Кафедра фінансів, банківської справи та страхування / Department of finance, banking and insurance
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування / Department of finance, banking and insurance
Хмельницький національний університет / Khmelnytskyi National University
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua - Домашня сторінка
НазваПосиланняРік
Фінанси: навч. посібник
СВ Ковальчук, ІВ Форкун
Львів:Новий Світ—2000, 2006
1032006
Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології
НА Хрущ
Хмельницький: ХНУ, 2004
752004
Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісні оцінки: монографія
ВМ Гранатуров, ІВ Литовченко, СК Харічков
Одеса: Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2003
732003
Сучасні стратегії та технології корпоративного управління
ОС Редькін, В Реген, НА Хрущ
Одеса: Евен, 2004
702004
Гроші та кредит: Навчальний посібник
ІМ Михайловська, КЛ Ларіонова
Львів: Новий Світ-2000 4 (3), 2, 2006
582006
Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства
ТВ Донченко
Хмельницький національний університет, 2010
492010
Управление предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики
ВМ Гранатуров, ИВ Литовченко
Одесса: МЧП Эвен 204, 2005
432005
Формування організаційно-економічного механізму управління реструктуризацією підприємства
КЛ Ларіонова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 137-141, 2015
382015
Проблеми прийняття управлінських рішень в системі стратегічного управління підприємствами
НА Хрущ, ОС Корпан, МВ Желіховська
Хмельницький національний університет, 2010
312010
Особливості інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах
РС Квасницька, НС Ардашкіна
Вісник Хмельницького національного університету, 247-251, 2009
312009
Стратегії компанії: механізми формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі
НА Хрущ
Фінанси України, 45-52, 2008
312008
Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навчальний посібник
АВ Олійник, ВМ Шацька
Львів: Новий Світ-2000 436, 2006
302006
Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації: монографія
НА Хрущ
К.: Освіта України, 2010
292010
Управління послугами зв’язку
ВМ Гранатуров, ІВ Литовченко
Київ: Освіта України, 2010
272010
Організаційно-економічний механізм управління інноваційним розвитком підприємства в сучасних умовах
НМ Корсікова
Економіка харчової промисловості, 2009
272009
Етапність проведення діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства
РС Квасницька, ІМ Кордонець
Хмельницький національний університет, 2011
252011
Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства
З Якубович
ТНЕУ, 2010
252010
Інструментарій та методи оптимізації цільової структури капіталу підприємства
Р Квасницька
Економіка підприємств, 73-75, 2005
232005
Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства
РС Квасницька, ІО Доценко
Вісник Хмельницького національного університету 1 (2), 34-38, 2009
222009
Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг: монографія
ВМ Гранатуров, СП Воробієнко
К.: Освіта України, 2009
222009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20