Бутенко В; Volodymyr Butenko; В Бутенко; Butenko V;VМ  Butenko; Бутенко ВМ; ВМ Бутенко;
Бутенко В; Volodymyr Butenko; В Бутенко; Butenko V;VМ Butenko; Бутенко ВМ; ВМ Бутенко;
доцент спеціалізовані комп'ютерні системи, Український державний університет залізничного транспорту
Подтвержден адрес электронной почты в домене kart.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Компьютерное моделирование процесса распространения пожара на плоскости
ВМ Бутенко, ИГ Филиппенко, АВ Головко
Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 64-73, 2008
6*2008
Компьютерная система управления движением поездов
ВМ Бутенко, ВИ Мойсеенко, ДМ Кузьменко
Залізничний транспорт України, 80-82, 2000
62000
Development of method of definition maximum clique in a non-oriented graph
SV Listrovoy, VM Butenko, VO Bryksin, OV Golovko
EasternEuropean Journal of Enterprise Technologies 5 (4), PP. 12-17, 2017
52017
Сравнительный анализ измерений светотехнических изделий транспортного назначения
ВМ Бутенко, АД Купко, СГ Чуб
Зб. науков. праць. УкрДАЗТ, 109 – 121, 2009
32009
Перспективи розвитку досліджень якості, сертифікації та стандартизації на залізничному транспорті
ВМ Бутенко
Зб. наук. праць ДонІЗТ, 53 – 56, 2006
32006
Formulation of the Problem of Maximum Clique Determination in Non-Oriented Graphs
SV Listrovoy, OV Golovko, VM Butenko, MV Ushakov
International Journal of Engineering & Technology 7 (4.3), 293-297, 2018
22018
Математичне моделювання в розподілених інформаційно-керуючих системах залізничного транспорту
СВ Лістровий, СВ Панченко, ВІ Мойсеєнко, ВМ Бутенко
ФОП Бровін О.В., 2017
22017
Ранжирование опасностей с нечеткими зонами межранговых переходов
ВМ Бутенко, ВІ Мойсеєнко, ОВ Головко
Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 64-73, 2008
2*2008
Моделирование состояний объектов систем железнодорожной автоматики
ВИ Поддубняк, СА Радковский, ВМ Бутенко, ВИ Мойсеeнко
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 40-44, 2001
2*2001
Determination model of the apparatus state for railway automatics with restrictive statistical data
V Moiseenko, O Kameniev, V Butenko, V Gaievskyi
Procedia Computer Science 201 (ICTE in Transportation and Logistics), PP …, 2019
12019
Оценка степени адекватности модели прототипу при помощи алгоритма Кора
ВМ Бутенко, ВС Меркулов
Зб. наук. праць. – Донецьк: ДонІЗТ, 39-46, 2006
12006
НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ професорсько-викладацького складу 22–23 квітня 2020 р.
ВВ Писаренко, АС Семигреєнко, ІІ Ноздрін, ТВ Дядик, ТВ Боровик, ...
2020
РОЗВИТОК КРИТИЧНОГО МИСЛЕННЯ ЗАСОБАМИ ІНОЗЕМНОЇ МОВИ У ПРОЦЕСІ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНОЇ КОМПТЕТЕНТНОСТІ МАЙБУТНІХ ПРАВООХОРОНЦІВ
В Бутенко
Вісник Національної академії Державної прикордонної служби України. Серія …, 2019
2019
Mathematical Models of the System Integration and Structural Unification of Specialized Railway Computer Systems
V Moiseenko, V Butenko, O Golovko, O Kameniev, V Gaievskyi
Workshop on ICTE in Transportation and Logistics, 129-136, 2019
2019
Комутаційний пристрій-оптоелектронний аналог електромагнітного реле з вимірювальним контролем
Бутенко В.М., Головко О.В., Курцев М.С., Мелешко В.В., Павленко Є.П ...
SU Patent UA 134,033, 2019
2019
ДОСЛІДЖЕННЯ МЕТОДІВ РОЗРОБКИ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОМП’ЮТЕРНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ НА ОСНОВІ ТИПОВИХ ПРОГРАМНИХ ЕЛЕМЕНТІВ
YP Pavlenko, VM Butenko, VO Gubin
Вісник Національного технічного університету «ХПІ». Серія: Системний аналiз …, 2019
2019
Інженерія програмного забезпечення. WEB-програмування
ВМ Бутенко, ЄП Павленко, ОВ Головко
УкрДУЗТ, 2019
2019
Исследование методов разработки программного обеспечения компьютерной инженерии на основе типовых программных элементов
ЕП Павленко, ВМ Бутенко, ВА Губин
“Вісник НТУ «ХПІ»” 2, С. 67 - 71., 2019
2019
Комутаційний пристрій - оптоелектронний аналог електромагнітного реле струму
ВМ Бутенко, ОВ Головко, ОБ Зайченко, ВВ Мелешко, ВІ Мойсеєнко, ...
SU Patent 117,176, 2018
2018
Оптимізація алгоритму субекспоненціальної складності для розв’язання SAT задачі
АБ Бойнік, ВМ Бутенко, ОВ Головко, МВ Ушаков
Інформаційно-керуючі системи на залізничному транспорті, 31-38, 2018
2018
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20