Кафедра фінансів, банківської справи та страхування / Department of finance, banking and insurance
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування / Department of finance, banking and insurance
Хмельницький національний університет / Khmelnytskyi National University
Verified email at khnu.km.ua - Homepage
TitleCited byYear
Фінанси: навч. посібник
СВ Ковальчук, ІВ Форкун
Львів: Новий Світ-2000, 2006
1212006
Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісні оцінки: монографія
ВМ Гранатуров, ІВ Литовченко, СК Харічков
Одеса: Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2003
792003
Сучасні стратегії та технології корпоративного управління
ОС Редькін, В Реген, НА Хрущ
Одеса: Евен, 2004
772004
Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології
НА Хрущ
Хмельницький: ХНУ, 2004
752004
Гроші та кредит: Навчальний посібник
ІМ Михайловська, КЛ Ларіонова
Львів: Новий Світ-2000 4 (3), 2, 2006
572006
Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства
ТВ Донченко
Хмельницький національний університет, 2010
552010
Управление предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики
ВМ Гранатуров, ИВ Литовченко
Одесса: МЧП Эвен 204, 2005
472005
Формування організаційно-економічного механізму управління реструктуризацією підприємства
КЛ Ларіонова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 137-141, 2015
442015
Особливості інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах
РС Квасницька, НС Ардашкіна
Вісник Хмельницького національного університету, 247-251, 2009
422009
Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навчальний посібник
АВ Олійник, ВМ Шацька
Львів: Новий Світ-2000 436, 2006
392006
Управління послугами зв’язку
ВМ Гранатуров, ІВ Литовченко
Київ: Освіта України, 2010
362010
Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації: монографія
НА Хрущ
К.: Освіта України, 2010
342010
Стратегії компанії: механізми формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі
НА Хрущ
Фінанси України, 45-52, 2008
332008
Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства
З Якубович
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 81-86, 2010
312010
Проблеми прийняття управлінських рішень в системі стратегічного управління підприємствами
НА Хрущ, ОС Корпан, МВ Желіховська
Хмельницький національний університет, 2010
312010
Етапність проведення діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства
РС Квасницька, ІМ Кордонець
Хмельницький національний університет, 2011
292011
Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг: монографія
ВМ Гранатуров, СП Воробієнко
К.: Освіта України, 2009
282009
Організаційно-економічний механізм управління інноваційною реструктуризацією підприємств
КЛ Ларіонова, ТВ Донченко
Хмельницький національний університет, 2017
262017
Конкурентоспроможність телекомунікаційних компаній: проблеми теорії та практики управління: монографія
ВМ Гранатуров, І Кораблінова
К.: Кафедра 317, 2012
262012
Інструментарій та методи оптимізації цільової структури капіталу підприємства
Р Квасницька
Економіка підприємств, 73-75, 2005
252005
The system can't perform the operation now. Try again later.
Articles 1–20