Дмитрий Валериевич Мальцев
Дмитрий Валериевич Мальцев
зав лабораторії імунології і молекулярної біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця
Немає підтвердженої електронної адреси
Назва
Посилання
Посилання
Рік
Клиническая иммунология и аллергология с возрастными особенностями
ВЕ Казмирчук, ЛВ Ковальчук, ДВ Мальцев
Киев: Медицина, 2012
90*2012
Клиника, диагностика и лечение герпесвирусных инфекций человека
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
К.: Феникс, 13-28, 2009
772009
Диагностика и лечение инфекции, вызванной Эпштейна Барр вирусом (вирусом герпеса человека 4 типа): Методические рекомендации
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Украинский медицинский журнал, 30-36, 2011
422011
Рекомендации по лечению герпесвирусных инфекций человека
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Український медичний часопис, 94-106, 2012
412012
Роль цитокінів у виявленні функціональних порушень імунітету
ВЄ Казмірчук, ДС Мальцев
Ліки України, 15-18, 2004
302004
Пособие по клинической иммунологии для практических врачей
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
К.: Здоров’я України, 2012
222012
Диагностика и лечение инфекции, вызванной вирусом герпеса человека 6-го типа. Методические рекомендации
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Клиническая иммунология. Аллергология. Инфектология, 32-48, 2011
222011
До питання сучасної клініко-вірусологічної класифікації герпесвірусних нейроінфекцій
ДВ Мальцев, ВЄ Казмірчук, СК Євтушенко
Міжнародний неврологічний журнал, 48, 2012
202012
Ефективність противірусного лікування при герпесвірусній нейроінфекції зі скроневою епілепсією
ДВ Мальцев, ВЄ Казмірчук
Міжнародний неврологічний журнал, 42, 2011
152011
Дефіцит природних кілерів: гетерогенність, клініка, діагностика, лікування, клінічні приклади
ДВ Мальцев, ЯЯ Недопако
Український медичний часопис, 129-142, 2013
142013
Ретроспективный анализ применения препарата Гепримун-6 у пациентов с инфекцией, вызванной вирусом герпеса 6 типа
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Клін. імунологія, алергологія, інфектологія, 34-35, 2010
142010
Современные методы диагностики герпесвирусных инфекций человека и принципы интерпретации их результатов
ДВ Мальцев
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 30, 2010
122010
Иммуноглобулинотерапия: эффективность и безопасность
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Клінічна імунологія. Алергологія. Інфектологія, 30-38, 2009
122009
Иммунная система кожи и клинические кожные «маски» иммунодефицитных заболеваний
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Клин. иммунол. Аллергол. Инфектол, 45-49, 2009
112009
Исследование иммунного статуса у больных с тяжелой мигренью без ауры: иммунозависимая форма мигрени
ВЕ Казмирчук, ДВ Мальцев
Аллергология и иммунология 10 (3), 333-339, 2009
112009
Прогресуюча мультифокальна лейкоенцефалопатія, асоційована з вірусом герпесу людини 6-го типу
ДВ Мальцев
Український медичний часопис, 136-142, 2012
102012
Випадок ятрогенного аспергільозу ретробульбарної клітковини і лімбічного герпесвірусного енцефаліту у пацієнтки з дефіцитом мієлопероксидази фагоцитів
ДВ Мальцев, ВВ Климчук
Український медичний часопис, 118-120, 2011
102011
Дефіцит субкласів IgG: клініка, діагностика, лікування
ДВ Мальцев
Клінічна імунологія, алергологія, інфектологія, 84-85, 2015
92015
Дефіцит природних кілерних Т-клітин
ДВ Мальцев
Український медичний часопис, 65-70, 2015
92015
Діагностика вторинних імунодефіцитів у хворих на герпесвірусну нейроінфекцію, ускладнену епілептичним синдромом
ДВ Мальцев
Імунологія та алергологія, 76-90, 2010
92010
У даний момент система не може виконати операцію. Спробуйте пізніше.
Статті 1–20