Дмитрий Валериевич Мальцев
Дмитрий Валериевич Мальцев
зав лабораторії імунології і молекулярної біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями
ВЕ Казмирчук, ЛВ Ковальчук, ДВ Мальцев
Киев: Медицина, 2012
72*2012
Клиника, диагностика и лечение герпесвирусных инфекций человека
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
К.: Феникс, 13-28, 2009
662009
Диагностика и лечение инфекции, вызванной Эпштейна Барр вирусом (вирусом герпеса человека 4 типа): Методические рекомендации
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Украинский медицинский журнал, 30-36, 2011
462011
Роль цитокінів у виявленні функціональних порушень імунітету
ВЄ Казмірчук, ДС Мальцев
Ліки України, 15-18, 2004
302004
Рекомендации по лечению герпесвирусных инфекций человека
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Український медичний часопис, 94-106, 2012
282012
До питання сучасної клініко-вірусологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій
ДВ Мальцев, ВЄ Казмірчук, СК Євтушенко
Міжнародний неврологічний журнал, 48, 2012
202012
Пособие по клинической иммунологии для практических врачей
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
К.: Здоров’я України, 2012
182012
Ефективність противірусного лікування при герпесвірусній нейроінфекції зі скроневою епілепсією
ДВ Мальцев, ВЄ Казмірчук
Міжнарод. неврол. журн 4 (42), 21-28, 2011
172011
Дефіцит природних кілерів: гетерогенність, клініка, діагностика, лікування, клінічні приклади
ДВ Мальцев, ЯЯ Недопако
Український медичний часопис, 129-142, 2013
152013
Випадок ятрогенного аспергільозу ретробульбарної клітковини і лімбічного герпесвірусного енцефаліту у пацієнтки з дефіцитом мієлопероксидази фагоцитів
ДВ Мальцев, ВВ Климчук
Український медичний часопис, 118-120, 2011
112011
Ретроспективный анализ применения препарата Гепримун-6 у пациентов с инфекцией, вызванной вирусом герпеса 6 типа
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Клін. імунологія, алергологія, інфектологія, 34-35, 2010
112010
Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія, асоційована з вірусом герпесу людини 6-го типу
ДВ Мальцев
Укр. мед. часопис.—2012.—1 (87), 136-142, 2012
102012
Модифікована методика порівняльних серологічних досліджень для діагностики персистуючої герпесвірусної нейроінфекції
ДВ Мальцев, ВЄ Казмірчук
Лабораторна діагностика, 24-30, 2011
102011
Современные методы диагностики герпесвирусных инфекций человека и принципы интерпретации их результатов
ДВ Мальцев
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 30, 2010
102010
Діагностика вторинних імунодефіцитів у хворих на герпесвірусну нейроінфекцію, ускладнену епілептичним синдромом
ДВ Мальцев
Імунологія та алергологія, 76-90, 2010
102010
Иммуноглобулинотерапия: эффективность и безопасность
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 30-38, 2009
102009
Иммунная система кожи и клинические кожные «маски» иммунодефицитных заболеваний
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Клин. иммунол. Аллергол. Инфектол, 45-49, 2009
92009
Исследование иммунного статуса у больных с тяжелой мигренью без ауры: иммунозависимая форма мигрени
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Аллергология и иммунология 10 (3), 333-339, 2009
92009
Герпесвірусні нейроінфекції людини
ДВ Мальцев
К.: Центр учбової літератури 466, 2015
82015
Дефіцит природних кілерних Т-клітин
ДВ Мальцев
Український медичний часопис, 65-70, 2015
82015
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20