Follow
Михайло Дудик
Михайло Дудик
Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини
Verified email at udpu.edu.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
On the direction of development of a thin fracture process zone at the tip of an interfacial crack between dissimilar media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 42 (2), 136-144, 2006
322006
Initial kinking of an interface crack between two elastic media
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 43 (10), 1090-1099, 2007
252007
Initial development of the prefracture zone near the tip of a crack reaching the interface between dissimilar media
AA Kaminskii, LA Kipnis, MV Dudik
International Applied Mechanics 40 (2), 176-182, 2004
222004
Initial kinking of an interface crack between two elastic media under tension and shear
AA Kaminsky, MV Dudik, LA Kipnis
International Applied Mechanics 45 (6), 635-642, 2009
152009
О начальном повороте трещины, расположенной на границе раздела двух упругих сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 43 (10), 28-41, 2007
112007
О направлении развития тонкой пластической зоны предразрушения в вершине трещины на границе раздела различных сред
АА Каминский, МВ Дудик, ЛА Кипнис
Прикл. механика 42 (2), 14-23, 2006
92006
Modeling of the Crack Tip Plastic Zone by Two Slip Lines and the Order of Stress Singularity.
AA Kaminsky, LA Kipnis, MV Dudik
International journal of fracture 126 (4), 2004
82004
Analysis of plastic slip lines at the tip of a crack terminating at the interface of different media
MV Dudik, LA Kipnis, AV Pavlenko
International applied mechanics 38 (2), 197-202, 2002
82002
Розвиток зони передруйнування від міжфазної тріщини у кутовій точці межі розділу двох пружних середовищ
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Математичні методи та фізико-механічні поля 54 (2), 103-114, 2016
72016
Development of a prefracture zone from an interface crack at a corner point of an interface of two elastic media
МV Dudyk, YV Dikhtyarenko
Journal of Mathematical Sciences 184 (2), 121-135, 2012
72012
Розвиток зони передруйнування від міжфазної тріщини у кутовій точці межі розділу двох пружних середовищ
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Математичні методи та фізико-механічні поля 54 (2), 103-114, 2011
7*2011
Особливості підготовки майбутніх вчителів фізики до використання інформаційно-комунікаційних технологій
МТ Мартинюк, МВ Дудик, ЮМ Краснобокий
Зб. наук. пр.-К.: НПУ імені МП Драгоманова, 293, 2007
72007
Навчання майбутніх вчителів фізики технології комп’ютерного моделювання
МВ Дудик, СА Хазіна
Інформатика та інформаційні технології в навчальних закладах, 14-19, 2006
62006
О начальном развитии зоны предразрушения вблизи конца трещины, выходящей на границу раздела различных сред
АА Каминский, ЛА Кипнис, МВ Дудик
Прикладная механика 40 (2), 74-80, 2004
62004
Investigation of the process zone near the tip of an Interface crack in the elastic body in shear within the framework of the complex model
АО Kamins’kyi, MV Dudyk, LA Kipnis
Journal of Mathematical Sciences 22 (2), 117-132, 2017
5*2017
Influence of the Plasticity of a Joining Material on the Kink of an Interface Crack at the Corner Point of the Interface of Media
MV Dudyk, YV Dikhtyarenko, VМ Dyakon
Materials Science 50 (1), 46-54, 2014
52014
Дослідження напружено-деформованого стану біля кутової точки межі поділу матеріалів, з якої виходить міжфазна тріщина
М Дудик
Вісник Тернопільського національного технічного університету, 87-98, 2014
52014
Моделювання фізичних явищ у комп’ютерних навчальних програмах: Навчальний посібник
МВ Дудик, СА Хазіна
Умань: АЛМІ, 2007
52007
Investigation of the initial stage of kinking of an interface crack at an angular point of the interface of two media
MV Dudyk, YV Dikhtyarenko
Materials Science 47 (5), 627-635, 2012
42012
Дослідження початкового етапу повороту міжфазної тріщини у кутовій точці межі поділу середовищ
МВ Дудик, ЮВ Діхтяренко
Фізико-хімічна механіка матеріалів 47 (5), 53-59, 2011
42011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20