Алексей Шумило / Олексій Шуміло / Oleksii Shumilo
Title
Cited by
Cited by
Year
Екологічна етика
ВЄ Борейко, ОМ Шуміло, ВВ Шеховцов, ОО Шуміло
Х. : Право 1, 7−14; 89−98; 110−304, 2015
33*2015
Інвестиційне право : підручник
ЮМ Жорнокуй, ОМ Шуміло, ОП Сущ
Х. : Право, 2015
7*2015
Екологічне право України. Особлива частина : навч. посіб.
ОМ Шуміло, ІВ Бригадир, ВА Зуєв
Х. : ХНУВС 1, 1-65;117-187;335-384, 2014
52014
Екологічне право України
ОМ Шуміло
Особлива частина, 2013
52013
Кримінальна відповідальність юридичних осіб за злочини проти довкілля
ОМ Шуміло
Jurnalul juridic national: teorie şi practică = Национальный юридический …, 2014
4*2014
Проблемы ответственности за нарушение водного законодательства
АМ Шумило, ОМ Шуміло
Українська юридична академія, 1993
41993
Проблеми відповідальності за порушення водного законодавства. Автореф. Дис. … канд. юрид. наук.
ОМ Шуміло
Українська юридична академія, 1993
41993
Земельне право України (у схемах)
ОМ Шуміло
Харківський національний університет внутрішніх справ, 2017
2*2017
Договір контрактації сільськогосподарської продукції
Х Марич
Підприємництво, господарство і право, 87-92, 2016
22016
Вирішення проблеми електронних відходів: європейські підходи до української проблеми
ОМ Шуміло, Г Виговська, ОМ Цигульова
К. : ФОП «Клименко», 2013
22013
Земельне право України (у схемах)
ОМ Шуміло
К. : «Хай-Тек Прес», 2012
22012
Правові засоби залучення заінтересованих осіб (інституцій) до інтегрованого управління водними ресурсами (на прикладі АРК)
ОМ Шуміло
Форум права 1, 428-433, 2010
22010
Конституційне право громадян на земельну ділянку у новітньому періоді історії
ОМ Шуміло
Форум права, 551-555, 2008
22008
Фінансове право підручник
ОМ Бандурка, ОП Гетманець, ЮМ Жорнокуй
12017
Захист прав споживачів фінансових послуг
ІВ Борисов
Право та інновації, 66-72, 2015
12015
Щодо доступу до правосуддя в галузі охорони довкілля
ОМ Шуміло
Науковий вісник Ужгородського національного університету. Серія «Право» 2 …, 2015
12015
Запобігання насильницьким злочинам проти працівників органів внутрішніх справ України: монографія
ЄО Гладкова
Харків: Золота миля, 2014.-208 с., 2014
12014
Договір контрактації сільськогосподарської продукції
ОМ Шуміло
Господарське право України Підручник у двох частинах 2, 105-118, 2014
12014
Водне право України: навчальний посібник
ВО Процевський, ОМ Шуміло
Київ: Центр учбової літератури, 2012.–176 с., 2012
12012
Договір контрактації сільськогосподарської продукції у контексті екологічних вимог
ОМ Шуміло
Вісник Харківського національного університету внутрішніх справ. Збірник …, 2012
12012
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20