Підписатись
Леся Вишневська
Леся Вишневська
кандидат сільськогосподарських наук, доцент кафедри рослинництва Уманського НУС
Підтверджена електронна адреса в udau.edu.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Біологічні основи інтегрованої дії гербіцидів і регуляторів росту рослин
ВП Карпенко, РМ Притуляк, ЗМ Грицаєнко, СП Полторецький, ...
Умань Видавець «Сочінський», 2012
252012
Пізнавальний інтерес–основна рушійна сила якісного навчання, дослідження ефективності його формування
ЛВ Вишневська, ВП Вишневський, ТА Попович, ГО Рябініна
Природничий альманах (біологічні науки), 2018
72018
Гомеопатичні лікарські засоби на ринку України
І Білошицька, Л Вишневська
Фармацевт Практик, 8-8, 2015
72015
Влияние гербицида и регуляторов роста растений на биологическую активность почвы в посевах ярового ячменя
ВП Карпенко, СП Полторецкий, РН Притуляк
ФӘн-наука, 9-10, 2012
72012
Сучасні тренди розвитку ринку цінних паперів в Україні
ЮЮ Вергелюк, ЮЮ Вергелюк, ЛВ Вишневська, ЛВ Вишневская, ...
62019
Задачі з методики викладання шкільного курсу хімії
СФ Решнова, ЛВ Вишневська, ІП Бачківський
52004
Дослідження можливості очистки стічних вод від синтетичних поверхнево-активних речовин адсорбційним методом
ТА Попович, ЛВ Вишневська, СМ Іванищук, ІГ Чечина
42014
Посівні якості та врожайні властивості насіння проса за різного рівня азотного живлення
СП Полторецький, ВП Карпенко
Зб. наук. пр. Уманського НУС, 159-170, 2012
42012
Урожайність насіння сортів проса залежно від фону мінерального живлення в умовах Правобережного Лісостепу України
СП Полторецький
Зб. наук. пр. Уманського НУС, 115-127, 2011
42011
Дистанційне навчання як одна з платформ інформаційних технологій в освітньому просторі
НВ Ліпніцька, ТА Попович, ЛВ Вишневська
32017
Формування культури ведення здорового способу життя засобами хімії
ЛВ Вишневська, СМ Іванищук, ТА Попович, ГО Рябініна
32016
Вплив тривалого застосування добрив у сівозміні на родючість чорнозему опідзоленого Правобережного Лісостепу та продуктивність гібридів буряка цукрового
ЛВ Вишневська
автореф. дис. на здобуття ступеня канд. с.-г. наук: спец. 06.01. 04 …, 0
3
ЗАГАЛЬНА ТА НЕОРГАНІЧНА ХІМІЯ (ЧАСТИНА 1. Загальна хімія)
ЛВ Вишневська, ТА Попович
3
НЕОБХІДНІСТЬ, МОЖЛИВОСТІ І ШЛЯХИ РЕАЛІЗАЦІЇ ФОРМУВАННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОГО СТАВЛЕННЯ УЧНІВ ДО ПРИРОДИ У ШКІЛЬНОМУ КУРСІ ХІМІ
ЛВ Вишневська, І Спіцина, СМ Іванищук, ТА Попович, ГО Рябініна, ...
3
Біологізація вирощування зернобобових культур в Україні, аналіз та перспектива
ВС Кравченко, ЛМ Кононенко, ЛВ Вишневська, ОС Чинчик, ...
Аграрний вісник Причорномор'я, 83-83, 2019
22019
Особливість формування агрофітоценозів і врожайності різностиглих сортів сої у Південному Лісостепу України
ОІ Зінченко, АО Січкар, СВ Рогальський, ЛВ Вишневська, ...
Корми і кормовиробництво, 102-107, 2016
22016
Формування прагматичного ставлення школярів до хімії шляхом впровадження спецкурсу «Хімічний аналіз водойм Херсонщини»
ЛВ Вишневська, ТА Попович, О Козак
22015
Продуктивність гібридів буряка цукрового в умовах Правобережного Лісостепу України
ЛВ Вишневська, ЛМ Кононенко, АО Січкар
Агробіологія, 122-126, 2014
22014
Оптимізація елементів технології вирощування пшениці озимої у лісостепу правобережному
СО Третьякова
Редакційно-видавничий відділ Свідоцтво ДК№ 2499 від 18. 05. 2006 р …, 2012
22012
Гуманітаризація викладання хімічних дисциплін при підготовці вчителів хімії
СМ Іванищук, ТА Попович, ГО Рябініна, ЛВ Вишневська, ВМ Близнюк
2
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20