Людмила Мороз
Людмила Мороз
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Подтвержден адрес электронной почты в домене udpu.edu.ua
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Основи професійно-психологічного тренінгу:(У запитаннях та відповідях): навч. посіб.
ЛІ Мороз
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2004
632004
Професійно психологічний тренінг у становленні особистості фахівця (на прикладі працівників ОВС):[Моно графія]
ЛІ Мороз
Мороз ЛІ–Івано Франківськ: Наддвірнянська друкарня, 2007
592007
Теоретичні засади та організація психологічного тренінгу в органах внутрішніх справ: монографія
ЛІ Мороз
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2005
382005
Особливості прояву ціннісних орієнтацій у міжстатевій поведінці молоді ранньоюнацького віку
ЛІ Мороз
Автореферат на здоб. наук. ступ. кандидата психологічних наук., спец 19 (07), 1993
311993
Теоретичні та прикладні засади професійнопсихологічного тренінгу працівників органів внутрішніх справ України
ЛІ Мороз
дис.... д. психол. наук 19 (06), 2008
232008
Психологічний тренінг: до питання валідності та надійності психотехнічних вправ
ЛІ Мороз
Практична психологія та соціальна робота, 68-71, 2003
222003
Професійно-психологічний тренінг: підручн.
ЛІ Мороз, СІ Яковенко
К.: ПАЛИВОДА АВ, 2011
152011
Розвиток комунікативних умінь у працівників міліції
ЛІ Мороз, СІ Яковенко
Практична психологія та соціальна робота, 51-54, 2004
112004
Злочинність неповнолітніх: причини, наслідки та шляхи запобігання
СІ Яковенко, НЮ Максимова, ЛІ Мороз, ЛА Мороз
Київ: Паливода АВ, 2006
102006
Принципи організації та проведення тренінгу професійно-психологічного спрямування
Л Мороз
Психологія і суспільство, 133-140, 2003
102003
Професійно-педагогічний тренінг у становленні особистості фахівця (на прикладі працівників ОВС): монографія
ЛІ Мороз
К.: Надвірнянська друкарня, 2007
92007
Теоретичне та прикладне обгрунтування алгорить му складання програми тренінгу професійноьпсихологічного спямування
ЛІ Мороз
Практична психологія та соціальна робота, 7ь10, 2006
92006
Словник-довідник з біології
ІВ Мороз, ЛІ Мороз
К.: Генеза, 2001
92001
Тренингі як засіб розвитку професійно значущих та особистісних якостей
ЛІ Мороз
Вісник Київського національного університету імені Тараса Шевченка …, 2009
72009
Встановлення психологічного контакту працівниками внутрішніх справ при спілкуванні з різними категоріями громадян
ЛІ Мороз, СІ Яковенко
Практична психологія та соціальна робота, 21-37, 2005
62005
Кримінально-правова охорона неповнолітніх жертв статевих злочинів
Л Мороз
Підприємництво, господарство і право, 133-137, 2008
52008
Комплекс вправ для формування уміння встановлювати стосунки, засновані на довірі
ЛІ Мороз
Теорія та досвід застосування тренінгових технологій у практичній психології …, 2005
52005
Вимоги до ведучих професійноорієнтованих тренінгів для персоналу правоохоронних органів
ЛІ Мороз
Психологія: зб. наук. пр.–К.: НПУ імені МП Драгоманова, 283-290, 2004
52004
Відновне правосуддя (медіація) як новий інститут із відшкодування шкоди (психологічний аспект)
Л Мороз, А Суровцов
Вісник Академії управління МВС, 151-160, 2010
42010
Сучасні стратегії міліції щодо профілактики злочинності неповнолітніх: навч. посібник
ЛІ Мороз, РГ Коваль, НМ Прокопенко
К.: Вид. ПАЛИВОДА АВ, 2008
42008
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20