Людмила Батченко
Людмила Батченко
Київський національний університет культури і мистецтв, Факультет готельно-ресторанного і туристичного бізнесу
Подтвержден адрес электронной почты в домене knukim.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Зовнішньоекономічна діяльність: теорія і практика сучасного менеджменту
ЛВ Батченко, ГМ Дроздова, ВВ Дятлова
Донецьк: Норд-Прес, 2005
22*2005
Развитие системы высшего образования в Украине в период рыночных преобразований
ЛВ Батченко, ДЮ Череватский
Донецк: Институт экономики промышленности НАН Украины, 1997
201997
Розвиток реформованої пенсійної системи України та її вплив на формування механізму соціального самозахисту населення
ЛВ Батченко, ММ Дєліні
Актуальні проблеми економіки, 188-193, 2010
16*2010
Управление социальными процессами в угольной промышленности
ЛВ Батченко
К.: Наук. думка, 2002
162002
Кон’юнктура світового ринку і тенденції розвитку зовнішньоекономічної діяльності регіонів України
ЛВ Батченко, ОГ Ткаченко
Актуальні проблеми економіки, 197-206, 2010
142010
Трансформаційні процеси в освіті України
ЛВ Батченко
Донецьк: ІЕП, 1996
111996
Кластери в системі стратегії і тактики розвитку регіону: монографія
ЛВ Батченко, АВ Гуренко, ГС Кононенко, РВ Манн, ОВ Фінагіна, ...
Донецьк:«ВІК, 16-17, 2013
10*2013
Фактори формування і використання людського капіталу України
ЛВ Батченко, НА Мякотіна
Держава та регіони, 5-8, 2011
102011
Менеджмент в образовании
ЛВ Батченко, ВГ Гамаюнов, СФ Поважный
Харьков: Основа, 1998
101998
Экономические предпосылки необходимости улучшения условий труда в угольной промышленности/Батченко ЛВ
ЛВ Батченко
Донецкая гос. академия упра-вления, НАН Украины, Институт экономики …, 2001
72001
Валютно-финансовый механизм внешнеэкономической деятельности: учебное пособие
ЛВ Батченко, ЕГ Ткаченко, ТВ Филипенко
Донецк: ДонГАУ, 2002
62002
Кадровая политика предприятия: теория и практика
АВ Белоусов
Менеджер: Вісник ДонДАУ, 4, 1999
61999
Формування інноваційного менеджменту в системі професійної освіти в умовах перехідної економіки
ЛВ Батченко
спец. 08.02. 02 «Економіка та управління науково-технічним прогресом»/ЛВ …, 0
6
Операційний менеджмент: Навч.-метод. посібник.–2-ге вид., доповн. і переробл
ЛВ Батченко, НЮ Рекова
Донецьк: ДонДУУ, 2005
52005
Європейський досвід управління митними ризиками
Л Батченко, М Ковальова
НАУКОВИЙ ВІСНИК, 5, 2015
42015
Формування системи соціального захисту України та її складових:[збірник наукових праць ДонДУУ «Проблеми підвищення ефективності управління інноваційними проектами та об’єктами …
ЛВ Батченко
Донецьк 9, 10-21, 2008
42008
Проблеми управління соціальними процесами в умовах інтеграції України до світового економічного співтовариства
ЛВ Батченко, ММ Живаєва
Механізми підвищення ефективності управління функціонуванням регіональної …, 2004
42004
Социально-экономические проблемы угольной промышленности
ЛВ Батченко
Донецк: ИЭП НАН Украины, 2000
42000
Теоретико-методологічні засади державного управління ЗЕД
СФ Поважний, ЛВ Батченко, КЄ Мойсеєнко
Державне регулювання розвитку ЗЕД в умовах міжнародних інтеграційних …, 0
4
та Князєва, ТВ, 2017. Методичний підіхід щодо забезпечення ефективної роботи підприємства–суб’єкта зовнішньоекономічної діяльності в операціях з давальницькою сировиною
ЛВ Батченко
Бізнес Інформ 1, 180-185, 0
4
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20