Михайло Костицький
Михайло Костицький
Національна академія внутрішніх справ
Подтвержден адрес электронной почты в домене naiau.kiev.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Деякі питання методології юридичної науки
МВ Костицький
1022013
Філософські та психологічні проблеми юриспруденції: Вибрані наукові праці
МВ Костицький, ІА Тимченко
Чернівці: Рута, 43-44, 2008
1002008
Екологічна етика і психологія людини
СМ Кравченко, МВ Костицький
Львів: Світ, 1992
651992
Використання спеціальних психологічних знань у радянському кримінальному процесі
МВ Костицький
К.: НМК ВО 87, 1990
501990
Про діалектику як методологію юридичної науки
МВ Костицький
Філософські та методологічні проблеми права, 3-17, 2012
462012
Психологія професійної діяльності офіцера. Підручник
ВГ Кремень, МВ Костицкий, СД Максименко, ОД Сафін
Хмельницький: вид-во АПВУ, 1999
341999
Філософія права як наука і навчальна дисципліна
МВ Костицький
Інститут держави і права ім. ВМ Корецького НАН України, 2003
272003
Філософський аналіз європейського права та його трьох світоглядних джерел
МВ Костицький
Філософські та методологічні проблеми права. Випуск 1, 22-30, 2009
212009
Філософські та наукознавчі проблеми юриспруденції
МВ Костицький
Філософські та методологічні проблеми права, 3-10, 2013
192013
Філософія права: навчальний посібник
МВ Костицький
К.: Юрінком Інтер, 2000
192000
Методологія пізнання української історико-правової дійсності
МВ Костицький
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
182015
Філософсько-правові питання методології юридичної науки
МВ Костицький
Філософські та методологічні проблеми права, 13-27, 2011
172011
Ключові підходи до методології пізнання української історико-правової дійсності
МВ Костицький
Науково-інформаційний вісник Івано-Франківського університету права імені …, 2015
162015
Логіка як методологія наукового пізнання (зокрема в правознавстві)
МВ Костицький
Філософські та методологічні проблеми права, 3-13, 2014
162014
Позитивізм як методологія юриспруденції
МВ Костицький
Філософські та методологічні проблеми права, 16-35, 2014
162014
Про науку кримінального процесу, кримінальне процесуальне право і законодавство (філософський погляд)
МВ Костицький
Юридичний часопис Національної академії внутрішніх справ, 31-37, 2013
142013
Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1923)
МВ Костицький
Львів:[б. в.], 1992
141992
Перспективи вдосконалення діяльності Конституційного Суду України в умовах сучасних суспільних трансформацій
M Kostytskiy, N Kaminska, N Kushakova-Kostytska
ScienceRise: Juridical Science, 4-11, 2019
122019
Ренесанс натурфілософії або всезагальні (космічні) закони як джерело права: доповідь
МВ Костицький
К.: АПрН України, 2010
122010
Судова влада: світовий досвід і принципи судової реформи в Україні/М. Ко стицький
М Костицький
Суди в Україні, 5-12, 1999
111999
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20