Леся Вишневська
Леся Вишневська
кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва Уманського НУС
Подтвержден адрес электронной почты в домене udau.edu.ua - Главная страница
Название
Процитировано
Процитировано
Год
Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, ЗМ Грицаєнко, СП Полторецький, ...
Умань Видавець «Сочінський», 2012
182012
Влияние гербицида и регуляторов роста растений на биологическую активность почвы в посевах ярового ячменя
ВП Карпенко, СП Полторецкий, РН Притуляк
ФӘн-наука, 9-10, 2012
72012
Гомеопатичні лікарські засоби на ринку України
І Білошицька, Л Вишневська
Фармацевт Практик, 8-8, 2015
42015
Посівні якості та врожайні властивості насіння проса за різного рівня азотного живлення
СП Полторецький, ВП Карпенко
Умань, 2012
42012
Урожайність насіння сортів проса залежно від фону мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України
СП Полторецький
Зб. наук. пр. Уманського НУС, 115-127, 2011
42011
Формування культури ведення здорового способу життя засобами хімії
ЛВ Вишневська, СМ Іванищук, ТА Попович, ГО Рябініна
32016
Дослідження можливості очистки стічних вод від синтетичних поверхнево-активних речовин адсорбційним методом
ТА Попович, ЛВ Вишневська, СМ Іванищук, ІГ Чечина
32014
Задачі з методики викладання шкільного курсу хімії
СФ Решнова, ЛВ Вишневська, ІП Бачківський
32004
Програмування врожаїв сільськогосподарських культур: для студентів факультету агрономії індивідуальної форми навчання за напрямом підготовки 6.090101− Агрономія
ОІ Зінченко, СП Полторецький, НМ Полторецька, ВС Кравченко, ...
УНУС, 2016
22016
Формування прагматичного ставлення школярів до хімії шляхом впровадження спецкурсу «Хімічний аналіз водойм Херсонщини»
ЛВ Вишневська, ТА Попович, О Козак
22015
Cучасні тренди розвитку ринку цінних паперів в Україні
ЮЮ Вергелюк, ЛВ Вишневська, ЯЮ Табаченко
Східна Європа: економіка, бізнес та управління, 2019
12019
Дистанційне навчання як одна з платформ інформаційних технологій в освітньому просторі
НВ Ліпніцька, ТА Попович, ЛВ Вишневська
12017
Пізнавальний інтерес–основна рушійна сила якісного навчання, дослідження ефективності його формування
ЛВ Вишневська, ВП Вишневський, ТА Попович, ГО Рябініна, ...
Природничий альманах. Серія: Біологічні науки, 7-17, 2017
12017
Продуктивність посівів льону олійного за різних норм висіву насіння в умовах південної частини Правобережного Лісостепу
ЛМ Кононенко
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 94-102, 2017
12017
Ріст рослин і врожайність сортів сої в Південному Лісостепу України
ОІ Зінченко, АО Січкар, СВ Рогальський, ЛВ Вишневська, ...
Вісник Житомирського національного агроекологічного університету, 119-126, 2016
12016
Продуктивність гібридів буряка цукрового в умовах Правобережного Лісостепу України
ЛВ Вишневська, ЛМ Кононенко, АО Січкар
Агробіологія, 122-126, 2014
12014
Вплив способу сівби та мінеральних добрив на формування посівних якостей насіння проса
СП Полторецький
Збірник наукових праць Уманського національного університету садівництва, 27-38, 2012
12012
Посівні якості та врожайні властивості насіння проса посівного залежно від фону мінерального живлення
СП Полторецький
Зб. наук. пр. Уманського НУС, 131-145, 2012
12012
Гуманітаризація викладання хімічних дисциплін при підготовці вчителів хімії
СМ Іванищук, ТА Попович, ГО Рябініна, ЛВ Вишневська, ВМ Близнюк
1
Небезпека надходження формальдегіду в атмосферне повітря та середовище закритих приміщень
ГО Рябініна, ЛВ Вишневська, ТА Попович, СМ Іванищук
1
В данный момент система не может выполнить эту операцию. Повторите попытку позднее.
Статьи 1–20