Підписатись
Iryna Netrobchuk / Ірина Нетробчук
Iryna Netrobchuk / Ірина Нетробчук
Lesya Ukrainka Volyn National University
Підтверджена електронна адреса в vnu.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Основи гідроекології: теорія й практика
МВ Боярин, ІМ Нетробчук
Східноєвропейський національний університет ім. Лесі Українки, 2016
412016
Геоекологічний стан басейну річки Луга
ІМ Нетробчук
Науковий вісник Волинського національного університету імені Лесі Українки …, 2011
212011
Оцінка якості поверхневих вод правобережних приток басейну Прип'яті у Волинській області
ІМ Нетробчук
Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2007
152007
Оцінка антропогенного навантаження на басейн Верхньої Прип'яті в Ратнівському районі Волинської області
НІ Марківна
Наукові записки Сумського державного педагогічного університету ім. А.С …, 2014
9*2014
Pryrodni resursy Volynskoi oblasti [Natural resources of Volyn region]
FV Zuzuk, SS Kutovyi, LV Ilin, LK Koloshko, IM Netrobchuk, ...
Visnyk Lviv. un-tu. Seriia heohrafichna. Vyp 37, 29-42, 2009
92009
Assessment of the ecological condition of the Western Bug river basin according to the macrophyte index for rivers (MIR)
A Nekos, M Boіaryn, M Lugowska, O Tsos, I Netrobchuk
Visnyk of VN Karazin Kharkiv National University, series" Geology. Geography …, 2021
82021
Природні ресурси Волинської області
Ф Зузук, С Кутовий, Л Ільїн, Л Колошко, І Нетробчук, О Міщенко, ...
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 29-42, 2009
82009
Environmental assessment of the quality of surface waters in the upper reaches of the Pripyat basin in Ukraine using different methods
VK Khilchevskyi, IM Netrobchuk, NP Sherstyuk, MR Zabokrytska
Journal of Geology, Geography and Geoecology 31 (1), 71-80, 2022
72022
Гідробіологія: конспект лекцій/Волинський національний університет імені Лесі Українки, географічний факультет, кафедра фізичної географії
ІМ Нетробчук
Луцьк: Вежа–Друк, 2021
72021
Вплив ерозійних процесів та фільтраційних властивостей ґрунтів на формування якості води басейну річки Західний Буг
ІМ Нетробчук, МВ Боярин
Волинський державний університет імені Лесі Українки, 2007
72007
Otsinka antropohennoho navantazhennia na basein verkhnoi Prypiati v Ratnivskomu raioni Volynskoi oblasti [Anthropogenic load estimation on the basin of the upper Pripyat in the …
IM Netrobchuk
Nauk. zapysky Sumskoho derzh. ped. un-tu imeni AS Makarenka. Heohrafichni …, 2014
62014
Рельєф і клімат як природні ресурси Волинської обл.
Ф Зузук, І Нетробчук
Вісник Львівського університету. Серія географічна, 29-38, 2014
62014
Екологічна оцінка сучасного стану якості води річки Студянка
ІМ Нетробчук, МВ Боярин
Волинський національний університет імені Лесі Українки, 2008
62008
Н 57 Атлас хмар: наочний посібник
ІМ Нетробчук, ВВ Горбач
Луцьк: Вежа-Друк, 2019
52019
Польова практика з метеорології та кліматології
ІМ Нетробчук
Східноєвропейський національний університет імені Лесі Українки, 2017
52017
Поширення мінеральних лікувальних вод в Україні
ІМ Нетробчук, ІВ Самолюк
Географія та туризм, 190-200, 2017
52017
Otsinka yakosti poverkhnevykh vod pravoberezhnykh prytok baseunu Pryp’yati u Volynskiy oblasti [Assessment of surface water quality of right-bank tributaries of the Pripyat …
IM Netrobchuk
Naukovyy visnyk Volyns’ koho derzhavnoho universytetu imeni Lesi Ukrayinky …, 2007
52007
Оцінка антропогенного навантаження на долину річки Прип’ять у Волинській області
ІМ Нетробчук, ІЮ Оласюк
Scientific review 8 (71), 15-33, 2020
42020
Аналіз впливу автотранспорту на стан атмосфери міських ландшафтів (на прикладі м. Луцьк)
МВ Боярин, ІМ Нетробчук, ЛА Савчук
Харківський національний університет імені ВН Каразіна, 2015
42015
Оцінка антропогенного навантаження та екологічної збалансованості ландшафтів річкової долини верхньої Прип’яті в межах Волинської області
І Нетробчук
Науковий вісник Чернівецького університету. Географія, 133-137, 2012
42012
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20