Follow
Оксана Георгиевна Кущ /Оксана Геогіївна Кущ / Oksana Kushch
Оксана Георгиевна Кущ /Оксана Геогіївна Кущ / Oksana Kushch
zsmu / Запорізький державний медичний університет, завідувач кафедри нормальної фізіології
Verified email at zsmu.zp.ua
Title
Cited by
Cited by
Year
Оптический расчет световых и облучательных приборов на ЭВМ
ОК Кущ
Энергоатомиздат, 1991
351991
Внутриутробное введение антигенов–модель для изучения процессов морфогенеза лимфоидных органов
НА Волошин, МВ Карзов, ЕА Григорьева, ОГ Кущ
Таврический медико-биологический вестник 6 (3), 43-46, 2002
232002
Основи імунології та імуноморфології
МА Волошин, ЮБ Чайковський, ОГ Кущ
МА Волошин, 2010
192010
Дистанційне навчання в системі медичної освіти (перший досвід кафедри нормальної фізіології ЗДМУ)
ОГ Кущ, ВМ Омельянчик, ГІ Бессараб, НП Жернова, НВ Степанова, ...
152017
Методика вивчення популяції γδ-Т-лімфоцитів із використанням панелі лектинів
ОГ Кущ, МА Волошин
Вісник морфології 16 (1), 76-80, 2010
132010
Роль NO-синтаз у механізмах порушень вільнорадикальних процесів у тканинах пародонта і слинних залоз щурів за умов експериментального метаболічного синдрому
ЛІ Ляшенко, АМ Єлінська, ВВ Талаш, ВО Костенко
Мир медицины и биологии 10 (2 (44)), 139-142, 2014
112014
Основи iмунологiї та iмуноморфологi
МА Волошин, ЮБ Чайковський, ОГ Кущ
112010
Морфологія дендритних клітин плаценти щурів протягом третього періоду вагітності
МА Волошин, ОГ Кущ
РОЛЬ ОКСИДА АЗОТА В ЭПИЛЕПТОГЕНЕЗЕ (обзор литературы) 13 (2), 326, 2007
112007
Внутриутробное введение антигенов–модель для изучения роли лимфоцитов в процессах морфогенеза внутренних органов.
НА Волошин, ЕА Григорьева, ОГ Кущ, МБ Вовченко, АА Светлицкий, ...
Запорожский медицинский журнал, 120, 2005
92005
Дослідження PLA+-лімфоцитів-хелперів в децидуальній тканині матки породіль
ОГ Кущ, МА Волошин
Український морфологічний альманах, 118-120, 2010
82010
Расчет светораспределения зеркальных симметричных поверхностей с протяженными источниками света на ЭВМ
ОК Кущ, АИ Митин
Светотехника, 5-8, 1976
71976
Лектини в імуноморфології
ОГ Кущ
Мир медицины и биологии 10 (4-2 (47)), 150-157, 2014
52014
Вплив внутрішньоутробного антигенного навантаження на формування маси селезінки щурів лінії Вістар
МА Волошин, ОС Таланова
Вісник проблем біології і медицини, 32-33, 2011
52011
Розподіл дендритних клітин та лімфоцитів децидуальної тканини матки в третьому періоді вагітності людини
МА Волошин, ОГ Кущ
Видавництво УжНУ" Говерла", 2008
52008
Особливості будови і реактивності лімфоїдної тканини, асоційованої з децидуальною тканиною
ОГ Кущ
Здобутки клінічної і експериментальної медицини, 7, 2007
52007
Полный привод
В Волошин
Мир ПК, 26-28, 2004
52004
Применение лазерно-световых технологий в наноиндустрии
Г Алексеев, С Духанин, В Геков, Ю Булкин, Н Малютин, А Грибов, ...
Наноиндустрия, 12-16, 2008
42008
Топографія дендритних клітин в плаценті
ОГ Кущ, МА Волошин
Вісник морфології, 6, 2006
42006
Особливості будови шкіри і асоційованої з нею лімфоїдної тканини щурів в ранньому постнатальному періоді в нормі та після внутрішньоплідного уведення антигенів (анатомо …
ОГ Кущ
ступеня канд. біол. наук: спец. 14.03. 01 “Нормальна анатомія”/ОГ Кущ …, 2001
42001
Кредитно-модульна система організації навчального процесу на кафедрі мікробіології, вірусології, імунології Запорізького державного медичного університету для студентів зі …
ОГ Кущ
32014
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20