Illia Lukovenko / Ілля Геннадійович Луковенко
Illia Lukovenko / Ілля Геннадійович Луковенко
Donetsk State University of Management / Донецький державний університет управління
Verified email at inbox.dsum.edu.ua - Homepage
Title
Cited by
Cited by
Year
Православна церква на Донеччині
ІГ Луковенко
Религиозная палитра Донецкой области: справочник религиозных организаций …, 2008
42008
Радянська держава і Російська православна церква: історичний досвід відносин на матеріалах Донецької області (1943-1964 рр.)
І Луковенко
Інститут філософії ім. ГС Сковороди НАН України–К, 2007
42007
З історії старообрядництва в Донбасі
ГЮ Клепалова, ІГ Луковенко
Історія України. Маловідомі імена, події, факти: зб. ст.–Київ–Донецьк, 286-289, 2001
42001
Духовний центр мусульман України
ІА Козловський, ІГ Луковенко
Історія релігій в Україні у 10 т. Релігійні меншини України. т. 7, 536-542, 2011
3*2011
Радянська держава и росiйська православна церква на Донеччинi у 1943-1964 роках. Монографiя
I Луковенко
22011
Донеччина релігійна: історія і сучасність
ІГ Луковенко
Релігійна панорама, 67-75, 2010
22010
Religious palette Donetsk region: a handbook of religious organizations
IG Lukovenko
Nauka i osvita, Donetsk, 2008
22008
From history of Old Believers in Donbass
H Klepalova, I Lukovenko
History of Ukraine. Lesser-known names, events, facts 18, 286-289, 2001
22001
Забезпечення надання соціальних послуг релігійними організаціями Україні: державно-управлінський вимір
І Луковенко
Менеджмент. Вісник Донецького державного університету управління. Серія …, 2020
2020
АНГЛІКАНСЬКА ЦЕРКВА НА ДОНЕЧЧИНІ: КІНЕЦЬ ХІХ-ПОЧАТОК ХХ СТ.
І Луковенко
ІСТОРІЯ УКРАЇНИ В РЕГІОНАЛЬНОМУ ТА ГЛОБАЛЬНОМУ ВИМІРАХ, 127, 2019
2019
Лютеранство в конфесійному ландшафті донеччини (кінець XVIII – початок ХІХ ст.)
І Луковенко
Наука. Релігія. Суспїпільство, 2018
2018
Актуальні проблеми державно-церковних відносин в сучасній Україні
І Луковенко
Стратегічний потенціал державного та територіального розвитку, 80-82, 2017
2017
ГІБРИДНА ВІЙНА ТА ГІБРИДНЕ ЖИТТЯ НА ОКУПОВАНИХ ТЕРИТОРІЯХ ДОНБАСУ КРІЗЬ ПРИЗМУ РЕЛІГІЙНОЇ СИТУАЦІЇ
ІГ Луковенко
Українське суспільство в умовах війни: виклики сьогодення та перспективи, 204, 2017
2017
Архієпископ Нікон (Пєтін) як приклад православної церковної інтелігенції радянських часів
І Луковенко
Феномен української інтелігенції в контексті глобальних трансформацій, 171-174, 2016
2016
Релігійне навернення: світоглядні та правові легітиматори
І Луковенко
Легітимність у постсекулярному світі. Позарелігійні обґрунтування влади …, 2014
2014
Розбудова православної мережі Донеччини у другій половині XVII – початку ХХ ст.
І Луковенко
Історія релігій в Україні 1, 359-371, 2014
2014
Релігійне навернення в сучасному світі: індивідуально-особистісний аспект
І Луковенко
Роль науки, релігії, суспільства у формуванні моральної особистості, 134-136, 2013
2013
Возможности Интернет-пространства как инструмента религиозного обращения
І Луковенко
Роль науки, релігії, суспільства у формуванні моральної особистості, 178-181, 2011
2011
Православ’я в Японії як етноконфесійний феномен (до постановки питання)
І Луковенко
Українсько-японський форум з культури і регіональної економіки, 62-67, 2011
2011
Соціологія релігії: до проблеми визначення предметного поля
І Луковенко
Вісник факультету філософії і релігієзнавства. Збірка наукових праць., 36-40, 2011
2011
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20