//Архіви України …, 1993
81993
Митна служба в системі державного управління в зарубіжних країнах: компаративний аналіз
ВВ Ченцов
Університетські наукові записки, 333-339, 2009
72009
Особливості державного управління митними органами в Європейському Союзі: структурно-функціональний аналіз
ВВ Ченцов
Теорія та практика державного управління, 417-424, 2009
72009
Полiтичнi репресiї в радянськiй Українi в 20-тi роки
В Ченцов
72000
Влада і селянство в Україні в 20-ті рр.
ВВ Ченцов, ДВ Архірейський
З архівів ВУЧК ГПУ НКВД КГБ, С. 87-128, 1999
7*1999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20