Кафедра фінансів, банківської справи та страхування / Department of finance, banking and insurance
Кафедра фінансів, банківської справи та страхування / Department of finance, banking and insurance
Хмельницький національний університет / Khmelnytskyi National University
Підтверджена електронна адреса в khnu.km.ua - Домашня сторінка
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Фінанси: навч. посібник
СВ Ковальчук, ІВ Форкун
Львів: Новий Світ-2000, 2006
1212006
Аналіз підприємницьких ризиків: проблеми визначення, класифікації та кількісні оцінки: монографія
ВМ Гранатуров, ІВ Литовченко, СК Харічков
Одеса: Ін-т проблем ринку та екон.-екол. досліджень НАН України, 2003
812003
Сучасні стратегії та технології корпоративного управління
ОС Редькін, В Реген, НА Хрущ
Одеса: Евен, 2004
772004
Інвестиційна діяльність: сучасні стратегії та технології
НА Хрущ
Хмельницький: ХНУ, 2004
752004
Теоретичні основи формування механізму управління фінансовою стійкістю підприємства
ТВ Донченко
Хмельницький національний університет, 2010
582010
Гроші та кредит: Навчальний посібник
ІМ Михайловська, КЛ Ларіонова
Львів: Новий Світ-2000 4 (3), 2, 2006
572006
Управление предпринимательскими рисками: вопросы теории и практики
ВМ Гранатуров, ИВ Литовченко
Одесса: МЧП «Эвен 204, 2005
472005
Формування організаційно-економічного механізму управління реструктуризацією підприємства
КЛ Ларіонова
Вісник Хмельницького національного університету. Економічні науки, 137-141, 2015
452015
Особливості інноваційної діяльності підприємств у сучасних умовах
РС Квасницька, НС Ардашкіна
Вісник Хмельницького національного університету, 247-251, 2009
432009
Інформаційні системи і технології у фінансових установах: Навчальний посібник
АВ Олійник, ВМ Шацька
Львів: Новий Світ-2000 436, 2006
412006
Управління послугами зв’язку
ВМ Гранатуров, ІВ Литовченко
Київ: Освіта України, 2010
382010
Конкурентні стратегії: процеси створення та реалізації: монографія
НА Хрущ
К.: Освіта України, 2010
372010
Проблеми прийняття управлінських рішень в системі стратегічного управління підприємствами
НА Хрущ, ОС Корпан, МВ Желіховська
Хмельницький національний університет, 2010
352010
Стратегії компанії: механізми формування й адаптації в сучасному інвестиційному середовищі
НА Хрущ
Фінанси України, 45-52, 2008
332008
Формування системи економічної безпеки машинобудівного підприємства
З Якубович
Вісник Тернопільського національного економічного університету, 81-86, 2010
322010
Етапність проведення діагностики кризового стану та ймовірності банкрутства підприємства
РС Квасницька, ІМ Кордонець
Хмельницький національний університет, 2011
292011
Аналіз конкурентоспроможності телекомунікаційних послуг: монографія
ВМ Гранатуров, СП Воробієнко
К.: Освіта України, 2009
292009
Конкурентоспроможність телекомунікаційних компаній: проблеми теорії та практики управління: монографія
ВМ Гранатуров, І Кораблінова
К.: Кафедра 317, 2012
272012
Організаційно-економічний механізм управління інноваційною реструктуризацією підприємств
КЛ Ларіонова, ТВ Донченко
Хмельницький національний університет, 2017
262017
Деякі методичні аспекти формування системи економічної безпеки підприємства
РС Квасницька, ІО Доценко
Вісник Хмельницького національного університету 1 (2), 34-38, 2009
262009
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20